Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-place-z-platnikiem-48943-id10840

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest przekazanie wiedzy w zakresie obowiązków związanych z naliczaniem wynagrodzenia i zasiłków, dokonywania potraceń oraz rozliczeń z ZUS i US

Szkolenie skierowane jest do:

Osób, które chcą zdobyć lub ugruntować wiedzę w zakresie naliczania płac.

Program szkolenia:

I. Wynagrodzenie cz. 1

1. Wynagrodzenie minimalne.
2. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.
3. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej.
4. Wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
5. Wynagrodzenie za urlop okolicznościowy.
6. Wynagrodzenie za przestój.
7. Odprawy i odszkodowania.
8. Ćwiczenia w naliczaniu wynagrodzenia brutto.

II. Wynagrodzenia cz. 2

1. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
2. Odliczenia.
3. Narzuty.
4. Ćwiczenia w obliczaniu wynagrodzenia netto oraz należności na rzecz US i ZUS.

III. Wynagrodzenie cz. 3

1. Przekroczenie rocznej podstawy składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Przekroczenie progu podatkowego.
3. Zwrot nadpłaconych składek w związku z przekroczeniem rocznej podstawy wymiaru na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

IV. Wynagrodzenia cz. 4

1. Rozliczanie umów cywilnoprawnych.
2. Podróże służbowe oraz jazdy lokalne.
3. Ćwiczenia w rozliczaniu umów cywilnoprawnych.

V. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe cz. 1

1. Obowiązki pracodawcy jako płatnika zasiłków.
2. Nabywanie prawa do świadczeń.
3. Rodzaje zasiłków i wysokość świadczeń.
4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku.

VI. Wynagrodzenia i zasiłki chorobowe cz. 2

1. Ćwiczenia w ustalanie wysokości świadczeń brutto i netto.
2. Ćwiczenia w tworzenie dokumentacji do ZUS (ZUS – Z3, ZUS-Z15).
3. Ćwiczenia w tworzeniu listy płac, w miesiącu wystąpienia niezdolności do pracy.

VII. Potrącenia z wynagrodzenia

1. Odliczanie kwot wcześniej wypłaconych.
2. Odliczanie za błędnie wykonaną pracę.
3. Potrącenia z wynagrodzenia.
4. Potrącenia z zasiłków.
5. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.
6. Ćwiczenia w naliczaniu kwot potrącanych z wynagrodzenia i zasiłków.

VIII. Program Płatnik

1. Tworzenie bazy ubezpieczonych
2. Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia
3. Zgłaszanie członków rodziny do ubezpieczenia
4. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia
5. Wysyłka dokumentów do ZUS

IX. Program Płatnik

1. Tworzenie miesięcznych raportów rozliczeniowych.
2. Tworzenie korekt dokumentów rozliczeniowych.
3. Tworzenie RMUA.
4. Tworzenie ZUS IWA.

Informacje o prelegentach:

Kurs prowadzony jest przez trenerów z praktycznym doświadczeniem w zakresie pracy w działach kadr i płac w firmach różnych branż.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 600 zł brutto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu kursu, kawę/herbatę w trakcie zajęć

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

dokonanie zgłoszenia na stronie www.humano.pl oraz dokonanie płatności na wskazany w potwierdzeniu zgłoszenia rachunek bankowy

Wydarzenie: Kurs Płace z Płatnikiem