Letnia Akademia Płac 2022 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 lipca 2022

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym. Zachęcamy do zapoznania się z programem wydarzenia.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do:

 • kadr
 • doradców podatkowych
 • księgowych

Program szkolenia

UWAGA:
Program szkolenia będzie modyfikowany w związku z projektowanymi zmianami podatkowymi od 1 lipca 2022 r.

 

DZIEŃ I – PODSTAWY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ – PODSUMOWANIE ZMIAN OD 1 STYCZNIA 2022 R., ROZLICZANIE SKŁADKOWO-PODATKOWE WYNAGRODZEŃ ZE STOSUNKU PRACY, ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP,  WYNAGRODZENIA ZA NADGODZINY

I. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2022

1. Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.

2. Nowa stawka minimalna dla zleceniobiorców

3. Najważniejsze zmiany podatkowe

4. Składka zdrowotna w 2022 r.

 • Nowa zasada obniżania składki zdrowotnej – liczona wg stanu na 31 grudnia 2021r.
 • Hipotetyczna zaliczka ograniczeniem składki zdrowotnej w przypadku zwolnień podatkowych
 • Informacja ZUS: „Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.”

5. Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych – zmiana!

6. Podsumowanie najważniejszych zmian od 1 stycznia 2022 r.

II.  REWOLUCYJNE ZMIANY PODATKOWE – POLSKI ŁAD

1. Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek w ustawie PIT

2. Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022

 • PIT 2 – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2022 r.
 • Podwójna kwota wolna – dla kogo?

3. Ulga dla klasy średniej – czy jest się czego bać?

 • Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym
 • Ulga dla klasy średniej w ujęciu rocznym
 • Zasady rozliczania ulgi w szczególnych przypadkach

4. Nowe ulgi podatkowe na listach płac

 • Ulga na powrót
 • Ulga dla rodzin
 • Ulga dla pracujących emerytów
 • Nowe ulgi a składka zdrowotna

5. Ulga dla młodych – najważniejsze informacje

6. Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudnienia osób i „pracy na czarno”.

III. WYNAGRODZENIE PRACOWNICZE - OD BRUTTO TO NETTO

1. Brutto czy netto – jak określić wynagrodzenie w umowie o pracę

2. Przychód – podstawowe pojęcie w naliczaniu wynagrodzeń

3. Świadczenia na rzecz pracowników

4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia – opodatkowanie i oskładkowanie

5. Fakultatywne składniki oraz benefity w kwestii oskładkowania i opodatkowania

7. Składki społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP, FEP

8. Co zmieniło rozporządzenie z 7 stycznia 2022r, a następnie ustawa z 24 lutego 2022 w sposobie naliczania zaliczki

9. Technika naliczania wynagrodzeń – wynagrodzenie netto

IV. WYNAGRODZENIE ZA URLOP WYPOCZYNKOWY

1. Składniki wchodzące od podstawy urlopowej

2. Ustalenie podstawy urlopowej

3. Szczególne przypadku ustalania podstawy urlopowej

4. Finalne ustalenie wynagrodzenia za urlop

V. PRAWIDŁOWA KALKULACJA EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY

1. Współczynnik ekwiwalentowi w 2022

2. Składniki wchodzące do podstawy ekwiwalentowej

3. Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej

4. Szczególne zasady ustalania podstawy ekwiwalentowej

5. Końcowe ustalenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

6. Wynagrodzenie za urlop a ekwiwalent – podstawowe różnice

 

DZIEŃ II – ZMIANY W ZASIŁKACH OD 1 STYCZNIA 2022 R., USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY, POMNIEJSZANIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEOBECNOŚCI CHOROBOWEJ ORAZ INNEJ NIEOBECNOŚCI

I. ŚWIADCZENIA NALEŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA

1. Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych

2. Okres zasiłkowy – ZMIANA!

3. Okres wyczekiwania

4. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

5. Jakie składniki powinny wchodzić do podstawy świadczeń chorobowych

6. Minimalna podstawa świadczeń chorobowych

7. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy chorobowej

8. Szczególne przypadku ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

9. Jak obliczyć świadczenie chorobowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych

10. Kiedy ta sama podstawa wymiaru – ZMIANA!

11. Naliczenie świadczenia chorobowego krok po kroku

12. Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po długiej nieobecności

13. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim a świadczenia chorobowe

14. Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych

15. Świadczenie rehabilitacyjne

16. Zasiłek wyrównawczy

17. Zasiłek opiekuńczy

18. Zasiłek macierzyński

19. Zasiłek po ustaniu zatrudnienia – ZMIANA!

II. USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA CZEŚĆ MIESIĄCA

1. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby

2. Zmniejszenie wynagrodzenia – inna nieobecność

3. Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby i innej nieobecności

4. Zmniejszenie wynagrodzenia niepełnoetatowca

5. Zmniejszanie wynagrodzenia – otrzymywanie dodatkowych składników

6. Choroba i zmiana uposażenia w trakcie miesiąca

7. Wynagrodzenie pracownika w przypadku prawa pracownika wyłącznie do wynagrodzenia za urlop i wynagrodzenia chorobowego

8. Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w razie choroby

9. Szczególne przypadku ustalenia wynagrodzenia z uwzględnieniem nieobecności pracownika
 

III DZIEŃ – POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH, WYNAGRODZENIA CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE ZWOLNIEŃ SKŁADKOWYCH

I. ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW

1. Górne granice potrąceń

2. Obliczenie kwoty potrącenia

3. Kwoty wolne od potrąceń – ZMIANA!

4. Wpływ nowego mechanizmu pobierania zaliczek na podatek na kwoty potrąceń

5. Wpływ PPK na kwoty wolne od potrąceń

6. Wpływ „zerowego PIT” na kwoty wolne

7. Kwoty wolne od potrąceń w praktyce

8. Pracownicy pełnoetatowi i niepełnoetatowi a kwoty wolne

9. Zwiększenie kwot wolnych z powodu pandemii

10. Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji

11. Świadczenia wolne od potrąceń

12. Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS

13. Zmiany w przepisach dotyczących ściągania alimentów

14. Potrącenia z umowy zlecenia – wyliczenie kwoty wolnej

15. Zasady potrącania z zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia

16. Zasady potrącania z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego – zmiana kwot wolnych od 1 marca 2022 r.

17. Potrącenia z wynagrodzenia (w tym chorobowego) i zasiłku w jednym miesiącu

II. ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

1. Minimalna stawka godzinowa – kogo dotyczy

2. Wynagrodzenie prowizyjne a akordowe

3. Dyżur przy umowie zlecenie

4. Rozliczenie składkowe umowy zlecenie – zbiegi tytułów do ubezpieczeń

5. Zmiany w rozliczaniu umów zlecenie w 2022 r.

6. Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenie

7. Brak zaliczki na wniosek – nowość

8. Umowa zlecenie przy „zerowym PIT”

9. Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenie i o dzieło

10. Technika naliczenia wynagrodzenia zleceniobiorcy

11. Technika naliczenia wynagrodzenia wykonawcy dzieła

12. Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy

III. ZASADY ROZLICZANIA KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO, CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

1. Kontrakt menedżerski – jego rozliczenie w kontekście składkowo-podatkowym

2. Wynagrodzenie członka zarządu

 • Członek zarządu – regulacje
 • Technika naliczania wynagrodzenia

3. Rozliczenie członka rady nadzorczej

 • Składki ZUS z tyt. pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
 • Zbieg tytułów do ubezpieczeń
 • Wysokość składek
 • Technika naliczania wynagrodzenia członka rady nadzorczej
 • Opodatkowanie ryczałtowe
 • Brak możliwości obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
 • Odpowiednie zastosowanie zwolnień składkowych

IV. ROZLICZANIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO I ROCZNEGO LIMITU PODSTAWY SKŁADEK – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Wieloletni specjalista ds. kadr i płac, kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Gdzie i kiedy

Kołobrzeg 12-15 czerwiec 2022
Centrum Zdrowia i Wypoczynku Ikar Plaza, SPA & WELLNESS

Kołobrzeg

Wschodnia 35

woj. zachodniopomorskie

Gdzie i kiedy

Wisła 26-29 czerwiec 2022
Hotel Gołębiewski ****, SPA/Tropicana

Wisła

Ks. Bp Juliusza Bursche 3

woj. śląskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
2 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie, nocleg
 • bezpłatne korzystanie z centrum SPA/TROPICANA w hotelu: relaks w kompleksie basenów - wewnętrzny kryty i zewnętrzny z podgrzewaną wodą, jacuzzi, kompleks saun, siłownia
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa
ul. Wiarusa 11 lok.1
woj. małopolskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Centrum Promocji i Szkolenia SYSTEM s.c.
32-087 Zielonki k. Krakowa ul. Wiarusa 11 lok.1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!