Szkolenie

Kwalifikacja i ocena dostawców. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia.

O szkoleniu

Procesy zakupów i zaopatrzenia warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Odpowiednio przygotowana kwalifikacja dostawców i organizacja współpracy z dostawcami decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy z zakresu zakupów i zaopatrzenia, zapasów i magazynowania, transportu, zarządzania, systemów informatycznych i obiegu informacji, finansów i controllingu. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zakupów i zaopatrzenia wzrasta, wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa – głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Celem jest niezawodne zaopatrzenie oraz skuteczne i elastyczne reagowanie na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku. Forma prowadzenia zajęć - analiza procesów, - analiza przypadków praktycznych, - ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, - analizy wielokryterialne i forum decyzyjne, - analizy ilościowo-wartościowe. Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.
Kto powinien wziąć udział?

- kadry zarządczej w pionie zakupów i zaopatrzenia,
- specjalistów ds. zakupów, zaopatrzenia i zapasów, logistyki, gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach,
- branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
- członków komisji: ds. kwalifikacji dostawców, ds. zakupów lub zamówień
- planistów łańcuchów dostaw,
- specjalistów ds. controllingu materiałowego, zapasów, efektywności zaopatrzenia.

Program szkolenia

 1. Organizacja procesu zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
  • Proces zakupów i zaopatrzenia a bezpieczeństwo materiałowe w działalności przedsiębiorstwa.
  • Czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców, materiałów i usług.
  • Analiza wymagań przedsiębiorstwa w procesie zakupów i zaopatrzenia (m.in. technologii i konstrukcji wyrobu, procesu produkcji, polityki zakupowej, gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami, finansowe, IT).
  • Sposoby zaopatrzenia i współpracy z dostawcami (m.in single sourcing, multiple and global sourcing).
  • Warianty i scenariusze współpracy z dostawcami - m.in. lokalizacja i zarządzanie zapasami (w tym VMI - Vendor Managed Inventory i SMI - Supplier Managed Inventory), zamówienia i wymiana danych/dokumentów, dostępność danych potrzeb materiałowych, cykliczne prognozowanie, magazynowanie i zapas konsygnacyjny, przeniesienie własności, kontrola i monitorowanie zamówień i dostaw.
 2. Zasady i narzędzia realizacji procesu zakupów i zaopatrzenia.
  • Portale zakupowe SRM (Supplier Relationships Management), e-procurement i e-platformy współpracy z dostawcami.
  • Obieg dokumentów ofertowania, bazy danych ofert i oferentów.
  • Konsolidacja zakupów centralnych i zakupy doraźne (lokalne).
  • Procedura kwalifikacji dostawców i katalog dostawców kwalifikowanych.
  • Centralna kartoteka indeksu materiałowego, katalogi elektroniczne dostawcy.
  • Współpraca z grupą zakupową.
 3. Zanim zakwalifikujemy dostawcę.
  • Źródła informacji - materiały, rynek, dostawcy.
  • Analiza i ocena ABC i XYZ potrzeb materiałowych.
  • Selekcja obszarów dostaw kluczowych i uzupełniających. Procedury zakupów centralnych i doraźnych.
  • Proces ofertowania - zapytanie ofertowe, oferty wywołane i niewywołane.
  • Baza danych ofert i oferentów.
  • Zasady parametryzacji ofert.
  • Selekcja oferentów - m.in. kryteria i wymagania w obszarach kluczowych (strategicznych) i uzupełniających, wg ryzyka i niezawodności zaopatrzenia oraz wartości zakupów.
 4. Kwalifikacja dostawców.
  • Procedura kwalifikacji dostawców (m.in. wg oceny ABC potrzeb materiałowych).
  • Zespół/komisja kwalifikacyjna.
  • Ocena formalna dostawcy (historia współpracy, doświadczenie branżowe, potencjał produkcyjny, organizacja i technologia, posiadane certyfikaty i uprawnienia, referencje).
  • Ocena techniczno-technologiczna materiału i dostawcy (w tym testy technologiczne, partia próbna i produkcyjna.).
  • Kryteria oceny handlowej, finansowej i logistycznej dostawcy.
  • Kryteria oceny bezpieczeństwa współpracy z dostawcą.
  • Audyt dostawcy. Definiowanie punktów krytycznych pomiaru i oceny u dostawcy.
  • Ocena parametryczna ważona, arkusze oceny, ranking i rating dostawców.
  • Lista dostawców kwalifikowanych. Zmiana statusu oferenta na kontrahenta.
  • Okresowa ocena dostawców (m.in. wskaźniki niezawodności OTIF - terminowość, kompletność i zgodność jakościowa dostaw, rejestry jakości obsługi reklamacji i zwrotów, elastyczność dostawcy).
 5. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia.
  • Analiza potrzeb materiałowych/towarowych i decyzje zakupowe.
  • Proces zamawiania i metody zarządzania zapasami - m.in. analiza zakup - zamówienie - dostawa, wielkość i termin zamawiania, metody zamawiania.
  • Obieg dokumentów zaopatrzenia i planowanie dostaw.
  • Organizacja transportu.
  • Kontrola i monitorowanie zamówień i dostaw.
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami.
  • Controlling operacyjny i finansowy procesu zakupów i zaopatrzenia.

Czas trwania

10.00-17.00 I dnia, 9.00-16.00 II dnia

Prelegenci

Cytat

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Gdzie i kiedy

Warszawa 19-20 listopad 2020
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 10-11 listopad 2020
Hotel "Best Western Premier" ****

40-147 Katowice

ul. Bytkowska 1a

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
1590 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji
1790 PLN
Cena zawiera:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!