Lean Six Sigma – Upgrade to Green Belt

O szkoleniu

GREEN BELTS (Zielone Pasy) to liderzy oraz członkowie zespołu, którzy wprowadzają do organizacji przyjęty model rozwiązywania problemów – metodykę DMAIC. Sprawnie posługują się metodyką DMAIC w rozwiązywaniu problemów organizacji. Pełnią kluczową rolę w realizacji projektów doskonalących oraz optymalizujących procesy organizacji, w pełnym spektrum funkcjonalnym firmy. W pracy swojej propagują postawę pracy w oparciu o liczby i fakty, unikają działania na zasadzie „jump to action”, zaplanowane zmiany opierają na podstawie przeprowadzonej analizy funkcjonowania procesów. Potrafią zdefiniować problemy funkcjonalne, dokonać zbudowania modelu biznesowego oraz określić poziom spełniania wymagań klienta przez proces. Działają z zespołem, blisko procesu, systematycznie i efektywnie usuwając przyczyny problemów w miejscu ich powstawania.

Przedmiotem szkolenia jest nabycie praktycznej umiejętności stosowania połączonej metodologii Lean Manufacturing oraz Six Sigma w organizacji. Szkolenie przygotowuje kandydatów do pełnienia funkcji Lidera Lean Six Sigma, mającego za zadanie nadzór nad zdefiniowaniem obszarów stosowania podejścia LSS. Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza niezbędna do efektywnego prowadzenia projektów Lean Six Sigma na poziomie Green Belt – wykorzystując podejście DMAIC.

Celem szkolenia jest zapoznanie wyselekcjonowanej grupy pracowników z programem Lean Six Sigma oraz przygotowanie ich do samodzielnego wdrażania i stosowania metodyki DMAIC przy rozwiązywaniu problemów. Szkolenie pozwala zdobyć wiedzę oraz nabyć umiejętności niezbędnych do prowadzenia projektów Six Sigma na poziomie Green Belt.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników

 • Pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych projektów Lean Six Sigma,
 • praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w fazach dmaic,
 • poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
 • poznanie narzędzie poprawy jakości i redukcja kosztów poprzez uruchamianie projektów lean six sigma w organizacji,
 • praktyczność w stosowaniu lean six sigma,
 • wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
 • poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
 • prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
 • prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
 • poznanie narzędzi six sigma na poziomie pozwalającym na implementację metody w zakładzie,
 • nabycie umiejętności zastosowania narzędzi w podejściu dmaic,
 • poznanie metod analizy danych i problemów,
 • skuteczne wspieranie i nadzór nad pracą zespołów projektowych (wdrożeniowych) w ramach współpracy z liderami zmian (green/black belt six sigma),
 • uczestnik kursu ma czasowy dostęp do materiału szkoleniowego wynikającego z obranej „ścieżki certyfikacji”,
 • opracowane materiały multimedialne ułatwiają samodzielną pracę uczestnika kursu, zawierają każdorazowo komentarz prowadzącego do ich treści, ze szczegółowym wyjaśnianie celu i fazy stosowania kolejnych kroków,
 • opracowane prezentacje multimedialne służą wzmocnieniu przekazu wiedzy,
 • kompozycja materiałów jest opracowana w taki sposób aby uczestnik samodzielnie, we „własnym tempie” mógł zrealizować projekt zaliczeniowy,
 • materiały zawierają dużą ilość komentarza wykładowcy, będący wartością dodaną do prezentowanej treści a wynikającą z wieloletniego doświadczenia prowadzącego,
 • kurs zawiera szereg zadań testowych mających wzmocnić budowane kompetencje uczestnika. po każdej logicznej części teoretycznej jest zalecony zestaw ćwiczeń, których realizacja służy utrwaleniu zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy,
 • podczas kursu uczestnicy część realizowanych zadań zobligowani będą wysłać do konsultacji dla prowadzącego, aby proces samokształcenia był monitorowany oraz aby uczestnik miał komfort „opieki” trenera,
 • w fazie praktycznej odbędzie się jednodniowa stacjonarna konsultacja projektowa dla uczestników kursów.
Kto powinien wziąć udział?
 • team liderzy, liderzy oraz pracownicy wszystkich działów funkcjonalnych organizacji,

 • liderzy i członkowie zakładowych zespołów kaizen/lean,

 • pełnomocnicy ds. ciągłego doskonalenia,

 • liderzy i członkowie zespołów doskonalenia procesów,

 • osoby funkcyjne zaangażowane w budowę kultury lean six sigma w organizacji.

Program szkolenia

MODUŁ 2

 1. DMAIC: Faza ANALYZE
  • Skrzynka narzędziowa Problem Solving/ Process Improvement
  • Definiowanie głównych przyczyn problemu
  • Pogłębiona analiza procesu - 5why/5W1H
  • Mapowanie procesu - VSM, Flow diagram
  • Analiza przepływu wartości - TOC
  • Analiza strumienia wartości: Muda-Mura-Muri
  • Charakterystyka populacji: Statystyki
  • Charakterystyka populacji: Rozkłady
  • Charakterystyka populacji: Przedziały ufności
  • Wnioskowanie: Hipotezy
  • Wnioskowanie: Analiza wariancji
  • Wnioskowanie: Analiza zależności regresji i korelacji
  • Analiza ryzyka i krytycznych elementów procesu FMEA
  • Weryfikowanie głównych przyczyn
  • Lista kontrolna fazy Analyze

MODUŁ 3

 1. DMAIC: Faza IMPROVE
  • Generowanie rozwiązań
  • Stosowane praktyki LEAN Tools: JIT/5S/Poka Yoke/OPF
  • Planowanie działań w oparciu wyniki analizy FMEA
  • Wybór rozwiązań – metoda podejmowania decyzji PDPC
  • Plan wdrożenia - zarządzanie projektami
  • Zarządzanie projektami - pola sił
  • Lista kontrolna fazy Improve
 2. DMAIC: Faza CONTROL
  • Dokumentowanie zmian - SOP
  • Monitorowanie procesu - SPC
  • Przekazywanie odpowiedzialności - RACI
  • Plan kontroli procesu - CPP
  • Lista kontrolna fazy Control
  • Prezentacja projektu GB – dla chętnych
  • Test wiedzy – poziom Green Belt
  • Podsumowanie szkolenia
  • Wręczenie certyfikatów ze szkolenia

OPCJA: OBRONA PRACY – CERTYFIKACJA TYTULARNA (fakultatywnie)

Praca własna nad dokończeniem projektu. Przejście testu wiedzy oraz przesłanie dokumentacji zakończonego projektu do prowadzącego i obrona projektu w formie zdalnej.

Czas trwania

3 dni - 24 godz.10:00 - 17:00 - 1 dzień9:00 - 16:00 - 2 i 3 dzień

Prelegenci

Trener Progress Project Sp. z o.o.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.
Wymagany jest komputer z dostępem do internetu. Zalecamy również doposażenie się w słuchawki z mikrofonem.

Rejestracja

Cena
Przy zgłoszeniu do 11 grudnia 2020r. Po tym terminie koszt wynosi 5000 zł.
4 800
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Progress Project Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: ul. Światowa 22
 • Kod pocztowy: 02-229
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5252382647

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Progress Project Sp. z o.o.
02-229 Warszawa, Polska
ul. Światowa 22
woj. mazowieckie
Firmę szkoleniowo - doradczą Progress Project tworzy zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców i ekspertów, których łączy wspólna pasja. Szeroka oferta naszych szkoleń i projektów doradczych obejmuje obszar logistyki, transportu, magazynowania...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!