Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kurs-tworzenia-analiz-finansowych-warsztaty-37052-id360

Informacje o szkoleniu

 • Kurs tworzenia analiz finansowych - warsztaty


  ID szkolenia: 37052
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  EDOOR Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
  Plac Trzech Krzyży 16
  00-499 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni - 16 h
 • Organizator szkolenia:

  RODOE Centrum Konferencyjno - Szkoleniowe
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

TEMAT SZKOLENIA: Analiza finansowa - warsztaty tworzenia analiz finansowych
TERMIN SZKOLENIA: od 28.02.2012 do 29.02.2012 - WARSZAWA
CENA SZKOLENIA: 800zł + VAT

Jeśli chcesz:
* szybko i skutecznie nauczyć się sporządzać samodzielnie analizy finansowe;
* samodzielnie wyciągać wnioski o kondycji finansowej firmy na podstawie wskaźników finansowych

Ze względu na swoją specyfikę nie jest to typowe szkolenie z analizy finansowej przedsiębiorstw jakich wiele na rynku – interpretujące jedynie gotowe arkusze finansowe – celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy jak te arkusze stworzyć od podstaw! Jak stworzyć poprawny bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów posiadając jedynie podstawowe informacje.
Umiejętność tworzenia analiz finansowych przydatna jest zarówno do stworzenia biznes planu do uzyskania kredytu bankowego, jak również w przypadku projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Uczestnicy szkolenia poznają mechanizmy rządzące finansami, sposoby szybkiego oszacowania rentowności pomysłu biznesowego.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie to skierowane jest do osób, których praca nie jest na co dzień związana z finansami, osób chcących dopiero poznać świat finansów.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:

I. WSTĘP DO ANALIZY FINANSOWEJ
• Podstawowe pojęcia w analizie finansowej
• Przyjęte założenia do analizy finansowej
• Planowane przychody ze sprzedaży
• Planowane koszty działalności
• Amortyzacja
• Kredyt inwestycyjny
• Próg rentowności i poziom zysku
• Wskaźnik (margines) bezpieczeństwa
• Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji,

II. ŹRÓDŁA DANYCH DLA ANALIZY FINANSOWEJ I ICH WSTĘPNA ANALIZA
• Bilans - analiza struktury i dynamiki
• Rachunek zysków i strat - analiza struktury i dynamiki, analiza jakości zysków
• Zestawienie z przepływów pieniężnych – analiza kierunków przepływów środków
• Informacja dodatkowa
• Przekształcenie sprawozdań finansowych na potrzeby analizy

III. METODY ANALIZY PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
• Ocena bieżącej płynności finansowej
• Analiza pokrycia finansowego
• Analiza przepływów pieniężnych
• Analiza z wykorzystaniem wskaźników przepływów pieniężnychCelem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu:
* Podstaw tworzenia analiz finansowych – począwszy od podstawowych założeń poprzez stworzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych;
* Analizy sprawozdań finansowych przedsiębiorstw;
* Analizy wskaźnikowej i oceny finansowej przedsiębiorstw
* Najczęściej stosowanych wskaźników oceny przedsięwzięć inwestycyjnych

Korzyści z udziału w szkoleniu:
* Poznanie podstawowych pojęć rachunkowości finansowej,
* Zdobycie wiedzy na temat zasad przeprowadzania wstępnej analizy przedsiębiorstwa,
* Poprzez liczne ćwiczenia praktyczne, symulacje komputerowe oraz prezentacje przykładów uczestnicy zaangażowani zostaną do samodzielnego skonstruowania analizy finansowej.

Uwaga - zajęcia warsztatowe odbywają się przy użyciu laptopów.
Jego posiadanie jest warunkiem koniecznym zgłoszenia na szkolenie.
Dodatkowo wymagana jest instalacja pakietu Office (program Excel).Szczegółowe informacje o szkoleniu na stronie Centrum EDOOR: http://www.edoor.edu.pl

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzi Marcin Kibitlewski – doświadczony trener i szkoleniowiec. Ekspert w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi. Właściciel firmy doradczej Centrum Rozwoju Gospodarczego, jednej z najskuteczniejszych firm consultingowych w Polsce (6 miejsce w Polsce w przeprowadzonym przez czasopismo EuroEkspert II Ogólnopolskim Rankingu Firm Konsultingowych, w kategorii "Skuteczność Aplikowania", osiągając wynik 87,5%).
Doświadczony praktyk z dziedziny sporządzania dokumentacji ze środków unijnych, autor ponad 150 projektów w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, m.in. biznes planów dla przedsięwzięć finansowanych z kredytów bankowych, projektów w ramach programów PHARE, SPO-WKP, ZPORR, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, PO IG, PO KL, RPO WP, RPO WM, RPO WiM, RPO WK-P, PO IiŚ, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA.
W latach 2004 – 2010 pozyskał dla firm i instytucji środki z Unii Europejskiej, na łączną kwotę ponad 100 mln PLN.
Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.
W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 900 osób w ciągu ostatnich 5 lat.
Redaktor naczelny Portalu Informacyjnego Dotacje Unijne, właściciel serwisu internetowego Dotacje Białystok.

Wydarzenia towarzyszące:

Analiza finansowa - warsztaty tworzenia analiz finansowych
Specjalista ds pozyskiwania Funduszy Unijnych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 984 zł

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia, 2 obiady, przerwy kawowe - bez limitu!

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie formularza dostępnego na stronie Centrum EDOOR: www.edoor.edu.pl

Wydarzenie: Kurs tworzenia analiz finansowych - warsztaty