Lean Accounting jako integralna część systemu zarządzania w przedsiębiorstwie

O szkoleniu

Warszawa, 14 marca 2014 r. - SOP 14330


Celem szkolenia jest uświadomienie potrzeby zbudowania systemu rachunkowości do zarządzania przedsiębiorstwem przechodzącym na zasady Lean. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jaki sposób zmierzyć efektywność procesów w szczupłym przedsiębiorstwie a także jak skutecznie wdrożyć Lean Accounting w praktyce.
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

Moduł 1. Wprowadzenie

1. Wprowadzenie do koncepcji filozofii Lean.
2. Lean Accounting jako integralna część systemu zarządzania w szczupłym przedsiębiorstwie.

Moduł 2. Istota Lean Accounting

1. Księgowanie kosztów a zarządzanie kosztami – przybliżenie zadań, przed którymi stoi specjalista rachunkowości zarządczej w szczupłym przedsiębiorstwie
2. Główne zasady, którymi powinno kierować się przedsiębiorstwo wdrażające Lean Accounting.
3. Metody na przyśpieszenie procesu zamknięcia miesiąca.
4. Planowanie zgodne z Lean: Continuous improvement, Podejście PDCA oraz metoda kaskadowania celów: Hoshin – kanri.

Moduł 3. Narzędzia, którymi posługuje się Lean Accounting

1. Rachunek kosztów celu (Target Costing). Rozszerzenie Target Costing na cały łańcuch dostaw. Ogólna charakterystyka funkcjonowania systemu „open book accounting”
2. Rachunek permanentnej redukcji kosztów (Kaizen Costing).
3. Rachunek kosztów i wyników strumienia wartości. Kalkulacja średniego kosztu produktu w tym rachunku.
4. Rachunek kosztów cech i charakterystyk jako metoda na pokazanie kosztów zindywidualizowanego produktu.

Moduł 4. Zarządzanie przez wizualizację

1. Zarządzanie wynikami poprzez zrozumiałe dla wszystkich zaangażowanych w dany proces pracowników finansowe i niefinansowe kluczowe wskaźniki dokonań (KPI) wykorzystywane w Lean Accounting.
2. Wizualne formy prezentacji KPI na ogólnodostępnych tablicach wyników.

Moduł 5. Przykłady z praktyki

1. Przykłady z wdrożeń Lean Accounting.
2. Case study – ocena wniosku inwestycyjnego zgodnie z zasadami szczupłej rachunkowości.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Dariusz Rojek - Absolwent wydziały Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Controllingu w WSB we Wrocławiu oraz „Zaawansowane techniki komputerowe w projektowaniu i produkcji” na wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Obecnie doktorant w katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, obszar zainteresowań naukowych to Lean Accounting, Lean Management w Polsce. Od początku swojej kariery związany z rachunkowością zarządczą. 4 lata pełnił funkcje kierownicze w obszarze Controllingu w Polgrunt sp. z o.o. w grupie Bakalland S.A. (między innymi: opracował funkcjonujący rachunek kosztów w spółce, zasady budżetowania, podział spółki na centra kosztów i centra zysków, kierował wdrożeniem dwóch zintegrowanych systemów informatycznych: Symfonia Forte i Softlab, opracował zleceniowy system produkcji oraz jest autorem oprogramowania wspierającego ten proces).
Jako niezależny konsultant realizował również projekty związane z rachunkowością zarządczą oraz optymalizacją procesów między innymi z: Acsellerator – spółka doradcza, Grass Cavagna Group, PGE Skra Bełchatów, Rosewin sp. z o.o. Binż S.A.). Przez ostatnie cztery lata związany z Japan Tobacco International. Obecnie na stanowisku Koordynatora ds. Finansowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum ww. miast lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 790 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 690 zł/os + 23% VAT.
790
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!