Szkolenie

Lean SIX SIGMA – Green Belt - PRAKTYCZNE stosowanie metody DMAIC

O szkoleniu

GREEN BELTS (Zielone Pasy) to liderzy oraz członkowie zespołu, którzy wprowadzają do organizacji przyjęty model rozwiązywania problemów – metodykę DMAIC. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Pełnią kluczową rolę w realizacji projektów doskonalących oraz optymalizujących procesy organizacji, w pełnym spektrum funkcjonalnym firmy. W pracy swojej propagują postawę pracy w oparciu o liczby i fakty, unikają działania na zasadzie „jump to action”, zaplanowane zmiany opierają na podstawie przeprowadzonej analizy funkcjonowania procesów. Potrafią zdefiniować problemy funkcjonalne, dokonać zbudowania modelu biznesowego oraz określić poziom spełniania wymagań klienta przez proces. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.
Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę oraz nabyć umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
 • praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach dmaic,
 • poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
 • poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów lean six sigma w organizacji,
 • praktyczność w stosowaniu lean six sigma,
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
 • prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
 • poznanie narzędzi six sigma na poziomie pozwalającym na implementację metody w zakładzie,
 • nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu dmaic,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy z liderami zmian (green/black belt six sigma),
 • uczestnik kursu ma czasowy dostęp do materiału szkoleniowego wynikającego z obranej „ścieżki certyfikacji”,
 • opracowane materiały multimedialne ułatwiają samodzielną pracę uczestnika kursu, zawierają każdorazowo komentarz prowadzącego do ich treści, ze szczegółowym wyjaśnianie celu i fazy stosowania kolejnych kroków,
 • opracowane prezentacje multimedialne służą wzmocnieniu przekazu wiedzy,
 • kompozycja materiałów jest opracowana w taki sposób aby uczestnik samodzielnie, we „własnym tempie” mógł zrealizować projekt zaliczeniowy,
 • materiały zawierają dużą ilość komentarza wykładowcy, będący wartością dodaną do prezentowanej treści a wynikającą z wieloletniego doświadczenia prowadzącego,
 • kurs on-line zawiera szereg zadań testowych mających wzmocnić budowane kompetencje uczestnika. po każdej logicznej części teoretycznej jest zalecony zestaw ćwiczeń, których realizacja służy utrwaleniu zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy,
 • podczas kursu uczestnicy część realizowanych zadań zobligowani będą wysłać do konsultacji dla prowadzącego, aby proces samokształcenia był monitorowany oraz aby uczestnik miał komfort „opieki” trenera,
 • uczestnik ma dostęp do wielu przykładów praktycznego zastosowania poszczególnych elementów i kroków w praktyce,
 • w fazie praktycznej odbędzie się jednodniowa stacjonarna konsultacja projektowa dla uczestników kursów.
Kto powinien wziąć udział?
 • team liderzy, liderzy oraz pracownicy wszystkich działów funkcjonalnych organizacji,

 • liderzy i członkowie zakładowych zespołów kaizen/lean,

 • pełnomocnicy ds. ciągłego doskonalenia,

 • liderzy i członkowie zespołów doskonalenia procesów,

 • osoby funkcyjne zaangażowane w budowę kultury lean six sigma w organizacji.

Program szkolenia

MODUŁ 1

 1. Wstęp do Six Sigmy 
  • Istota podejścia Lean + Six Sigma 
  • Fazy metody Six Sigma DMAIC 
  • Struktura LSS w organizacji: YB/GB/BB
 2. DMAIC: Faza DEFINE 
  • Orientacja na klienta, głos klienta - VOC 
  • Określenie problemu 
  • SIPOC – VOP 
  • Matryca C&E
  • Straty w procesach COPQ 
  • Miary jakościowe VOC<=>VOP
  • Ludzie – procesy - cele
  • Model procesu - 7M
  • Problem statystyczny y=f(x)+ε 
  • Karta projektowa
  • Lista kontrolna fazy Define
 3. DMAIC: Faza MEASURE 
  • Miary jakości: CTQ/CTB
  • Typy miar: dyskretne/ciągłe 
  • Plan zbierania danych
  • Wiarygodność systemu pomiarowego: Gage R&R 
  • Obliczanie Sigma Level: DPMO/Cp_Cpk
  • Lista kontrolna fazy Measure

MODUŁ 2

 1. DMAIC: Faza ANALYZE
  • Skrzynka narzędziowa Problem Solving/ Process Improvement
  • Definiowanie głównych przyczyn problemu
  • Pogłębiona analiza procesu - 5why/5W1H 
  • Mapowanie procesu - VSM, Flow diagram
  • Analiza przepływu wartości - TOC
  • Analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri 
  • Charakterystyka populacji: Statystyki
  • Charakterystyka populacji: Rozkłady
  • Charakterystyka populacji: Przedziały ufności
  • Wnioskowanie: Hipotezy
  • Wnioskowanie: Analiza wariancji
  • Wnioskowanie: Analiza zależności regresji i korelacji
  • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA
  • Weryfikowanie głównych przyczyn
  • Lista kontrolna fazy Analyse

MODUŁ 3

 1. DMAIC: Faza IMPROVE
  • Generowanie rozwiązań
  • Stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5S/Poka Yoke/OPF
  • Planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA
  • Wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC
  • Plan wdrożenia - zarządzanie projektami
  • Zarządzanie projektami - pola sił 
  • Lista kontrolna fazy Improve
 2. DMAIC: Faza CONTROL
  • Dokumentowanie zmian - SOP
  • Monitorowanie procesu - SPC
  • Przekazywanie odpowiedzialności - RACI
  • Plan kontroli procesu - CPP
  • Lista kontrolna fazy Control
  • Prezentacja projektu GB – dla chętnych
  • Test wiedzy – poziom Green Belt
  • Podsumowanie szkolenia

Czas trwania

3 dni - 24 godz.
10:00 - 17:00 - 1 dzień
9:00 - 16:00 - 2 i 3 dzień

Prelegenci

Cytat

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Online 5 - 7 maja 2021

Gdzie i kiedy

Online 1 - 3 marca 2021

Gdzie i kiedy

Online 13 - 15 stycznia 2021

Zapisz się

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 6100 zł.
5900 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa ul. Światowa 22
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!