Lean management

O szkoleniu

Lean Management jest zastosowaniem Lean Thinking w całym obszarze biznesu. Jest to w sumie najbardziej uniwersalne podejście do tematyki Lean – procesy analizowane są całościowo i samo wdrożenie zawiera w sobie bardzo widoczny element kształtowania kultury całej organizacji. Dotyczy to tak samo formułowania strategii, jak i tematów operacyjnych.

Taki stan rzeczy ma swoje konkretne przyczyny ukryte w samych technikach i metodach wchodzących w skład Lean. W szczególności można tu mieć na myśli ich uniwersalność, niezależnie od działu aktywizację pracowników, poprawienie jakości pracy, podniesienie stabilności procesów. Co najważniejsze – dosłowne skupienie na kliencie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Lean czasami jest błędnie „uśredniany” z Agile czy Scrum, co wręcz utrudnia jego zrozumienie. Lean Management zawiera pozostające w synergii liczne sposoby prowadzenia analizy i doskonalenia procesów, czy też kreatywnego rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć online, na licznych praktycznych przykładach z projektów, jak i w ramach realizowanego warsztatu – poznajemy „know-how” użycia metod i technik Lean Management.

Celem szkolenia jest praktyczne opanowanie Lean Management zarówno od strony promowanych metod i technik, jak i zasad prowadzenia wdrożenia.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • opanowanie metod Lean Management,
 • nabycie umiejętności organizacji projektu wdrożeniowego,
 • poznanie na przykładach narzędzi problem solving np. Value Stream Analysis, problem solving tj. 5S+1S, 5W+1H, Root Cause Analysis, Spaghetti,
 • zrozumienia, jak stosować Lean Management w tematach dotyczących od formułowania strategii, przez planowanie średnio i krótkoterminowe, po sterowanie pracą, od poziomu zarządczego po poziom operacyjny,
 • użycie TOC – ciągłe sterowanie wąskimi gardłami – sterowanie wydajnością procesów,
 • zrozumienie na przykładach korzyści możliwych do uzyskania w swoich zadaniach w pracy,
 • lepsza obsługa klienta zewnętrznego,
 • doskonalenie procesu świadczenia usług dla klientów wewnętrznych organizacji,
 • podniesienie poziomu satysfakcji z pracy i osobistego zaangażowania.
Kto powinien wziąć udział?
 • osób zaangażowanych w projekty wdrażania usprawnień,
 • inżynierów procesów,
 • członków zespołów i liderów Kaizen,
 • osób chcących kompleksowo (organizacja) wdrażać zasady Lean Thinking

Program szkolenia

DZIEŃ I

Wprowadzenie:

 • agenda zajęć,
 • oczekiwania uczestników zajęć – cele,
 • krótko o historii powstania Lean Management.

Specyfiki naszego biznesu i klientów:

 • zdefiniowanie pojęcia klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
 • Lean Management w strategii, planowaniu i działaniach operacyjnych (sterowanie pracą),
 • określenia tzw. definicji wartości klienta, zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrznego – krytyczny element dla pracy z Lean Management.

Lean Thinking:

 • jak postrzegać rzeczywistość dookoła nas z pespektywy myślenia Lean,
 • kultura organizacyjna w poszczególnych działach firmy – transformacja do myślenie procesowego (redukcja znaczenia „silosów”),
 • spójne i sprzeczne cele,
 • co to znaczy, iż Lean Management to nie jest narzędzie do „ślepego” cięcia kosztów, a raczej narzędzie do obracania strat w wolne zdolności.

Motywacja osobista i korzyści z pracy z Lean Management:

 • czynniki motywacyjne i punkty Deming’a raz jeszcze,
 • dlaczego to nie ludzie są winni, a procesy,
 • techniki „boostowania” kreatywności osobistej,
 • macierze/matryce kompetencji,
 • podtrzymywanie/wspieranie rozwiniętych dobrych praktyk.

Dobre praktyki w formułowaniu pracy Kaizen opartego o procesy firmowe (nie tyko departamenty):

 • czym jest Kaizen, sens ciągłego doskonalenia – dynamika prac,
 • formalny cykl PDCA Kaizen,
 • „szybki” Kaizen tj. Quick/Blitz.

Etapy analizy a Lean Management – sprawny warsztat sekwencji metod, ćwiczonych w dalszej części zajęć:

 • wskaźnikowe uchwycenie definicji wartości klienta,
 • obszary strat i MUDA, MURA, MURI,
 • analiza procesu w obszarze wartości dodanej – VA, NVA, NVA-R,
 • klasyfikacja NVA i NVA-R w tzw. 7+1 obszarów strat MUDA,
 • zastosowanie metod problem solving, w szczególności dla uchwycenia istotności problemów – model Pareto,
 • reguły stosowania konkretnych narzędzi i technik Lean Management.

 

DZIEŃ II

Metody prowadzenia prac w Lean Management – od spotkań międzywydziałowych przez Gemba Walk do analiz statystycznych:

 • zasady prowadzenia spotkań z uczestnictwem wielu interesariuszy,
 • rola inżynierów procesów lub/i koordynatorów prac Kaizen,
 • skupienie bardziej na analizie statystycznej (powtarzalne procesy) czy bardziej na analizie krytycznych ścieżek w produkcji i usługach (najdłuższe, krytyczne LT),
 • metody prowadzenia analiz, obserwacji i prezentacji proponowanych usprawnień,
 • analiza strumienia wartości – Value Stream w odniesieniu do wymagań klienta.

Metody problem solving:

 • 5W,
 • 5W+1H,
 • Ishikawa diagram, analiza RCA,
 • spaghetti diagram,
 • wsparcie przez formularz A3.

Standaryzacja 5S + 1S i Poka-Yoke w przedsiębiorstwie:

 • czym jest Visual Management i korzyści z jego używania,
 • selekcja i systematyka,
 • sprzątanie/porządkowanie – ochrona i podtrzymanie systematyki,
 • standaryzacja i samodyscyplina,
 • rozwiązania typu Poka-Yoke, czyli tworzenie metod błędo-odpornych, przykłady.

Autonomous maintenance (element TPM) w Lean Management:

Użycie Kanban board dla sterowania workflow prac w przedsiębiorstwie:

 • wyrównywanie obciążenia pracą – Yamazumi i Levelling,
 • podtrzymanie w pracy Kanban jakości samego value stream/flow/kontrola WIP – szkolenia, audyty, zasady ciągłego doskonalenia,
 • typowe miejsca stosowania Kanban w odniesieniu do naszej praktyki pracy,
 • statusy prac i organizacja layout’u plansz, przykłady dashboardów Kanban,
 • opracowanie własnych metod wizualizacji, tj. rodzaje prac i usług, statusy, ryzyka, strefy w dashboard i poruszanie się między strefami z Kanban.

Zastosowanie teorii ograniczeń TOC/MBC w promocji wydajności – koncepcje proponowane przez Goldratta połączone z Visual Management – wizualizacja i kolejkowanie pracy w Critical Chain:

 • multitasking i pojęcie „przezbrojenia” intelektualnego wpływającego na obniżenie wydajności pracy,
 • identyfikacja, śledzenie i wsparcie dla łańcucha krytycznego prac.

 Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie i follow-up, jako praca domowa,
 • przekazanie linku do dysku sieciowego dla umożliwienia pobrania dodatkowych materiałów, jak i samych materiałów z zajęć, wyników warsztatów.

Czas trwania

szkolenie online 2 dni, 9:00-15:00
szkolenie stacjonarne pierwszy dzień: 10:00–17:00, drugi dzień: 9:00–16:00

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Warszawa 5-6 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 23-24 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 18-19 październik 2021

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 261
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 300 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 445
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 490 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!