LEASING OPERACYJNY I FINANSOWY W RACHUNKOWOŚCI I PRAWIE PODATKOWYM – W UJĘCIU PRAKTYCZNYM

O szkoleniu

Szkolenie ma charakter przekrojowy. Obejmuje kwestie dotyczące leasingobiorców w zakresie prawa bilansowego, prawa podatkowego, w tym podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Zajęcia przybierają formę warsztatów zawierających szereg aplikacji pochodzących z praktyki zawodowej prowadzącego. Kwestie szczególnie problematyczne autor szkolenia podpiera Interpretacjami Ministerstwa Finansów, wyrokami Wojewódzkich Sadów Administracyjnych, wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz TSUE. W trakcie szkolenia wykładowca (praktyk) służy pomocą w zakresie rozwiązania Państwa indywidualnych wątpliwości występujących Państwa podmiotach.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

Terminy
08 10 2015 - 09 10 2015 - Warszawa
15 12 2015 - 16 12 2015 - Warszawa

Program

DZIEŃ I

1. Kwestie ogólne dotyczące leasingu:
a) istota leasingu,
b) uczestnicy transakcji leasingowej,
c) leasing w Kodeksie cywilnym.

2. Leasing operacyjny w ustawie o podatku dochodowym:
a) warunki uznania umowy za leasing operacyjny,
b) opłata wstępna w leasingu operacyjnym – moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów,
c) przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu a koszty uzyskania przychodów,
d) rezygnacja z leasingu a nierozliczona opłata wstępna,
e) wykup leasingu po upływie podstawowego okresu umowy – wartość początkowa i amortyzacja,
f) kontynuacja leasingu po upływie podstawowego okresu umowy,
g) inwestycja w leasingowanych środkach trwałych – wartość początkowa, amortyzacja, wykup przedmiotu leasingu a nieumorzona inwestycja,
h) cesja umowy leasingu.

3. Leasing finansowy w ustawie o podatku dochodowym:
a) warunki uznania umowy za leasing finansowy,
b) wartość początkowa przedmiotu w leasingu finansowym,
c) zasady amortyzacji – podatkowe prawa wyboru,
d) amortyzacja przedmiotu po zakończeniu umowy leasingowej.

4. Leasing a podatek VAT:
a) usługa a dostawa towarów,
b) moment odliczenia podatku VAT w leasingu operacyjnym i finansowym,
c) zmienna stopa procentowa w leasingu finansowym – skutki w podatku VAT,
d) ubezpieczenie przedmiotu leasingu.

5. Leasing w prawie bilansowym:
a) zasady klasyfikacji leasingu w prawie bilansowym,
b) kolizja przepisów podatkowych i księgowych,
c) leasing operacyjny:
– ujęcie opłat z tytułu leasingu u korzystającego,
– ewidencja opłat z tytułu leasingu,
– zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu,
– przeniesienie na korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy leasingu,
– rozliczenie niespłaconych opłat leasingowych w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia (rozwiązania) umowy leasingu.
d) leasing finansowy:
– wartość początkowa i jej składniki,
– odsetki jako składnik wartości początkowej,
– amortyzacja przedmiotu leasingu,
– podziału opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową,
– ewidencja opłat z tytułu leasingu,
– zwrot przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy,
– przeniesienie na korzystającego prawa własności,
– nierozliczone zobowiązanie w razie wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu,
– prezentacja w sprawozdaniu finansowym – ujawnianie informacji o leasingu.

6. Przykład całościowy – przekształcenie podatkowego leasingu operacyjnego na bilansowy leasing finansowy.

DZIEŃ II

1. Leasing samochodów osobowych:
a) korzyści leasingu operacyjnego w ustawie o podatku dochodowym,
b) wykup i późniejsza sprzedaż – zasady odliczania oraz korygowania odliczonego VAT,
c) ustalanie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym,
d) przekształcanie umowy podatkowego leasingu operacyjnego samochodu osobowego na bilansowy leasing finansowy.

2. Leasing nieruchomości:
a) leasing nieruchomości gruntowych,
b) leasing nieruchomości budynkowych,
c) nowe przepisy dotyczące leasingu nieruchomości.

3. Leasing zwrotny:
a) istota leasingu zwrotnego,
b) operacyjny leasing zwrotny – zasady ewidencji,
c) finansowy leasing zwrotny – zasady ewidencji.

4. Leasing w walucie obcej:
a) walutowy leasing operacyjny,
b) walutowy leasing finansowy,
c) walutowy leasing finansowy oparty na zmiennej stopie procentowej.

5. Badanie sprawozdanie finansowego po raz pierwszy a przekształcenie umów leasingu:
a) badanie sprawozdania finansowego a reklasyfikacja umów leasingu,
b) obowiązek zapewnienia porównywalności danych sprawozdawczych.

6. Dyskusja i indywidualne konsultacje.

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1090 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 990 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 16:00

Prelegenci

Paweł Sałdyka – praktyk, wspólnik i założyciel biura rachunkowego, autor i konsultant szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego (Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Infor), specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Autor książek takich jak „Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania” (Unimex 2013) oraz „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” (Unimex 2013). Doświadczenie zdobył m. in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!