Letnia Akademia Płac 2022 - warsztaty na przykładach z uwzględnieniem projektowanych zmian od 1 lipca 2022r.

O szkoleniu

Czas trwania:

 • od: 26 czerwca (kolacja), przyjazd do hotelu i zakwaterowanie od godz. 15.00
 • do: 29 czerwca (obiad)

Uwaga:

 • możliwy udział w szkoleniu bez zakwaterowania i w pojedynczych dniach.
 • istnieje możliwość wydłużenia pobytu lub przyjazdu z osobą towarzyszącą
 • pokój jednoosobowy za dopłatą
 • prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy w sprawie szczegółów
Kto powinien wziąć udział?
 • pracownicy działów kadr i płac
 • pracownicy działó księgowości
 • biura rachunkowe

 

Program szkolenia

moduł 1:

KOLEJNE ZMIANY PODATKOWE OD 1 LIPCA 2022 R. ORAZ 1 STYCZNIA 2023 R.

 1. Obniżenie stawki podatku – nowa skala podatkowa
 2. Podatek ryczałtowy – „małe umowy”
 3. Nowa miesięczna kwota zmniejszająca podatek
 4. Zmiana zasad stosowania kwoty wolnej od podatku
 5. Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 6. Rozszerzenie zwolnienia płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek
 7. „Zerowy pit” przy zasiłku macierzyńskim
 8. Koniec stosowania mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.
 9. Nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT – rezygnacja również z KUP 300
 10. Zmiany w zakresie oświadczeń składanych płatnikom przez podatników
 11. Zmiana brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy PIT – świadczenia otrzymywane przez byłych pracowników – emerytów i rencistów
 12. Zmiana zasad i kwoty odliczenia składek na rzecz związków zawodowych
 13. Zmiana w podwyższaniu zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego
 14. Prokurenci jako grupy osób podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu
 15. Kiedy stosować nowe przepisy – data wyplaty.

moduł 2:

PODSTAWY NALICZANIA WYNAGRODZEŃ – PODSUMOWANIE ZMIAN OD 1 STYCZNIA 2022 R., ROZLICZANIE SKŁADKOWO-PODATKOWE WYNAGRODZEŃ ZE STOSUNKU PRACY, ZASADY USTALANIA WYNAGRODZENIA URLOPOWEGO, EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP, WYNAGRODZENIA ZA NADGODZINY

 

 1. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2022 R.
  1. Wynagrodzenie minimalne w 2022 r.
  2. Nowa stawka minimalna dla zleceniobiorców
  3. Najważniejsze zmiany podatkowe
  4. Składka zdrowotna w 2022 r.
   1. Nowa zasada obniżania składki zdrowotnej – liczona wg stanu na 31 grudnia 2021r.
   2. Hipotetyczna zaliczka ograniczeniem składki zdrowotnej w przypadku zwolnień podatkowych
   3. Informacja ZUS: „Zmiany dotyczące składki zdrowotnej od 2022 r.”
  5. Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych – zmiana!
  6. Podsumowanie najważniejszych zmian od 1 stycznia 2022 r.
 2. REWOLUCYJNE ZMIANY PODATKOWE – POLSKI ŁAD
  1. Zmiany w mechanizmie rozliczania zaliczek na podatek w ustawie PIT
  2. Kwota wolna od podatku od 1 stycznia 2022
   1. PIT 2 – zmiany wprowadzone ustawą z dnia 24 stycznia 2022 r.
   2. Podwójna kwota wolna – dla kogo?
  3. Ulga dla klasy średniej – czy jest się czego bać?
   1. Ulga dla klasy średniej w ujęciu miesięcznym
   2. Ulga dla klasy średniej w ujęciu rocznym
   3. Zasady rozliczania ulgi w szczególnych przypadkach
  4. Nowe ulgi podatkowe na listach płac
   1. Ulga na powrót
   2. Ulga dla rodzin
   3. Ulga dla pracujących emerytów
   4. Nowe ulgi a składka zdrowotna
  5. Ulga dla młodych – najważniejsze informacje
  6. Nowe rozwiązania dotyczące nielegalnego zatrudnienia osób i „pracy na czarno”.
 3. WYNAGRODZENIE PRACOWNICZE - OD BRUTTO TO NETTO
  1. Brutto czy netto – jak określić wynagrodzenie w umowie o pracę
  2. Przychód – podstawowe pojęcie w naliczaniu wynagrodzeń
  3. Świadczenia na rzecz pracowników
  4. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia – opodatkowanie i oskładkowanie
  5. Fakultatywne składniki oraz benefity w kwestii oskładkowania i opodatkowania
  6. Składki społeczne, zdrowotne, FP, FS, FGŚP, FEP
  7. Co zmieniło rozporządzenie z 7 stycznia 2022r, a następnie ustawa z 24 lutego 2022 w sposobie naliczania zaliczki
  8. Technika naliczania wynagrodzeń – wynagrodzenie netto
 4. WYNAGRODZENIE ZA URLOP WYPOCZYNKOWY
  1. Składniki wchodzące od podstawy urlopowej
  2. Ustalenie podstawy urlopowej
  3. Szczególne przypadku ustalania podstawy urlopowej
  4. Finalne ustalenie wynagrodzenia za urlop
 5. PRAWIDŁOWA KALKULACJA EKWIWALENTU ZA NIEWYKORZYSTANY URLOP WYPOCZYNKOWY
  1. Współczynnik ekwiwalentowi w 2022
  2. Składniki wchodzące do podstawy ekwiwalentowej
  3. Dopełnianie (uzupełnianie) podstawy ekwiwalentowej
  4. Szczególne zasady ustalania podstawy ekwiwalentowej
  5. Końcowe ustalenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  6. Wynagrodzenie za urlop a ekwiwalent – podstawowe różnice

moduł 3:

ZMIANY W ZASIŁKACH OD 1 STYCZNIA 2022 R., USTALANIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS CHOROBY, POMNIEJSZANIE WYNAGRODZENIA ZA CZAS NIEOBECNOŚCI CHOROBOWEJ ORAZ INNEJ NIEOBECNOŚCI

 1. ŚWIADCZENIA NALEŻNE W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA
  1. Zmiany w zakresie świadczeń chorobowych
  2. Okres zasiłkowy – ZMIANA!
  3. Okres wyczekiwania
  4. Ogólne zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
  5. Jakie składniki powinny wchodzić do podstawy świadczeń chorobowych
  6. Minimalna podstawa świadczeń chorobowych
  7. Uzupełnianie składników przyjmowanych do podstawy chorobowej
  8. Szczególne przypadku ustalania podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
  9. Jak obliczyć świadczenie chorobowe po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych
  10. Kiedy ta sama podstawa wymiaru – ZMIANA!
  11. Naliczenie świadczenia chorobowego krok po kroku
  12. Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po długiej nieobecności
  13. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim a świadczenia chorobowe
  14. Dokumentowanie prawa do świadczeń chorobowych
  15. Świadczenie rehabilitacyjne
  16. Zasiłek wyrównawczy
  17. Zasiłek opiekuńczy
  18. Zasiłek macierzyński
  19. Zasiłek po ustaniu zatrudnienia – ZMIANA!
 2. USTALENIE WYNAGRODZENIA ZA CZEŚĆ MIESIĄCA
  1. Zmniejszanie wynagrodzenia za czas choroby
  2. Zmniejszenie wynagrodzenia – inna nieobecność
  3. Zmniejszenie wynagrodzenia za czas choroby i innej nieobecności
  4. Zmniejszenie wynagrodzenia niepełnoetatowca
  5. Zmniejszanie wynagrodzenia – otrzymywanie dodatkowych składników
  6. Choroba i zmiana uposażenia w trakcie miesiąca
  7. Wynagrodzenie pracownika w przypadku prawa pracownika wyłącznie do wynagrodzenia za urlop i wynagrodzenia chorobowego
  8. Czy i jak pomniejszać wynagrodzenie zleceniobiorcy w razie choroby
  9. Szczególne przypadku ustalenia wynagrodzenia z uwzględnieniem nieobecności pracownika


moduł 4:

POTRĄCENIA Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW, ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH, WYNAGRODZENIA CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ, ODPOWIEDNIE ZASTOSOWANIE ZWOLNIEŃ SKŁADKOWYCH

 1. ZASADY DOKONYWANIA POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZEŃ I ZASIŁKÓW
  1. Górne granice potrąceń
  2. Obliczenie kwoty potrącenia
  3. Kwoty wolne od potrąceń – ZMIANA!
  4. Wpływ nowego mechanizmu pobierania zaliczek na podatek na kwoty potrąceń
  5. Wpływ PPK na kwoty wolne od potrąceń
  6. Wpływ „zerowego PIT” na kwoty wolne
  7. Kwoty wolne od potrąceń w praktyce
  8. Pracownicy pełnoetatowi i niepełnoetatowi a kwoty wolne
  9. Zwiększenie kwot wolnych z powodu pandemii
  10. Zmiana zasad postępowania przy zbiegach egzekucji
  11. Świadczenia wolne od potrąceń
  12. Egzekucja ze świadczeń z ZFŚS
  13. Zmiany w przepisach dotyczących ściągania alimentów
  14. Potrącenia z umowy zlecenia – wyliczenie kwoty wolnej
  15. Zasady potrącania z zaliczek na poczet przyszłego wynagrodzenia
  16. Zasady potrącania z zasiłków i świadczenia rehabilitacyjnego – zmiana kwot wolnych od 1 marca 2022 r.
  17. Potrącenia z wynagrodzenia (w tym chorobowego) i zasiłku w jednym miesiącu.
 2. ROZLICZANIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
  1. Minimalna stawka godzinowa – kogo dotyczy
  2. Wynagrodzenie prowizyjne a akordowe
  3. Dyżur przy umowie zlecenie
  4. Rozliczenie składkowe umowy zlecenie – zbiegi tytułów do ubezpieczeń
  5. Zmiany w rozliczaniu umów zlecenie w 2022 r.
  6. Naliczanie podatku w przypadku umowy zlecenie
  7. Brak zaliczki na wniosek – nowość
  8. Umowa zlecenie przy „zerowym PIT”
  9. Opodatkowanie ryczałtowe umów zlecenie i o dzieło
  10. Technika naliczenia wynagrodzenia zleceniobiorcy
  11. Technika naliczenia wynagrodzenia wykonawcy dzieła
  12. Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy.
 3. ZASADY ROZLICZANIA KONTRAKTU MENEDŻERSKIEGO, CZŁONKA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
  1. Kontrakt menedżerski – jego rozliczenie w kontekście składkowo-podatkowym
  2. Wynagrodzenie członka zarządu
   1. Członek zarządu – regulacje
   2. Technika naliczania wynagrodzenia
  3. Rozliczenie członka rady nadzorczej
   1. Składki ZUS z tyt. pełnienia funkcji członka rady nadzorczej
   2. Zbieg tytułów do ubezpieczeń
   3. Wysokość składek
   4. Technika naliczania wynagrodzenia członka rady nadzorczej
   5. Opodatkowanie ryczałtowe
   6. Brak możliwości obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki
   7. Odpowiednie zastosowanie zwolnień składkowych.
 4. ROZLICZANIE PRZYCHODU PO PRZEKROCZENIU PROGU PODATKOWEGO I ROCZNEGO LIMITU PODSTAWY SKŁADEK – PRAKTYCZNE PRZYKŁADY.
 5. Odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

9.00 - 15.00 (21 godzin lekcyjnych)

Prelegenci

prowadzący: Ewa Polewczak

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, posiadająca wieloletnie doświadczenie jako specjalista ds. kadr i płac a później kierownik w firmach o profilu produkcyjnym, handlowym, usługowym. Od kilku lat pełni funkcje kierownika ds. kadr i płac w firmie zatrudniającej pracowników w Polsce oraz delegującej pracowników za granicę. Posiada dużą wiedzę teoretyczną z zakresu kadr i płac (umowy o pracę, umowy cywilno-prawne, wynagrodzenia, czas pracy, rozliczenie składkowe, podatkowe itp.), popartą wieloletnią praktyką w tym zakresie.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wisła, hotel Gołębiewski**** SPA

Wisła

Al. Ks. Bp. Bursche 3

woj. śląskie

Rejestracja

Cena standardowa
2 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • zakwaterowanie
 • bezpłatne korzystanie z atrakcji hotelowych, np. Spa Tropicana
 • Rozwiń
Zniżki grupowe:
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 3.86% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Płatność za szkolenie należy dokonać wg zgłoszenia, na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń wraz z zakwaterowaniem oraz na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń stacjonarnych bez zakwaterowania, online po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.
   
 • Oświadczam, iż zapłatę za udział w szkoleniu, według wyżej określonych warunków płatności, dokonana zostanie na konto ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. Wrocław, ul.Boczna 12: mBANK o/ Wrocław 95 1140 2004 0000 3502 7603 8486.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem bez ponoszenia kosztów, jeśli na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez zakwaterowaniem nie ponosząc kosztów, jeśli na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 1 dzień przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • ESAL Business Promotion Office zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora lub nie osiągnięcia minimalnej grupy uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
   
 • Gdyby szkolenie nie odbyło się organizator – ESAL Business Promotion Office zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego .
   
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym z wykonaniem usługi (w szczególności możliwe jest ich przekazanie do hotelu w celu rezerwacji noclegów i innych usług hotelowych) i ewentualną dyspozycją handlową. Warunki przetwarzania zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie

Cena zawiera:

 • 3 wykłady
 • materiały szkoleniowe,
 • 3 noclegi w pokojach 2osobowych z łazienkami,
 • pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu odjazdu,
 • teczka konferencyjna z materiałami szkoleniowymi, długopisem i notatnikiem,

oraz

 • korzystanie z centrum SPA w hotelu.

Pokój jednoosobowy: dopłata do zakwaterowania w pokoju 1osobowego.
Informacje dotyczące hotelu oraz szczegółowy program szkolenia i plan zajęć prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Boczna 12
 • Kod pocztowy: 50-502
 • Miejscowość: Wrocław
 • Numer NIP: 8992781386

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław, Polska Boczna 12

Organizator

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław, Polska
Boczna 12
woj. dolnośląskie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!