Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lean-w-magazynie-i-logistyce-73759-id5854

Informacje o szkoleniu

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapasy powstając w różnych działach przedsiębiorstwa w skrajnych przypadkach mogą angażować 50% wartości aktywów firmy. Dlatego efektywna redukcja poziomu zapasu, jego optymalizacja, a później skuteczne nim zarządzanie, stanowią klucz do zapewnienia konkurencyjności na rynku.

Celem warsztatów Lean w magazynie i logistyce jest przekazanie praktycznych informacji na temat skutecznych technik i narzędzi optymalizacji kosztów zapasów w firmie oraz zweryfikowanie stosowanych przez Państwa metod zarządzania zapasami. Szkolenie w nowatorski sposób wskazuje praktyczne wykorzystanie elementów Lean Managment w zarządzaniu gospodarką magazynową.

PODCZAS SZKOLENIA LEAN W MAGAZYNIE I LOGISTYCE ODPOWIEMY NA PYTANIA:

jak wykorzystać Lean Managment w magazynach?
jak efektywnie wykorzystać filozofię Kaizen, 5S, Kanban w magazynach?
gdzie szukać oszczędności i jak redukować koszty magazynowania?
jak zoptymalizować procesy magazynowania?
jak zmaksymalizować zyski?
jak przebudować i udoskonalić istniejący system zarządzania pracą magazynu?
jak w praktyce zastosować różne metody kontroli przepływów i zarządzania magazynem?

Warsztaty Lean w magazynie i logistyce prowadzone są w oparciu o część wykładową oraz studia przypadków, udział w grach, symulacjach.

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy menedżerów średniego i wyższego szczebla oraz specjalistów zajmujących się logistyką i zaopatrzeniem.

W szczególności:

 • Kierowników magazynów, magazynierów
 • Szefów ekip logistycznych magazynu
 • Kierowników działów zaopatrzenia
 • Pracowników pionów lub działów logistyki
 • Pracowników działów produkcji

Program szkolenia:

Lean Management w magazynie

 • Co oznacza Lean w przedsiębiorstwie
 • Geneza i podstawowe założenia filozofii Lean i Kazein
 • Ciągłe doskonalenie
 • Założenia Lean w magazynie
 • Podstawowe typy strat – 7 rodzajów MUDA
 • TPM w magazynie

5S w magazynie

 • Selekcja
 • Systematyka
 • Sprzątanie
 • Standaryzacja
 • Samodyscyplina
 • Wizualizacja

Zadania pracowników magazynowych w zakresie:

 • Przyjęcia
 • Dekonsolidacji
 • Składowania
 • Konsolidacji
 • Wydania

Przyczyny powstawania zapasów

 • Miejsca powstawania zapasu w przedsiębiorstwie
 • Zapasy nieewidencjonowane
 • Logistyczne trade off a zapas
 • Zapasy w łańcuchu dostaw

Polityka utrzymania zapasu

 • Funkcjonalna klasyfikacja zapasów
 • Portfolio zapasów
 • Wyznaczanie optymalnego poziomu zapasu dla każdej z grup
 • Zapas bezpieczeństwa, sposoby ustalania
 • Kategoryzacja zapasów metodą ABC
 • Alokacja zapasów w magazynie metodą ABC

Ćwiczenie, w którym uczestnicy planują lokalizację zapasu
Kategoryzacja zapasu metoda XYZ
Macierz ABC-XYZ
Wielowymiarowa analiza zapasu

Controlling zapasów

 • Kalkulacja kosztów utrzymania zapasu
 • Logistyczne KPI w obszarze zapasów i ich pomiar

Ćwiczenie: wpływ kosztów zapasów na decyzje zakupowe

Logistyczne planowanie potrzeb -LRP

 • Planowanie Potrzeb Materiałowych – MRP
 • Planowanie potrzeb dystrybucyjnych – DRP
 • Zrównoważanie przepływów w ramach LRP

Ćwiczenie: Planowanie zapasu przy pomocy MRP

Just in Time

KANBAN

Lean przestrzeni magazynowej

 • Analiza dotychczasowego layout w magazynie
 • Analiza efektywności przepływu materiałów przy pomocy wykresów spaghetti
 • Projektowanie nowego layout

Warsztat: uczestnicy analizują dotychczasowy layout i planują optymalny layout

Zasady podwyższania efektywności zagospodarowania magazynu

 • „Zagęszczanie ustawienia regałów”
 • Regały przesuwne – podnoszenie wydajności dostępnego magazynu
 • Urządzenia wspomagające magazynowanie – kiedy inwestycja jest zasadna?

Informacje o prelegentach:

dr Marek Kasperek

doktor zarządzania, pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej, ze specjalizacją logistyczna obsługa klienta, sieci logistyczne, infrastruktura logistyczna, zarządzanie projektem w logistyce, optymalizacja kosztów logistyki. Kierownik studiów Zarządzanie Projektem Europejskim. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Autor ponad 90 artykułów, 5 książek współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu redukcji kosztów zakupów, składania i realizacji zamówień, zarządzania łańcuchem dostaw. Współpracownik czasopisma Gospodarka Materiałowa & Logistyka. Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w wielu polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Publikacje:

• Kierunki rozwoju obsługi logistycznej
• Outsourcing – narzędzie redukcji kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa
• Redukcja kosztów łańcucha dostaw
• Rachunek kosztów zakupów
• Audyt dostawców w łańcuchu dostaw
• Metodologia planowania Project Management w projektach logistycznych
• Koncepcja i typologia projektów logistycznych
• Logistyka jako element koncepcji zarządzania

Potrafi zaktywizować najtrudniejsze grupy szkoleniowe. Szkolenia realizowane z jego udziałem są wysoko oceniane nawet przez najbardziej wymagających uczestników.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł brutto za 1 osobę
 • 1790 zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy.

Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Lean w magazynie i logistyce