Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/leadership-doskonalenie-kompetencji-osobistych-wyzszej-kadry-managerskiej-55300-id127

Informacje o szkoleniu

 • Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry managerskiej


  ID szkolenia: 55300
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  ul. Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 h
  TERMINY SZKOLEŃ:
  19-20.09.2017
  21-22.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

"Liderem jest człowiek, który w określonej grupie ludzi stymuluje proces wytyczania i osiągania celów, wyzwalając w sobie i innych entuzjazm oraz zdolności i najlepsze cechy charakteru."
Leadership jest szkoleniem dla menedżerów organizacji, która chciałaby potraktować brak stabilności w gospodarce jako moment na budowanie przewagi konkurencyjnej. Jednocześnie uczy jak poprzez kompetencje zawarte w modelu leadership 4D, neutralizować czynniki obniżające efektywność pracowników.
Szkolenie jest dedykowane dla tych menedżerów, którzy dążą do naturalnego, autentycznego, zaangażowanego przywództwa, które sprawi, że podlegli im pracownicy będą zaangażowani, lojalni i odpowiedzialni. Celem szkolenia jest rozwój umiejętności praktycznego rozróżnienia i wartościowania własnej kompetencji w obszarze podstawowych funkcji i stylów kierowniczych.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorzy zespołów projektów; Projekt menadżerowie; Menadżerowie zespołów; Kierownicy działów

Program szkolenia:

1. WIZERUNEK PRZYWÓDCY.
- Postawa przywódcy.
- Atrybuty przywództwa.

2. MENEDŻER JAKO PRZYWÓDCA.

- Przywództwo ukierunkowane na działanie.
- Zadanie, zespół, jednostka.
- Skuteczne kierowanie.
- Motywowanie pracowników.
- Model CLIMB.
- Ustalanie reguł i standardów pracy charyzmatycznego menadżera.
- Wywieranie wpływu menadżerskiego i komunikacja perswazyjna.
- Inteligencja emocjonalny charyzmatycznego przywódcy.

3. PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE

- Styl strukturyzujący.
- Styl trenerski.
- Styl zachęcający.
- Styl delegujący.

4. ZESPÓŁ PRACOWNICZY I ZASADY JEGO FUNKCJONOWANIA

- Organizacja pracy zespołu – ustalanie celów zespołowych.
- Indywidualne role członków zespołu – diagnoza i postępowanie, przydzielanie zadań.
- Praca zespołowa – siła zespołu, odpowiedzialność, motywacja, współpraca.
- Komunikacja w zespole.
- Zarządzanie sytuacjami trudnymi w zespole.

5. ZMIANA JAKO TRWAŁY ELEMENT ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM.

- Istota zmiany.
- Zarządzanie zmianą.
- Model kultury organizacji a pożądane zachowania kierownicze.

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2100 PLN netto / 1 os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

karta zgłoszenia- w przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.

Wydarzenie: Leadership - doskonalenie kompetencji osobistych wyższej kadry managerskiej