Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/kwalifikacja-i-ocena-dostawcow-organizacja-wspolpracy-w-procesie-zaopatrzenia-63235-id17740

Informacje o szkoleniu

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Procesy zakupów i zaopatrzenia warunkują ciągłość zarówno procesów produkcji jak i sprzedaży. Znaczący udział kosztów materiałowych i zaopatrzenia w produkcie finalnym, wywołuje potrzeby szczegółowej analizy dostawców i rynków materiałów oraz dobór metod współpracy z dostawcami. Odpowiednio przygotowana kwalifikacja dostawców i organizacja współpracy z dostawcami decyduje o planowej realizacji procesów produkcyjnych, rzutując na poziom obsługi klienta na docelowym rynku. Koordynacja gospodarki materiałowej, zapasów, transportu i realizacji dostaw (niejednokrotnie w systemie Just in Time lub Just in Sequence) z potrzebami produkcji, wymaga od menedżerów specjalistycznej wiedzy z zakresu zakupów i zaopatrzenia, zapasów i magazynowania, transportu, zarządzania, systemów informatycznych i obiegu informacji, finansów i controllingu. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów ds. zakupów i zaopatrzenia wzrasta, wraz z postrzeganiem znaczenia procesów zaopatrzenia w planowej realizacji procesów gospodarczych przedsiębiorstwa – głównie procesów produkcji i sprzedaży (obsługi klienta). Celem jest niezawodne zaopatrzenie oraz skuteczne i elastyczne reagowanie na wszelkie zmiany planów produkcji lub dystrybucji w konsekwencji zmian zachodzących na rynku. Forma prowadzenia zajęć - analiza procesów, - analiza przypadków praktycznych, - ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, - analizy wielokryterialne i forum decyzyjne, - analizy ilościowo-wartościowe. Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.

Szkolenie skierowane jest do:

- kadry zarządczej w pionie zakupów i zaopatrzenia,
- specjalistów ds. zakupów, zaopatrzenia i zapasów, logistyki, gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwach,
- branżystów i kupców, analityków rynków surowcowo-materiałowych,
- członków komisji: ds. kwalifikacji dostawców, ds. zakupów lub zamówień
- planistów łańcuchów dostaw,
- specjalistów ds. controllingu materiałowego, zapasów, efektywności zaopatrzenia.

Program szkolenia:

 1. Organizacja procesu zakupów i zaopatrzenia w przedsiębiorstwie.
  • Proces zakupów i zaopatrzenia a bezpieczeństwo materiałowe w działalności przedsiębiorstwa.
  • Czynniki wpływu na sposoby pozyskania surowców, materiałów i usług.
  • Analiza wymagań przedsiębiorstwa w procesie zakupów i zaopatrzenia (m.in. technologii i konstrukcji wyrobu, procesu produkcji, polityki zakupowej, gospodarki magazynowej i zarządzania zapasami, finansowe, IT).
  • Sposoby zaopatrzenia i współpracy z dostawcami (m.in single sourcing, multiple and global sourcing).
  • Warianty i scenariusze współpracy z dostawcami - m.in. lokalizacja i zarządzanie zapasami (w tym VMI - Vendor Managed Inventory i SMI - Supplier Managed Inventory), zamówienia i wymiana danych/dokumentów, dostępność danych potrzeb materiałowych, cykliczne prognozowanie, magazynowanie i zapas konsygnacyjny, przeniesienie własności, kontrola i monitorowanie zamówień i dostaw.
 2. Zasady i narzędzia realizacji procesu zakupów i zaopatrzenia.
  • Portale zakupowe SRM (Supplier Relationships Management), e-procurement i e-platformy współpracy z dostawcami.
  • Obieg dokumentów ofertowania, bazy danych ofert i oferentów.
  • Konsolidacja zakupów centralnych i zakupy doraźne (lokalne).
  • Procedura kwalifikacji dostawców i katalog dostawców kwalifikowanych.
  • Centralna kartoteka indeksu materiałowego, katalogi elektroniczne dostawcy.
  • Współpraca z grupą zakupową.
 3. Zanim zakwalifikujemy dostawcę.
  • Źródła informacji - materiały, rynek, dostawcy.
  • Analiza i ocena ABC i XYZ potrzeb materiałowych.
  • Selekcja obszarów dostaw kluczowych i uzupełniających. Procedury zakupów centralnych i doraźnych.
  • Proces ofertowania - zapytanie ofertowe, oferty wywołane i niewywołane.
  • Baza danych ofert i oferentów.
  • Zasady parametryzacji ofert.
  • Selekcja oferentów - m.in. kryteria i wymagania w obszarach kluczowych (strategicznych) i uzupełniających, wg ryzyka i niezawodności zaopatrzenia oraz wartości zakupów.
 4. Kwalifikacja dostawców.
  • Procedura kwalifikacji dostawców (m.in. wg oceny ABC potrzeb materiałowych).
  • Zespół/komisja kwalifikacyjna.
  • Ocena formalna dostawcy (historia współpracy, doświadczenie branżowe, potencjał produkcyjny, organizacja i technologia, posiadane certyfikaty i uprawnienia, referencje).
  • Ocena techniczno-technologiczna materiału i dostawcy (w tym testy technologiczne, partia próbna i produkcyjna.).
  • Kryteria oceny handlowej, finansowej i logistycznej dostawcy.
  • Kryteria oceny bezpieczeństwa współpracy z dostawcą.
  • Audyt dostawcy. Definiowanie punktów krytycznych pomiaru i oceny u dostawcy.
  • Ocena parametryczna ważona, arkusze oceny, ranking i rating dostawców.
  • Lista dostawców kwalifikowanych. Zmiana statusu oferenta na kontrahenta.
  • Okresowa ocena dostawców (m.in. wskaźniki niezawodności OTIF - terminowość, kompletność i zgodność jakościowa dostaw, rejestry jakości obsługi reklamacji i zwrotów, elastyczność dostawcy).
 5. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia.
  • Analiza potrzeb materiałowych/towarowych i decyzje zakupowe.
  • Proces zamawiania i metody zarządzania zapasami - m.in. analiza zakup - zamówienie - dostawa, wielkość i termin zamawiania, metody zamawiania.
  • Obieg dokumentów zaopatrzenia i planowanie dostaw.
  • Organizacja transportu.
  • Kontrola i monitorowanie zamówień i dostaw.
  • Zarządzanie relacjami z dostawcami.
  • Controlling operacyjny i finansowy procesu zakupów i zaopatrzenia.

Informacje o prelegentach:

Ekspert w dziedzinie zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i zarządzania kosztami oraz analizy i poprawy efektywności procesów przedsiębiorstw. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w specjalności: logistyka, controlling, zarządzanie operacyjne. Wiedzę i 20-letnie doświadczenie wykorzystuje jako doradca zarządów przedsiębiorstw oraz kierownik projektów konsultingowych i badawczo-rozwojowych w kraju i za granicą. W ramach pełnionych funkcji kieruje projektami dla przedsiębiorstw w kraju i za granicą w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, logistyki i controllingu. Jest wieloletnim wykładowcą licznych uczelni wyższych w Polsce w zakresie studiów MBA i podyplomowych. Autor 90 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów, Supply Chain Council i Polskiego Towarzystwa Logistycznego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1590 zł + 23% VAT za osobę- cena promocyjna szkolenia stacjonarnego
 • 1790 zł + 23% VAT za osobę- cena szkolenia stacjonarnego po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o przesłanie zgłoszenia przy pomocy formularza online dostępnego powyżej.

W celu skorzystania z ceny promocyjnej prosimy o przesłanie formularza.


Wydarzenie: Kwalifikacja i ocena dostawców. Organizacja współpracy w procesie zaopatrzenia.