Szkolenie

Lean w gospodarce magazynowej – zarządzanie zasobami, optymalizacja procesów

O szkoleniu

Trening służy usprawnieniu funkcjonowania gospodarki magazynowej w procesie realizacji wymagań klienta wewnętrznego jak i zewnętrznego. Pojęcie klienta jest bezpośrednio postrzegane z perspektywy zasad Lean. W tym kontekście - zupełnie czym innym staje się magazyn obsługujących dany kanał dystrybucji, czym innym wysoko rotujący zapas przy-stanowiskowy obsługujący danego operatora czy maszynę – wreszcie, czym innym zapas wspierający w pracy dział techniczny, utrzymania ruchu.
Obok pryncypiów Lean zajęcia bezpośrednio i na przykładach prezentują użycie RFID, kodów kreskowych, zasad i rozwiązań WMS (Warehouse Management System), planowania i nadzorowania realizacji workflow w procesach magazynowych jak i transportu wewnętrznego. Dla podniesieniu poziomu wydajności stosuje się również monitorowanie bieżących ograniczeń, niezależnie czy odnosi się to do zasobów ludzkich czy zasobów technicznych.

W TRAKCIE SZKOLENIA WYKORZYSTYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE METODY:
- Moderowany wykład.
- Case’y – studium przypadków.
- Ćwiczenia.
- Filmy.
- Warsztaty i symulacja.
- Wizualizacje wykonywane na tablecie są elektronicznie przekazywane po zajęciach uczestnikom.
Kto powinien wziąć udział?
GRUPA DOCELOWA:
Pracownicy magazynów.
Osoby zajmujące się rozwojem identyfikacji materiałowej.
Zaangażowani w rozwój/implementację WMS.
Pracownicy działów controlling’u.

Program szkolenia

Dzień 1
1. LOGISTYCZNY UMYSŁ – UNIWERSALNOŚĆ MYŚLENIA O PRZEPŁYWIE MATERIAŁÓW I INFORMACJI
a. Uniwersalny sposób myślenia o obsłudze klienta
b. Przyczyny zaburzenia procesu – pomocnicza rola gospodarki magazynowej
c. Zgodne lub sprzeczne cele działów – zawieranie konsensusu między sprzecznym wskaźnikami

2. FIZYCZNE PRZYKŁADY KONKRETNYCH MAGAZYNÓW – UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE ZASAD PRZECHOWYWANIA ZAPASÓW, BRANŻY, WYMAGANEGO POZIOMU DOSTĘPNOŚCI, KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO
a. Uwarunkowania i specyfika branż
b. Rodzaje magazynów – przykłady (wady i zalety)
c. Powiązanie między gospodarką materiałową, zaopatrzeniem, produkcją, a magazynową

3. WSKAŹNIKI W OCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ – SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL)
4. ANALIZA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ – USPRAWNIANIE
a. Fizycznie wykorzystaj nie tylko powierzchnię, ale i kubaturę – analiza dostępnej przestrzeni magazynowej
b. Wskaż zasady kolejkowania ruchów magazynowych: FIFO, FEFO, numery seryjne …
c. Wyznacz miejsca pobierania i odkładania zapasów – zoptymalizuj proces pobierania i odkładania
d. Ustal zasady ewidencji ruchów magazynowych – dokumentacja
e. Podziel magazyn na strefy – pracuj nad layout’em
f. Określ możliwości automatyzacji planowania, realizacji i raportowania ruchów magazynowych (np. koszty dla rachunkowości np. zarządczej) – WMS

Dzień 2
5. ROZWIĄZANIA TYPU WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM)
6. METODY PROWADZENIA ANALIZY WORKFLOW W PRACY MAGAZYNU – LEAN
a. Klasyczne metody problem solving
b. Layout i analiza spaghetti diagram
c. Użycie 7+1 obszarów strat
d. Implementacja 5S+1S w powiązaniu z Poka Yoke

7. ROZWÓJ KANBAN, ONE PIECE FLOW, SUPERMARKETÓW – WSPARCIE JIT I JIS
a. Synchronizacja zaopatrzenia z produkcją

8. KALKULACJA TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP) DLA MAGAZYNÓW
9. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Czas trwania

Dzień 1: 10:00 - 17:00
Dzień 2: 9:00 - 15:00

Prelegenci

Cytat
Adam Łazarski, DBA(PhD), MBA, mgr inż.

Zajmuje się od dziewiętnastu lat realizowaniem projektów reorganizacyjnych, doradczych, informatycznych głównie z zakresu zagadnień logistyki, harmonogramowania, planowania produkcji i łańcucha dostaw, jak i tematyki Lean Management (MRPII i APS, JIPM i APICS®).
Jest również twórcą sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w sektorze FMCG – na rynku międzynarodowym.

Rozpoczął karierę zawodową w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu ERP (IFS) w obszarach produkcji. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami SAP. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Logistycznego, jaki i chapteru PMI® w Monachium.

Opracował (7’em lat) kontekstowy framework Project Management – platformę natychmiast dopasowującą narzędzia PM do konkretnego kontekstu biznesowego – pozwalającą uniknąć teoretycznych rozważań pt. „która metodyka jest lepsza”. PMI® uznała to podejście na poziomie R.E.P. Zajmuje się dostosowywaniem metodyk PM do wymagań konkretnych przedsiębiorstw.
Posiada tytuł Asesora IPMA® dla „Project Management Excellence Model” – Międzynarodowej Nagrody Doskonałości w Project Management. Przygotował dosłownie tysiące osób do certyfikacji logistycznej i PM (IPMA® i PMI®).

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.
W obszarze narzędzi biznesowych unika myślenie przez „brand”, „logo” – preferuje skupianie się na konkretnych technikach, metodach i samej efektywności ich stosowania.
W 2016 roku współzałożył fundację FAIR dla promocji postaw etycznych w biznesie.

W 2016 roku uzyskał biznesowy tytuł DBA (Doctorate of Business Administration) w prestiżowym programie realizowanym na TiasNimbas Business School i Bradford School of Management, z akredytacją „Triple Crown”: EQUIS, AMBA, AACSB (drugi najlepszy w rankingu DBA – raport Financial Times). Jest w Polsce całkowicie pionierem tego tematu.
Absolwent z wyróżnieniem elitarnego programu MBA na George Simon Ohm Management Institut w Norymberdze (drugi najlepszy program MBA w Niemczech – raport McKinsey), laureat nagrody Schwan-Stabilo przyznawanej wąskiej grupie najlepszych absolwentów MBA.
Absolwent z wyróżnieniem Politechniki Gdańskiej – organizacja systemów produkcyjnych.
Autor, koordynator wielu dedykowanych programów szkoleniowych, jak i całych cykli rozwojowych, w tym największych (edukacja logistyczna) realizowanych w Polsce. Realizator ponad 850’ąt (ponad 2200 dni) udokumentowanych usług szkoleniowych. Współpracuje z instytucjami biznesowymi/doradczymi na rynku polskim, niemieckim i brytyjskim. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę kadry kierowniczej, planistów, logistyków, operatorów i PM’ów – rozwiązań czysto technicznych, organizacyjnych, usprawniających samą dokumentacje, jak i często informatycznych.

Prywatnie: żona i dwójka dzieci, żeglarz, nurek swobodny i scuba, designer UAV/RPA.

Staż trenerski:
19 lat, 850 szkoleń, około 2200 dni szkoleniowych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 października 2018
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181b

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 24 kwietnia 2018
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181b

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23% VAT
1290 PLN
Cena zawiera:
  • Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-22-23-10-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!