Kurs na kierownika składowiska odpadów, spalarni i współspalarni

O szkoleniu

Szkolenie stanowi przygotowanie do egzaminu na kierownika spalarni, współspalarni oraz zarządzającego składowiskiem odpadów.

Prowadzący takie instalacje jak spalarnie, współspalarnie oraz składowiska odpadów są zobowiązani zatrudniać osoby, które posiadają potwierdzone świadectwem kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (adekwatnie do procesu).

Świadectwa stwierdzające kwalifikacje otrzymuje się po pozytywnym zdaniu egzaminu państwowego, który przeprowadzają marszałkowie województw.

Szkolenie prowadzimy w sposób, który pozwala uczestnikom na przygotowanie się do zdobycia wiedzy i umiejętności w celu przystąpienia do egzaminu państwowego i uzyskania świadectwa stwierdzającego kwalifikacje.

Na zakończenie szkolenia przeprowadzamy egzamin próbny w formie testu wiedzy, który z jednej strony pozwala uczestnikom zweryfikować swój poziom wiedzy i umiejętności, a także pozwala zobaczyć, jaki zakres może być wymagany na egzaminie.

Cele szkolenia:

 • zapoznanie się z wymaganiami prawnymi i wynikającymi z nich obowiązkami dla prowadzenia termicznego przekształcania odpadów i składowania odpadów,
 • przygotowanie uczestników do uzyskania określonej wiedzy i umiejętności potrzebnych do przystąpienia do egzaminu państwowego i uzyskania świadectwa kwalifikacji.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej zarządzania i gospodarowania odpadami,
 • umożliwienie przygotowania się do egzaminu państwowego w celu potwierdzenia kwalifikacji do gospodarowania odpadami w procesie termicznego przekształcenia odpadów i składowania odpadów,
 • uzyskanie wiedzy na temat egzaminu, zakresu materiału, możliwych pytań testowych.
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy spalarni i współspalarni odpadów,
 • pracownicy składowisk odpadów,
 • osoby planujące przystąpić do egzaminu w celu zdobycia świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami (termiczne przekształcanie / składowanie odpadów),
 • specjaliści ds. gospodarki odpadami,
 • specjaliści ds. ochrony środowiska,
 • specjaliści tworzący i wdrażający procedury i standardy polityki odpadowej,
 • wszystkie osoby pragnące zdobyć i poszerzyć wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami.

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie.
 2. Kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami:
  1. Ustawa o odpadach,
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2013 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami,
  3. Praktyczny przebieg egzaminu.
 3. Przepisy prawne ważne z punktu widzenia egzaminu:
  1. Prawo ochrony środowiska,
  2. Ustawa o odpadach,
  3. Akty wykonawcze,
  4. Praktyczny przebieg egzaminu.
 4. Wymagania technologiczne oraz najnowsze dostępne techniki dla termicznego przekształcania odpadów, składowania odpadów.
 5. Ważne dokumenty:
  1. Decyzje administracyjne w zakresie prowadzenia termicznego przekształcania odpadów,
  2. Decyzje administracyjne w zakresie składowania odpadów.
 6. Organy ochrony środowiska.
 7. Zasady gospodarowania odpadami. Podstawowe definicje wymagane na egzaminie:
  1. Ogólne obowiązki posiadaczy odpadów,
  2. Ewidencja odpadów i sprawozdawczość,
  3. Magazynowanie odpadów.
 8. Opłaty za korzystanie ze środowiska.
 9. Składowanie odpadów:
  1. Typy składowisk  - omówienie wymagań prawnych,
  2. Fazy eksploatacji składowiska,
  3. Krytera i procedury przyjmowania odpadów na składowisko,
  4. Omówienie najważniejszych rozporządzeń istotnych dla składowania odpadów.
 10. Termiczne przekształcanie odpadów:
  1. Podstawowe pojęcia,
  2. Procedury przyjmowania odpadów do ich termicznego przekształcenia w spalarniach odpadów i współspalarniach odpadów,
  3. Wymagania do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów,
  4. Rodzaje badań i sposób zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów.
 11. Zasady odpowiedzialności administracyjnej i karnej.
 12. Podsumowanie tematu.
 13. Egzamin próbny.
 14. Dyskusja.

Czas trwania

2 dni, 08.30-15.30

Prelegenci

Ekspert z zakresu gospodarowania odpadami, w tym odpadami medycznymi. Od 2005 roku związana zawodowo z ochroną środowiska, m.in. jako inspektor ds. środowiska w strukturach administracji publicznej. Była również członkiem zespołu ekspertów w obszarach środowiskowych i gospodarowania odpadami w ramach regionalnych programów operacyjnych dla 2 województw.

Od 2016 roku zajmuje się konsultingiem na rynku odpadowym. Udziela indywidualnego wsparcia klientom w realizacji obowiązków. Prowadzi doradztwo i szkolenia z zakresu praktycznego stosowania przepisów w ochronie środowiska, gospodarce odpadami w przedsiębiorstwach lub gminach.

Absolwentka ochrony środowiska na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Bydgoskiej, ukończyła również studia podyplomowe na trzech kierunkach na Uniwersytecie Gdańskim oraz Politechnice Gdańskiej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 390
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!