Szkolenie: LEAN MANUFACTURING

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lean-manufacturing-61787-id71

Informacje o szkoleniu

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zdobycie wiedzy z zakresu stosowania koncepcji Lean Manufacturing poprzez poznanie teorii i na podstawie praktycznych przypadków wdrożenia w różnych typach produkcji.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa i produkcji
• Podwyższenie nadzoru nad rozprzychodowaniem i zużyciem materiałów
• Redukcja kosztów utrzymania ruchu
• Przeciwdziałanie nieprzewidzianym awariom
• Przygotowanie operatorów do realizacji czynności podstawowej konserwacji
• Ograniczenie poziomu zapasu
• Optymalizacja metod magazynowania oraz redukcja kosztów magazynowania i utrzymania zapasów

Szkolenie skierowane jest do:

- menadżerów wyższego i średniego szczebla zarządzania produkcją, logistyką
- kierowników i mistrzów zespołów produkcyjnych, działów utrzymania ruchu, działów technologicznych i jakości.
- właścicieli i dyrektorów firm produkcyjnych

Program szkolenia:

1. Co oznacza Lean w przedsiębiorstwie?
2. Ewolucja Lean - TPS, Kaizen, LEAN
3. Wartość w Lean
a. Analiza wartości
b. Podstawowe typy strat w produkcji - 7 rodzajów MUDA
c. Filary Lean
d. Analiza 5 WHY
4. Mapowanie procesu i wartości w Lean
a. Metody specyfikacji procesu
b. Mapa procesu
c. Analiza BIG PICTURE
5. Organizacja produkcji w Lean
6. Organizacja 5S w przedsiębiorstwie
a. Założenia systemu 5S
b. Czyszczenie
c. Sortowanie narzędzi
d. Ustalenie miejsca i lokalizacji
e. Utrzymanie czystości
f. Określenie standardów
g. Utrzymanie i przestrzeganie standardów
h. Wizualizacja
7. SMED - Single Minute Exchange of Die
a. Identyfikacja czynności
b. Rozdzielenie czynności zewnętrznych i wewnętrznych
c. Przekształcanie czynności wewnętrznych na zewnętrzne
8. Total Productive Maintance (Programie Przeciwdziałania Awariom)
a. Założenia systemu TPM
b. Obsługa zabezpieczająca - Preventive maintenance
c. Obsługa związana z awariami
d. Obsługa okresowa
e. Obsługa reaktywna - Predictive maintenance
f. Współczynnik całkowitej dostępności urządzeń Overall Equipment Effectiveness- OEE
g. Kalkulacja OEE
h. Przyczyny awarii i. Zapobieganie i eliminacja awarii
j. Rola utrzymania ruchu i operatora
k. Samodzielne przeglądy - etapy wdrożenia
9. Planowanie przepływu materiałów w systemie JIT
a. Podstawowe załozenia JIT
b. Kształtowanie relacji z dostawcami w ramach JIT
c. Standaryzacja
d. Organizacja dostaw zewnętrznych i wewnętrznych w ramach KANBAN
10. Metody sterowania przepływem materiałów
a. Zapasy, przyczyny powstawania zapasów
b. Zapasy bezpieczeństwa
c. Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
d. Klasyfikacja funkcjonalna zapasów
e. Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
f. Określenie optymalnej partii zamówienia - EOQ
g. Metoda stałego okresu zamawiania
h. Planowanie potrzeb materiałowych MRP
i. Ventor Inventory Management

Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Informacje o prelegentach:

Doktor zarządzania -ekspert w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania produkcją, organizacji i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej oraz kierownik studiów i jednocześnie wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania Projektem Europejskim. Od 2000r. Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor wielu artykułów, 5 książek i współautor poradników z zakresu optymalizacji procesów logistycznych, produkcji, redukcji kosztów logistycznych oraz zarządzania projektami. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Doświadczony wykładowca, od kilkunastu lat prowadzi wysoko oceniane szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i przedstawicieli jednostek samorządowych oraz zajmuje się doradztwem. Projektuje i wdraża projekty z zakresu optymalizacji procesów logistycznych, produkcyjnych, administracyjnych, zwiększania produktywności i wydajności pracowników i maszyn itp.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1200 - netto

Cena zawiera:

• Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel: (81) 534 13 01, 533 31 39

Szkolenie, kurs: LEAN MANUFACTURING