Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lean-w-gospodarce-magazynowej-zarzadzanie-zasobami-optymalizacja-procesow-69988-id176

Informacje o szkoleniu

 • Lean w gospodarce magazynowej – zarządzanie zasobami, optymalizacja procesów


  ID szkolenia: 69988
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
  Al. Jerozolimskie 181b
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10:00 - 17:00
  Dzień 2: 9:00 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Trening służy usprawnieniu funkcjonowania gospodarki magazynowej w procesie realizacji wymagań klienta wewnętrznego jak i zewnętrznego. Pojęcie klienta jest bezpośrednio postrzegane z perspektywy zasad Lean. W tym kontekście - zupełnie czym innym staje się magazyn obsługujących dany kanał dystrybucji, czym innym wysoko rotujący zapas przy-stanowiskowy obsługujący danego operatora czy maszynę – wreszcie, czym innym zapas wspierający w pracy dział techniczny, utrzymania ruchu.
Obok pryncypiów Lean zajęcia bezpośrednio i na przykładach prezentują użycie RFID, kodów kreskowych, zasad i rozwiązań WMS (Warehouse Management System), planowania i nadzorowania realizacji workflow w procesach magazynowych jak i transportu wewnętrznego. Dla podniesieniu poziomu wydajności stosuje się również monitorowanie bieżących ograniczeń, niezależnie czy odnosi się to do zasobów ludzkich czy zasobów technicznych.

W TRAKCIE SZKOLENIA WYKORZYSTYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE METODY:
- Moderowany wykład.
- Case’y – studium przypadków.
- Ćwiczenia.
- Filmy.
- Warsztaty i symulacja.
- Wizualizacje wykonywane na tablecie są elektronicznie przekazywane po zajęciach uczestnikom.

Szkolenie skierowane jest do:

GRUPA DOCELOWA:
Pracownicy magazynów.
Osoby zajmujące się rozwojem identyfikacji materiałowej.
Zaangażowani w rozwój/implementację WMS.
Pracownicy działów controlling’u.

Program szkolenia:

Dzień 1
1. LOGISTYCZNY UMYSŁ – UNIWERSALNOŚĆ MYŚLENIA O PRZEPŁYWIE MATERIAŁÓW I INFORMACJI
a. Uniwersalny sposób myślenia o obsłudze klienta
b. Przyczyny zaburzenia procesu – pomocnicza rola gospodarki magazynowej
c. Zgodne lub sprzeczne cele działów – zawieranie konsensusu między sprzecznym wskaźnikami

2. FIZYCZNE PRZYKŁADY KONKRETNYCH MAGAZYNÓW – UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE ZASAD PRZECHOWYWANIA ZAPASÓW, BRANŻY, WYMAGANEGO POZIOMU DOSTĘPNOŚCI, KLIENTA ZEWNĘTRZNEGO LUB ZEWNĘTRZNEGO
a. Uwarunkowania i specyfika branż
b. Rodzaje magazynów – przykłady (wady i zalety)
c. Powiązanie między gospodarką materiałową, zaopatrzeniem, produkcją, a magazynową

3. WSKAŹNIKI W OCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ – SCOR (SUPPLY CHAIN OPERATIONS REFERENCE MODEL)
4. ANALIZA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ – USPRAWNIANIE
a. Fizycznie wykorzystaj nie tylko powierzchnię, ale i kubaturę – analiza dostępnej przestrzeni magazynowej
b. Wskaż zasady kolejkowania ruchów magazynowych: FIFO, FEFO, numery seryjne …
c. Wyznacz miejsca pobierania i odkładania zapasów – zoptymalizuj proces pobierania i odkładania
d. Ustal zasady ewidencji ruchów magazynowych – dokumentacja
e. Podziel magazyn na strefy – pracuj nad layout’em
f. Określ możliwości automatyzacji planowania, realizacji i raportowania ruchów magazynowych (np. koszty dla rachunkowości np. zarządczej) – WMS

Dzień 2
5. ROZWIĄZANIA TYPU WMS (WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM)
6. METODY PROWADZENIA ANALIZY WORKFLOW W PRACY MAGAZYNU – LEAN
a. Klasyczne metody problem solving
b. Layout i analiza spaghetti diagram
c. Użycie 7+1 obszarów strat
d. Implementacja 5S+1S w powiązaniu z Poka Yoke

7. ROZWÓJ KANBAN, ONE PIECE FLOW, SUPERMARKETÓW – WSPARCIE JIT I JIS
a. Synchronizacja zaopatrzenia z produkcją

8. KALKULACJA TCO (TOTAL COST OF OWNERSHIP) DLA MAGAZYNÓW
9. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

Informacje o prelegentach:

Adam Łazarski, DBA(PhD), MBA, mgr inż.

Zajmuje się od dziewiętnastu lat realizowaniem projektów reorganizacyjnych, doradczych, informatycznych głównie z zakresu zagadnień logistyki, harmonogramowania, planowania produkcji i łańcucha dostaw, jak i tematyki Lean Management (MRPII i APS, JIPM i APICS®).
Jest również twórcą sprawdzonej w praktyce metody analizy opłacalności i realizacji wdrożenia RFID w sektorze FMCG – na rynku międzynarodowym.

Rozpoczął karierę zawodową w 1999 roku od realizacji projektów wdrożeniowych systemu ERP (IFS) w obszarach produkcji. Później Project Manager zajmujący się wdrożeniami SAP. Przynależy do Polskiego Towarzystwa Logistycznego, jaki i chapteru PMI® w Monachium.

Opracował (7’em lat) kontekstowy framework Project Management – platformę natychmiast dopasowującą narzędzia PM do konkretnego kontekstu biznesowego – pozwalającą uniknąć teoretycznych rozważań pt. „która metodyka jest lepsza”. PMI® uznała to podejście na poziomie R.E.P. Zajmuje się dostosowywaniem metodyk PM do wymagań konkretnych przedsiębiorstw.
Posiada tytuł Asesora IPMA® dla „Project Management Excellence Model” – Międzynarodowej Nagrody Doskonałości w Project Management. Przygotował dosłownie tysiące osób do certyfikacji logistycznej i PM (IPMA® i PMI®).

Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.
W obszarze narzędzi biznesowych unika myślenie przez „brand”, „logo” – preferuje skupianie się na konkretnych technikach, metodach i samej efektywności ich stosowania.
W 2016 roku współzałożył fundację FAIR dla promocji postaw etycznych w biznesie.

W 2016 roku uzyskał biznesowy tytuł DBA (Doctorate of Business Administration) w prestiżowym programie realizowanym na TiasNimbas Business School i Bradford School of Management, z akredytacją „Triple Crown”: EQUIS, AMBA, AACSB (drugi najlepszy w rankingu DBA – raport Financial Times). Jest w Polsce całkowicie pionierem tego tematu.
Absolwent z wyróżnieniem elitarnego programu MBA na George Simon Ohm Management Institut w Norymberdze (drugi najlepszy program MBA w Niemczech – raport McKinsey), laureat nagrody Schwan-Stabilo przyznawanej wąskiej grupie najlepszych absolwentów MBA.
Absolwent z wyróżnieniem Politechniki Gdańskiej – organizacja systemów produkcyjnych.
Autor, koordynator wielu dedykowanych programów szkoleniowych, jak i całych cykli rozwojowych, w tym największych (edukacja logistyczna) realizowanych w Polsce. Realizator ponad 850’ąt (ponad 2200 dni) udokumentowanych usług szkoleniowych. Współpracuje z instytucjami biznesowymi/doradczymi na rynku polskim, niemieckim i brytyjskim. Jest autorem wielu pomysłów usprawniających pracę kadry kierowniczej, planistów, logistyków, operatorów i PM’ów – rozwiązań czysto technicznych, organizacyjnych, usprawniających samą dokumentacje, jak i często informatycznych.

Prywatnie: żona i dwójka dzieci, żeglarz, nurek swobodny i scuba, designer UAV/RPA.

Staż trenerski:
19 lat, 850 szkoleń, około 2200 dni szkoleniowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT

Cena zawiera:

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch we wszystkie dni.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-22-23-10-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Wydarzenie: Lean w gospodarce magazynowej – zarządzanie zasobami, optymalizacja procesów