Lean Six Sigma - poziom Black Belt zjazd III

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe szkolenie prowadzone w formule stacjonarnej oraz online.

CELE SZKOLENIA
Przygotowanie uczestników do samodzielnej realizacji projektów według zintegrowanej metodyki Lean Six Sigma poz. Black Belt.
Nabycie umiejętności organizowania efektywnej pracy zespołowej i kierowania pracą zespołowąNabycie umiejętności zastosowania poszczególnych narzędzi Six Sigma wspomaganych wykorzystaniem programu Minitab.
Realizacja własnego projektu Lean Six Sigma na poziomie Black Belt, zgodnie z metodyką DMAIC, jego obrona i uzyskanie certyfikatu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik będzie:

 • Samodzielnie prowadził projekty doskonalące zgodnie z zintegrowaną metodyką Lean Six Sigma (DMAIC i ewentualnie DFSS DMADV lub IDOV).
 • Samodzielnie uruchamiał projekty pilotażowe.
 • Znał i stosował statystyczne narzędzia jakości do oceny i redukcji zmienności w procesach.
 • Znał i stosował metodyki realizacji projektów Lean Six Sigma z wykorzystaniem specjalistycznych pakietów statystycznych Minitab i Excel.
 • Skutecznie prowadził i nadzorował pracę zespołów doskonalących biorących udział projektach.
 • Merytorycznie wspierał i szkolił Green Beltów w ich projektach doskonalących.
 • Miał możliwość mentoringu, konsultacji i przedyskutowania problemów związanych z projektami doskonalenia z konsultantem/trenerem.

KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Poprawa jakości i redukcja kosztów poprzez realizację projektów Lean Six Sigma w organizacji na poziomie Black Belt – nastawionych na wysokie korzyści finansowe.

Zwrot z inwestycji już w pierwszych miesiącach od zakończenia szkolenia.

Kto powinien wziąć udział?

ADRESACI

 • kandydaci na Black Belts,
 • Six Sigma Green Belts,
 • koordynatorzy ciągłego doskonalenia,
 • agenci zmiany z bardzo dobrą znajomością procesów oraz projektami doskonalącymi na swoim koncie,
 • uczestnicy programów i członkowie zespołów Six Sigma oraz zespołów Lean Manufacturing (w tym World Class Manufacturing)

Program szkolenia

SESJA III DZIEŃ VII

1. Prezentacja realizowanych projektów.

2. Prezentacja wyników realizacji projektów przez uczestników

3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Generowanie i wybór rozwiązań dla czynników krytycznych X.

 • Zadania fazy Improve.
 • Strategia usprawnienia procesu (czynniki krytyczne i parametry procesu).
 • Istota zmiennych utajonych.
 • Metody generowania i wyboru rozwiązań.
 • Burza mózgów.
 • SCAMPER.
 • Metoda morfologiczna.
 • Metody wyboru najlepszych rozwiązań.
 • Kryterialny wybór rozwiązań.

FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments).

 • Zastosowania projektowania eksperymentów (DOE).
 • Celowość używania DOE.
 • Optymalizacja jakości, zmienności, krzepkości.
 • Interakcje zachodzące między czynnikami.
 • Model procesu (Transfer Function).
 • Planowanie i realizacja eksperymentu.
 • Wybór parametrów.
 • Wybór funkcji celu.
 • Realizacja eksperymentu.
 • Tworzenie i interpretacja równania procesu/systemu (Transfer Function).
 • Tworzenie wykresów interakcji.
 • Wybór czynników istotnych.
 • Interpretacja uzyskanych wyników.
 • Optymalizacja nastaw parametrów.
 • Przykłady zastosowania DOE.

SESJA III DZIEŃ VIII

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments).

 • Ćwiczenie z helikopterem lub katapultą: przygotowanie eksperymentu, obliczenia, decyzja dotycząca rozwiązania, próba sprawdzająca skuteczność decyzji (rozwiązania).
 • Eksperymenty ułamkowe.
 • Eksperymenty nieliniowe.
 • Metody nieliniowe.
 • Wady modeli liniowych.
 • Zastosowanie technik nieliniowych.

FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Opracuj proces Lean.

 • Istota doskonalenia procesu wg Lean.
 • Główne narzędzia i rozwiązania Lean.
 • Organizacja ciągłego przepływu (Flow).
 • Analiza strat (Muda).
 • Value Stream Map (VSM).
 • Identyfikacja strat wg OEE/OAE/TPE.
 • Standaryzacja rozwiązań (5S, standardy operacyjne, wizualizacja).
 • Rozwiązania Quick Changeover (SMED).

SESJA III DZIEŃ IX

1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC.

FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Sprawdź rozwiązania.

 • Redukcja ryzyk defektów/błedów.
 • FMEA.
 • Error.
 • Proofing (PokaYoke).
 • Wykonanie planu pilotowego wdrożenia rozwiązań.
 • Plan szkolenia uczestników.
 • Wstępny Control Plan.
 • Realizacja próby pilotażowej.
 • Weryfikacja/testowanie nowej zdolności procesu.

FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) Przegląd rezultatów fazy Improve

 • Rezultaty i zadania fazy Improve.
 • Wykonanie przegladu rezultatów fazy Improve.

2. Realizacja projektu własnego.

3. Planowanie dalszej realizacji projektu pilotażowego przez uczestników.

 

Szkolenie jest kontynuowane w kolejnym zjeździe.

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 14-16 listopad 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!