Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lean-logistic-38341-id127

Informacje o szkoleniu

 • Lean logistic


  ID szkolenia: 38341
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Czas trwania:
  2 dni x 7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  22-23.06.2017
  25-06.09.2017
  02-03.10.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Doskonalenie procesów logistycznych w oparciu o metodę KAIZEN. Zaprezentowanie zasad filozofii Lean w zarządzaniu procesami logistycznymi. Narzędzia i techniki stosowane w celu poprawy efektywności i produktywności w obszarze logistyki. Nabycie przez uczestników umiejętności zastosowania prezentowanych narządzi i technik w ciągłym doskonaleniu. Zaznajomienie z metodologią Kaizen zarządzania wprowadzaniem nieustannych usprawnień przez pracowników. Sposoby opracowywania wniosków usprawniających. Warsztaty, przykłady wprowadzanych usprawnień dla obszarów logistycznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierownicy i specjaliści do spraw logistyki, zarządzania łańcuchem dostaw, zaopatrzenia, kontaktów z dostawcami.

Program szkolenia:

Program:
1. Wprowadzenie i pojęcia filozofii Kaizen– redukcja kosztów w przedsiębiorstwie, doskonalenie procesów.

2. Filozofia Metody Kaizen- podstawy i historia:

- istota filozofii, fundamenty Gemba Kaizen– praca w małych zespołach, wzrost produktywności,

- Kaizen, a innowacje w przedsiębiorstwie, kreatywne myślenie, istota twórczego myślenia,

- praca zespołowa, motywowanie pracowników,

- Case Study– studium przypadku dla obszaru logistycznego.

3. Mapowanie strumienia wartości w procesie logistycznym (Value Stream Mapping):

- istota i znaczenie mapowania strumienia wartości

- analiza strumienia wartości

- identyfikacja i analiza problemów napotykanych podczas realizacji procesów logistycznych, działania zaradcze;

- czynniki wpływające na przebieg procesu: system planowania, czasy przetwarzania w poszczególnych etapach procesu, czasy operacyjne, produktywność procesu logistycznego, elastyczność systemu;

- analiza wpływu czynników i napotkanych problemów na koszty systemu;

- wykonanie mapy stanu obecnego dla zdefiniowanego w przedsiębiorstwie przebiegu procesu;

- rozwiązania do zastosowania po wykonaniu mapy stanu obecnego– projektowanie.

4. 7 rodzajów strat (muda):

5. Techniki i narzędzia:

- PDCA, PDCA a SDCA, zastosowanie PDCA do rozwiązywania problemów, 8 kroków rozwiązania problemu;

- 5 Why, 4M, analiza i diagram Pareto, analiza 5W1H, burza mózgów;

- narzędzia Lean Logistics:

koncepcja ,,przepływu jednej sztuki”– zdefiniowanie ciągłego przepływu produktów, wprowadzenie do zasady
Just In Time, "Siedem zero" czyli wytwarzanie bez strat, strategia push and pull (ciągnij i pchaj), model supermarketu, Kanban jako przykład systemu „ciągnij”, zastosowanie w/w podejścia w procesach logistycznych, idea logistyki wewnętrznej według Lean, założenia szczupłego łańcucha dostaw, pełna dostępność materiałów i komponentów- ograniczenia zapasów, usprawnienie procesu planowania.

6. 5S czyli organizacja miejsc pracy:

- 5S w logistyce;

- zasady wdrożenia techniki „5 S”- przygotowanie i przeprowadzenie akcji, polityka 5S;

- korzyści wynikające z wdrożenia;

- przygotowanie i realizacja audytów 5S w obszarach logistycznych;

- przykłady rozwiązań 5S dla obszarów logistycznych.

7. Kaizen- jako systemy zgłaszania wniosków usprawnień:Ćwiczenia:

Ćwiczenia będą miały formę warsztatów gry symulacyjnej na dedykowanym przez trenera procesie lub procesie klienta (zespołowe rozwiązywanie problemów w symulowanym procesie logistycznym z wykorzystaniem poznanych narządzi, wnioski, dyskusja).

Ćwiczenia będą realizowane w grupach i indywidualnie. Zakończeniem ćwiczeń będzie Feedback ze strony uczestników, prezentacja wyników, dyskusja.

· Zasady identyfikacji i analizy Muda w procesie logistycznym– warsztaty na dedykowanym przez trenera procesie logistycznym.

· Rozwiązywanie problemu z wykorzystaniem 4M, 5WHY, 5W1H, PDCA– na podstawie wyniku analizy dobór narzędzia Lean Logistics

· Wykorzystanie PDCA do procesu CI (Continous Improvement) – warsztaty.

· Organizacja stanowiska pracy z wykorzystaniem techniki 5 S– warsztaty, przeprowadzenie procedury 5S.

· Standaryzacja pracy– warsztat na omawianym procesie, zasady standaryzacji pracy .

· Organizacja systemu zgłaszania wniosków i usprawnień– techniki motywacyjne– warsztaty.

Uwaga:


W przypadku realizacji warsztatów na procesie logistycznym klienta konieczne jest dostarczenie danych dotyczących przebiegu procesu przez uczestników.

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft - specjalista praktyk w dziedzinie systemów zarządzania jakością

Wydarzenia towarzyszące:

Kontroler jakości

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie na podstawie karty zgłoszenia.
Płatność po szkoleniu.

Wydarzenie: Lean logistic