Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd II

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe szkolenie prowadzone w formule stacjonarnej oraz online.

CELE SZKOLENIA
Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołową.
Nabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik będzie:

 • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
 • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
 • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
 • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
 • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
 • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
 • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe. Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing).

Program szkolenia

SESJA II DZIEŃ IV 

1. Prezentacja analiz danych.

 • Prezentacja zebranych danych i ich analiz przez uczestników.

2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC. FAZA 2 – MEASURE (mierz obecny stan procesu)

 • Przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu/
 • Analiza stabilności procesu.
 • Interpretacja zmienności specjalnej.
 • Analiza obecnej zdolności procesu.
 • Interpretacja otrzymanych wyników.

3. Przegląd wyników fazy Deasure. FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)

 • Analiza procesu.
 • Tworzenie szczegółowych map procesu.
 • Analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn.
 • Variables Flow Chart.
 • Value Stream Map.
 • Wytyczne dla sporządzania map.
 • Analiza strat w procesie (Waste Analysis).
 • Określenie mapy przebiegu procesu oraz szybkich możliwości jego doskonalenia (Quick Wins).
 • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
 • C&E Matrix.
 • Wykres i analiza Pareto.
 • Metoda 5 Why.
 • Is/Is not analysis.
 • Diagram FTA.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).

SESJA II DZIEŃ V 

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC. FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)

 • Analiza czynników procesu.
 • Metody identyfikacji czynników X procesu.
 • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
 • C&E Matrix.
 • Wykres i analiza Pareto.
 • Metoda 5 Why.
 • Is/Is not analysis.
 • Diagram FTA.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).

2. Metodyka realizacji projektu wg etapów DMAIC. FAZA 3 – ANALYSE (analizuj straty w procesie)

 • Analizy uzupełniające strat w procesie.
 • Analiza VSM.
 • Analiza OEE.
 • Inne analizy (SMED, diagram spaghetti).

3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC. FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)

 • Weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y.
 • Metody identyfikacji czynników X procesu.
 • Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy.
 • C&E Matrix.
 • Wykres i analiza Pareto.
 • Metoda 5 Why.
 • Is/Is not analysis.
 • Diagram FTA.
 • Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA).

SESJA II DZIEŃ VI 

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC. FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu)

 • Weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y.
 • Definiowanie i testowanie hipotez.
 • Test T, test F, ANOVA, Two.
 • Way ANOVA, General Linear Model.
 • Proporcje, Test Chi kwadrat.
 • Regresja liniowa I wielokrotna.

2. Przegląd wyników fazy Analyse. 

3. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study):

 • Projekt 4: Skrócenie czasu realizacji procesu usługowego.
 • Projekt 5: Optymalizacja parametrów procesu (np. suszenia powłoki lakierniczej).
 • Projekt 6: Redukcja wadliwości procesu.

4. Realizacja projektu własnego 

5. Przygotowanie się uczestników do generowania i wyboru rozwiązań.

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 5-7 październik 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Online 23-25 luty 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!