Lean SIX SIGMA – Black Belt - Praktyczne stosowanie metod DMAIC oraz DFSS

O szkoleniu

BLACK BELTS (Czarne Pasy) czyli liderzy zespołu Lean Six Sigma, są ekspertami wspierającymi i stymulującymi pracę zespołów projektowych. Przechodzą ponad 120 godzin szkoleń, podzielonych na partie tygodniowe i rozłożonych w ciągu trzech-czterech miesięcy. W trakcie intensywnych warsztatów technicznych zapoznają się z metodyką DMAIC, przydatnymi narzędziami statystycznymi oraz rozwijają swoje umiejętności kierowania zespołem i zarządzania projektem. Działają zespołowo, pełnią funkcję liderów zmian, koordynują pracę Green Belts. Odpowiadają za budowanie struktury Lean Six Sigma w organizacji.

OPIS SZKOLENIA I CEL

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC/DMADV przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, gdzie poza umiejętnością skutecznego stosowania metody DMAIC lub DFSS, istotna jest umiejętność budowania i prowadzenia zespołu projektowego LSS. Prowadzenie projektu Lean Six Sigma wymaga od kandydata na Black Belt’a umiejętności podejmowania taktyk i strategii prowadzonych zmian z wykorzystaniem potencjału podległego personelu.

Absolwenci kursu Lean Six Sigma Black Belt pełnią funkcję liderów we wprowadzaniu kultury Lean Six Sigma w organizacji, poprzez opracowanie planu propagowania podejścia LSS wśród personelu firmy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
 • praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach DMAIC/DFSS,
 • poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
 • poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów Lean Six Sigma w organizacji,
 • praktyczność w stosowaniu Lean Six Sigma,
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
 • prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
 • poznanie narzędzi Lean Six Sigma na poziomie pozwalającym na implementację podejścia w zakładzie,
 • nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu DMAIC/DFSS,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy ze sponsorami lub członkami zespołu projektowego (Green Belt Lean Six Sigma).
Kto powinien wziąć udział?
 • team liderzy, liderzy procesów,
 • liderzy oraz pracownicy wszystkich działów funkcjonalnych organizacji,
 • liderzy i członkowie zakładowych zespołów kaizen/lean,
 • pełnomocnicy ds. ciągłego doskonalenia,
 • liderzy i członkowie zespołów doskonalenia procesów,
 • osoby funkcyjne zaangażowane w budowę kultury lean six sigma w organizacji.

Program szkolenia

MODUŁ 1

 1. Wstęp do Six Sigmy
  • Istota podejścia Lean + Six Sigma
  • Fazy metody Six Sigma DMAIC
  • Struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB
 2. DMAIC: Faza DEFINE
  • Orientacja na klienta, głos klienta - VOC
  • Określenie problemu
  • SIPOC – VOP
  • Matryca C&E
  • Straty w procesach COPQ
  • Miary jakościowe VOC<=>VOP
  • Ludzie – procesy - cele
  • Model procesu - 7M
  • Problem statystyczny y=f(x)+ε
  • Karta projektowa
  • Lista kontrolna fazy Define
 3. DMAIC: Faza MEASURE
  • Miary jakości: CTQ/CTB
  • Typy miar: dyskretne/ciągłe
  • Plan zbierania danych
  • Wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R
  • Obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk
  • Lista kontrolna fazy Measure

 

MODUŁ 2

 1. DMAIC: Faza ANALYZE
  • Skrzynka narzędziowa Problem Solving/ Process Improvement
  • Definiowanie głównych przyczyn problemu
  • Pogłębiona analiza procesu - 5why/5W1H
  • Mapowanie procesu - VSM, Flow diagram
  • Analiza przepływu wartości - TOC
  • Analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri
  • Charakterystyka populacji: Statystyki
  • Charakterystyka populacji: Rozkłady
  • Charakterystyka populacji: Przedziały ufności
  • Wnioskowanie: Hipotezy
  • Wnioskowanie: Analiza wariancji
  • Wnioskowanie: Analiza zależności regresji i korelacji
  • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA
  • Weryfikowanie głównych przyczyn
  • Lista kontrolna fazy Analyse

 

MODUŁ 3

 1. DMAIC: Faza IMPROVE
  • Generowanie rozwiązań
  • Stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5S/Poka Yoke/OPF
  • Planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA
  • Wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC
  • Plan wdrożenia - zarządzanie projektami
  • Zarządzanie projektami - pola sił
  • Lista kontrolna fazy Improve
 2. DMAIC: Faza CONTROL
  • Dokumentowanie zmian - SOP
  • Monitorowanie procesu - SPC
  • Przekazywanie odpowiedzialności - RACI
  • Plan kontroli procesu - CPP
  • Lista kontrolna fazy Control
  • Prezentacja projektu GB – dla chętnych
  • Test wiedzy – poziom Green Belt
  • Podsumowanie szkolenia

 

MODUŁ 4

 1. Powtórka wiadomości z poziomu LSS Green Belt
 2. Modele doskonalenia Lean Six Sigma
  • Różnice w metodach: DMAIC, DfSS, DCOV, DMADV, DMEDI
  • Elementy składowe 5 faz (DMAIC/DMADV)
 3. DMADV: Faza DEFINE
  • Narzędzia stosowane w projektach DMADV (karta projektu, CTQ/CTB, QFD, Kano)
  • Projekt 2: Tworzenie i wybór planu doskonalenia: Define (DMAIC ó DMADV)
 4. DMADV: Faza MEASURE
  • Narzędzia stosowane w projektach DMADV (G&G, Sigma Level/DPMO)
  • Projekt BB: Przygotowanie planu zbierania danych oraz założeń: Measure DMADV)
 5. DMADV: Faza ANALYZE
  • Narzędzia stosowane w projektach DMADV (C&E, statystyka opisowa, analiza graficzna, regresja logistyczna, testy statystyczne, korelacja i regresja, przedziały ufności)
  • Projekt BB: Analiza oraz formułowanie opisu danych w projekcie jako wstęp do zmiany Analyse

 

MODUŁ 5

 1. Zasady Deminga/Strategie doskonalenia P.Scholtes’a
  • metoda 5 kroków dla zarządzania i doskonalenia codziennej pracy
  • metoda 7 kroków dla rozwiązywania problemów
  • główne składniki udanych działań doskonalących
 2. DMADV: Faza DESIGN/VERIFY
  • Narzędzia stosowane w projektach DMADV (DOE, FMEA, SPC, TRIZ)
  • Projekt BB: Prezentacja założeń oraz planu prowadzonych prac Design/Verify (DMADV)
 3. Racjonalność ekonomiczna podejmowanych inicjatyw (B/C, ROI)
 4. Zarządzanie zespołem projektowym – przywództwo LSS BB:
 5. Narzędzia informatyczne stosowane w podejściu Lean Six Sigma
 6. Prezentacja projektu BB
 7. Test wiedzy - poziom Black Belt
 8. Podsumowanie szkolenia
 9. Wręczenie certyfikatu ze szkolenia

Czas trwania

3 dni - 24 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 i 3 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 13100 zł.
12 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!