Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/leasing-operacyjny-i-finansowy-w-rachunkowosci-i-prawie-podatkowym-w-ujeciu-praktycznym-63699-id367

Informacje o szkoleniu

 • LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY W RACHUNKOWOŚCI I PRAWIE PODATKOWYM – W UJĘCIU PRAKTYCZNYM


  ID szkolenia: 63699
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  centrum miasta
  centrum miasta
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 – 16:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma charakter przekrojowy. Obejmuje kwestie dotyczące leasingobiorców w zakresie prawa bilansowego, prawa podatkowego, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Zajęcia przybierają formę warsztatów zawierających szereg aplikacji pochodzących z praktyki zawodowej prowadzącego. Kwestie szczególnie problematyczne autor szkolenia podpiera Interpretacjami Ministerstwa Finansów, wyrokami Wojewódzkich Sadów Administracyjnych, wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz TSUE. W trakcie szkolenia wykładowca (praktyk) służy pomocą w zakresie rozwiązania Państwa indywidualnych wątpliwości występujących Państwa podmiotach.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Terminy
08 10 2015 - 09 10 2015 - Warszawa
15 12 2015 - 16 12 2015 - Warszawa

Program

DZIEŃ I

1. Kwestie ogólne dotyczące leasingu:
a) istota leasingu,
b) uczestnicy transakcji leasingowej,
c) leasing w Kodeksie cywilnym.

2. Leasing operacyjny w ustawie o podatku dochodowym:
a) warunki uznania umowy za leasing operacyjny,
b) opłata wstępna w leasingu operacyjnym – moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów,
c) przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów,
d) rezygnacja z leasingu a nierozliczona opłata wstępna,
e) wykup leasingu po upływie podstawowego okresu umowy – wartość początkowa i amortyzacja,
f) kontynuacja leasingu po upływie podstawowego okresu umowy,
g) inwestycja w leasingowanych środkach trwałych – wartość początkowa, amortyzacja, wykup przedmiotu leasingu a nieumorzona inwestycja,
h) cesja umowy leasingu.

3. Leasing finansowy w ustawie o podatku dochodowym:
a) warunki uznania umowy za leasing finansowy,
b) wartość początkowa przedmiotu w leasingu finansowym,
c) zasady amortyzacji – podatkowe prawa wyboru,
d) amortyzacja przedmiotu po zakończeniu umowy leasingowej.

4. Leasing a podatek VAT:
a) usługa a dostawa towarów,
b) moment odliczenia podatku VAT w leasingu operacyjnym i finansowym,
c) zmienna stopa procentowa w leasingu finansowym – skutki w podatku VAT,
d) ubezpieczenie przedmiotu leasingu.

5. Leasing w prawie bilansowym:
a) zasady klasyfikacji leasingu w prawie bilansowym,
b) kolizja przepisów podatkowych i księgowych,
c) leasing operacyjny:
– ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego,
– ewidencja opłat z tytułu leasingu,
– zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu,
– przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu,
– rozliczenie niespłaconych opłat leasingowych w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia (rozwiązania) umowy leasingu.
d) leasing finansowy:
– wartość początkowa i jej składniki,
– odsetki jako składnik wartości początkowej,
– amortyzacja przedmiotu leasingu,
– podziału opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową,
– ewidencja opłat z tytułu leasingu,
– zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
– przeniesienie na korzystającego prawa własności,
– nierozliczone zobowiązanie w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu,
– prezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacji o leasingu.

6. Przykład całościowy – przekształcenie podatkowego leasingu operacyjnego na bilansowy leasing finansowy.

DZIEŃ II

1. Leasing samochodów osobowych:
a) korzyści leasingu operacyjnego w ustawie o podatku dochodowym,
b) wykup i późniejsza sprzedaż – zasady odliczania oraz korygowania odliczonego VAT,
c) ustalanie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym,
d) przekształcanie umowy podatkowego leasingu operacyjnego samochodu osobowego na bilansowy leasing finansowy.

2. Leasing nieruchomości:
a) leasing nieruchomości gruntowych,
b) leasing nieruchomości budynkowych,
c) nowe przepisy dotyczące leasingu nieruchomości.

3. Leasing zwrotny:
a) istota leasingu zwrotnego,
b) operacyjny leasing zwrotny – zasady ewidencji,
c) finansowy leasing zwrotny – zasady ewidencji.

4. Leasing w walucie obcej:
a) walutowy leasing operacyjny,
b) walutowy leasing finansowy,
c) walutowy leasing finansowy oparty na zmiennej stopie procentowej.

5. Badanie sprawozdanie finansowego po raz pierwszy a przekształcenie umów leasingu:
a) badanie sprawozdania finansowego a reklasyfikacja umów leasingu,
b) obowiązek zapewnienia porównywalności danych sprawozdawczych.

6. Dyskusja i indywidualne konsultacje.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Informacje o prelegentach:

Paweł Sałdyka – praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Infor), specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książek takich jak „Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania” (Unimex 2013) oraz „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” (Unimex 2013). Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Koszt i warunki udziału

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY W RACHUNKOWOŚCI I PRAWIE PODATKOWYM – W UJĘCIU PRAKTYCZNYM