Lean logistic

O szkoleniu

Doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. Zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi. Narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu. Zaznajomienie z metodologią Kaizen zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników. Sposoby opracowywania wniosków usprawniających. Warsztaty, przykłady wprowadzanych usprawnień dla obszarów logistycznych.
Kto powinien wziąć udział?
Kierownicy i specjaliści do spraw logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, kontaktów z dostawcami.

Program szkolenia

Program:
1. Wprowadzenie i pojęcia filozofii Kaizen– redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, doskonalenie procesów.

2. Filozofia Metody Kaizen- podstawy i historia:

- istota filozofii, fundamenty Gemba Kaizen– praca w małych zespołach, wzrost produktywności,

- Kaizen, a innowacje w przedsiębiorstwie, kreatywne myślenie, istota twórczego myślenia,

- praca zespołowa, motywowanie pracowników,

- Case Study– studium przypadku dla obszaru logistycznego.

3. Mapowanie strumienia wartości w procesie logistycznym (Value Stream Mapping):

- istota i znaczenie mapowania strumienia wartości

- analiza strumienia wartości

- identyfikacja i analiza problemów napotykanych podczas realizacji procesów logistycznych, działania zaradcze;

- czynniki wpływające na przebieg procesu: system planowania, czasy przetwarzania w poszczególnych etapach procesu, czasy operacyjne, produktywność procesu logistycznego, elastyczność systemu;

- analiza wpływu czynników i napotkanych problemów na koszty systemu;

- wykonanie mapy stanu obecnego dla zdefiniowanego w przedsiębiorstwie przebiegu procesu;

- rozwiązania do zastosowania po wykonaniu mapy stanu obecnego– projektowanie.

4. 7 rodzajów strat (muda):

5. Techniki i narzędzia:

- PDCA, PDCA a SDCA, zastosowanie PDCA do rozwiązywania problemów, 8 kroków rozwiązania problemu;

- 5 Why, 4M, analiza i diagram Pareto, analiza 5W1H, burza mózgów;

- narzędzia Lean Logistics:

koncepcja ,,przepływu jednej sztuki”– zdefiniowanie ciągłego przepływu produktów, wprowadzenie do zasady
Just In Time, "Siedem zero" czyli wytwarzanie bez strat, strategia push and pull (ciągnij i pchaj), model supermarketu, Kanban jako przykład systemu „ciągnij”, zastosowanie w/w podejścia w procesach logistycznych, idea logistyki wewnętrznej według Lean, założenia szczupłego łańcucha dostaw, pełna dostępność materiałów i komponentów- ograniczenia zapasów, usprawnienie procesu planowania.

6. 5S czyli organizacja miejsc pracy:

- 5S w logistyce;

- zasady wdrożenia techniki „5 S”- przygotowanie i przeprowadzenie akcji, polityka 5S;

- korzyści wynikające z wdrożenia;

- przygotowanie i realizacja audytów 5S w obszarach logistycznych;

- przykłady rozwiązań 5S dla obszarów logistycznych.

7. Kaizen- jako systemy zgłaszania wniosków usprawnień:Ćwiczenia:

Ćwiczenia będą miały formę warsztatów gry symulacyjnej na dedykowanym przez trenera procesie lub procesie klienta (zespołowe rozwiązywanie problemów w symulowanym procesie logistycznym z wykorzystaniem poznanych narządzi, wnioski, dyskusja).

Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników, dyskusja.

· Zasady identyfikacji i analizy Muda w procesie logistycznym– warsztaty na dedykowanym przez trenera procesie logistycznym.

· Rozwiązywanie problemu z wykorzystaniem 4M, 5WHY, 5W1H, PDCA– na podstawie wyniku analizy dobór narzędzia Lean Logistics

· Wykorzystanie PDCA do procesu CI (Continous Improvement) – warsztaty.

· Organizacja stanowiska pracy z wykorzystaniem techniki 5 S– warsztaty, przeprowadzenie procedury 5S.

· Standaryzacja pracy– warsztat na omawianym procesie, zasady standaryzacji pracy .

· Organizacja systemu zgłaszania wniosków i usprawnień– techniki motywacyjne– warsztaty.

Uwaga:


W przypadku realizacji warsztatów na procesie logistycznym klienta konieczne jest dostarczenie danych dotyczących przebiegu procesu przez uczestników.

Czas trwania

Czas trwania:
2 dni x 7 godzin

TERMINY SZKOLENIA:
22-23.06.2017
25-06.09.2017
02-03.10.2017

Prelegenci

Trener TQMsoft - specjalista praktyk w dziedzinie systemów zarządzania jakością

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto/os.
1 250
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie na podstawie karty zgłoszenia.
Płatność po szkoleniu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!