Szkolenie: Kurs: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-obowiazki-przedsiebiorcow-w-zakresie-gospodarowania-zuzytym-sprzetem-elektrycznym-i-elektronicznym-40089

Informacje o szkoleniu

 • Kurs: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym


  ID szkolenia: 40089
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Inne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  BDG Hossa
  T. Boya-Żeleńskiego 108
  40-750 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień
 • Organizator szkolenia:

  Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń praktycznych oraz dyskusji, w trakcie których uczestnik nabywa zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną.

Szkolenie skierowane jest do:

- Pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska
- Pracowników, odpowiedzialnych za wypełnianianie formalno-prawnych obowiązków z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie
- Osób zainteresowanych tematyką ochrony środowiska, które chcą poszerzyć lub ugruntować swoją wiedzę z tego zakresu

Program szkolenia:

- Omówienie obowiązków przedsiębiorców wynikających z Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wprowadzającego sprzęt, zbierającego sprzęt, prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu)
- Rejestr przedsiębiorców - wniosek o wpis do rejestru prowadzonego przez Główny Inspektorat ochrony Środowiska, wykreślenie z rejestru, zmiana danych
- Opłata rejestrowa i roczna, zabezpieczenie finansowe, publiczne kampanie edukacyjne
- Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku, recyklingu oraz zbierania
- Sprawozdawczość - wypełnianie formularzy:
+ Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu,
+ Roczne sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu(OŚ-SEE 1)
+ Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi, oraz unieszkodliwianiu (OŚ-SEE 2),
+ Sprawozdanie o osiągniętych poziomach zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (OŚ-SEE 3)
- Działalność Organizacji Odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- Przepisy karne

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzone jest przez Trenera praktyka, od lat pracującego jako doradca i konsultant w dziedzinie Ochrony Środowiska, posiadającego duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych ochrony środowiska. Osoba na co dzień współpracująca z organami administracyjnymi publicznej w sprawach związanych z formalno-prawnym stosowaniem przepisów ochrony środowiska.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 400 zł netto

Cena zawiera:

zaświadczenie wydane przez BDG Hossa, komplet materiałów szkoleniowych, catering

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia dostępnego na stronie www.hossa.biz
Forma płatności: przelew, gotówka

Wydarzenie: Kurs: Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym