Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lean-w-it-71318-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy szkolenia
16-18 października 2019r., Kraków - Hotel Best Western Premier****
16-18 grudnia 2019r., Warszawa - Hotel Golden Tulip Warsaw Airport****Opis i cele szkolenia
Lean Management jest stosowany w wielu obszarach biznesu. Taki stan rzeczy ma swoje konkretne przyczyny ukryte w konkretnych technikach i metodach wchodzących w skład Lean. W szczególności można tu mieć na myśli aktywizację pracowników, poprawienie jakości pracy, podniesienie stabilności procesów i co najważniejsze – dosłowne skupinie na kliencie. Lean często jest błędnie interpretowany, uśredniany z Agile czy Scrum, co wręcz utrudnia jego zrozumienie. Tak naprawdę Lean Management to są bardzo konkretne sposoby prowadzenia analizy i doskonalenia procesów czy też kreatywnego rozwiązywania procesów zespołowych. W trakcie zajęć szkolona grupa pozna zarówno na przykładach, jak i w ramach samodzielnie realizowanego warsztatu - „know how” użycia metod i technik Lean. Wszystko w kontekście cyklu prac IT. Można powiedzieć, iż uczestnicy poznają mało filozofii, a dużo praktycznych metod usprawniania realizacji konsultingu i analiz – w tym przypadku o charakterze technicznym.
Same zajęcie są do tego stopnia skupienie na specyfice Klienta, iż po odpowiednim wprowadzeniu stają się tak naprawdę ciągłym warsztatem.

Korzyści dla uczestników
• opanowanie metod Lean,
• zrozumienie zasada wdrażania Lean IT,
• zrozumienie na przykładach korzyści możliwych do uzyskania,
• podniesienie poziomu satysfakcji z pracy i zaangażowania,
• lepsza integracja i doskonalenie procesu rozwoju narzędzi i usług IT.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

Dzień 1/3
1. Wprowadzenie:
• Agenda zajęć,
• Oczekiwania uczestników zajęć – cele.

2. Omówienie specyfiki zadań i biznesu:
• Zakres realizowanych prac uczestników szkolenia,
• Zdefiniowanie pojęcia klienta wewnętrznego i zewnętrznego,
• Określenia tzw. definicji wartości klienta – krytyczny element dla wejścia w analizę Lean.

3. Lean Thinking – myślenie Lean:
• Czym jest rzeczywistość dookoła nas z pespektywy Lean,
• Kultura organizacyjna we wsparciu działań Lean IT,
• Pomost między Lean IT, a Lean Office,
• Ryzyko sprzecznych celów,
• Lean IT to nie narzędzie do „ślepego” cięcia kosztów, a raczej narzędzie do obrania strat wolne zdolności.

4. Motywacja osobista i korzyści z praca z Lean IT:
• Czynniki motywacyjne – 5 metod,
• Punkty Deminga raz jeszcze,
• Dlaczego to nie ludzie są winni, a procesy,
• Techniki „boostowania” kreatywności osobistej,
• Macierze/matryca kompetencji,
• „Po co nam to” – redukcja ilości gaszonych pożarów, nieproduktywnych konfliktów,
• Przykłady praktycznych rozwiązań stosowanych w usprawnianiu procesów i podtrzymywaniu uzyskanych dobrych praktyk w Lean IT.

5. Dobre praktyki w formułowaniu pracy Kaizen:
• Formalny cykl PDCA Kaizen,
• Kaizen Blitz/Quick.

Dzień 2/3
1. Etapy analizy Lean IT – sprawny warsztat sekwencji metod ćwiczonych w dalszej części zajęć:
• Wskaźnikowe uchwycenie definicji wartości klienta,
• Analiza procesu w obszarze VA, NVA, NVA-R,
• Klasyfikacja NVA w NVA-R w tzw. 7+1 obszarów strat MUDA,
• Zastosowanie metod problem solving w szczególności dla uchwycenia istotności problemów – model Pareto,
• Stosowanie konkretnych narzędzi i technik Lean.

2. Metody prowadzenia praca Lean – od Gemba do działań statystycznych.

3. Analiza strumienia wartości – Value Stream w odniesieniu do wymagań klienta.

4. Obszary strat i MUDA, MURA, MURI.

5. Metody problem solving:
• 5W,
• 5W+1H,
• Ishikawa diagram, analiza RCA,
• Spaghetti diagram,
• Formularz A3.

6. Implementacja 5S + 1S w osobistym miejscu pracy:
• Czym jest Visual Management i przyjemność z jego używania,
• Selekcja,
• Systematyka,
• Sprzątanie/porządkowanie - ochrona i podtrzymanie systematyki,
• Standaryzacja,
• Samodyscyplina,
• Safety – bezpieczeństwo.

Dzień 3/3
1. Rozwiązania typu Poka-Yoke, czyli tworzenie rozwiązań błędo-odpornych.

2. Użycie Kanban dla sterowania sekwencją prac, w szczególności procesem realizacji.

3. Multitasking i pojęcie „przezbrojenia” intelektualnego wpływającego na obniżenie wydajności pracy.

4. Wyrównywanie obciążenia pracą – Yamazumi i Levelling.

5. Zastosowanie teorii ograniczeń TOC/MBC w promocji wydajności – koncepcje proponowane przez Goldratt’a połączone z Visual Management – wizualizacja głównych ograniczeń (zasobów).

6. Zakończenie zajęć:
• Podsumowanie,
• Sesja ocen,
• Follow up jako praca domowa,
• Przekazanie linku do dropbox dla pobrania dodatkowych materiałów, jak i samych materiałów z zajęć, wyników warsztatów.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1890 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Lean w IT