Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/letnia-szkola-liderow-71101-id608

Informacje o szkoleniu

 • Letnia Szkoła Liderów


  ID szkolenia: 71101
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Haffner****
  Jana Jerzego Haffnera 59
  81-715 Sopot
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.00
  8.30-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Doświadczenia odnoszących sukcesy firm w zakresie pracy z ludźmi i stawianych priorytetów znacznie różnią się od średniej rynkowej. Menagerowie tych organizacji charakteryzują się zupełnie inną dyspozycją. Są elastyczni, otwarci na wykorzystanie szans dużych i małych, honorują wyższość swoich podwładnych w kwestiach merytorycznych, nie bombardują ideałami i autorytetami. Stymulują rozwój podwładnych, wchodzą miękko w relacje, ale stanowczo stawiają na efektywność. W porażkach upatrują szansy, prowokują do myślenia i brania odpowiedzialności. Kreują odważnych, dojrzałych, nowych liderów, pokornych w kwestiach wymagań klienta i zmieniającego się rynku.

Zapraszamy na 2-dniowy, nieszablonowy, wykraczający poza kanony szkoleń dla liderów warsztat, który inspiruje, motywuje, pozwala na doświadczanie zmiany mentalnej, gdzie umiejętność skierowania swojej uwagi i energii w wyznaczonym kierunku czyni kluczową różnicę w jakości osiągnięć liderów.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

Dzień I – 4 lipca 2019 (czwartek)

KREOWANIE ZESPOŁÓW PRZYWÓDCZYCH W ORGANIZACJI - PLAN ROZWOJOWY CZY NAPRAWCZY? CZYM JEST ZESPÓŁ OPERACYJNY, A CZYM SUKCESYJNY?

Ekspert: Robert Krool

09.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

Standard KARK - raport „Kompetencje i Zawody XXI wieku” z 2018 roku - Światowego Forum Ekonomicznego
Jak powstają nowe wartości w firmie w obecnym czasie i jacy liderzy za tym stoją?

Jak powstaje nowa wartość firmy w obecnym czasie?
Przetasowania rynkowe - nowy etap rozwoju rynku – nowy model organizacyjny, czy biznesowy?
Stymulowanie kreatywności, namierzanie innowacji i nowych marż
Wstęp do systemu opartego na procesach innowacji, kreatywność i optymalizacji
Standard Master Mentor
Zespół na teraz i zespół na przyszłość… czym różnią się od siebie zespoły: operacyjne, strategiczne i sukcesyjne?

WPROWADZANIE MIERZALNYCH STANDARDÓW PRACY W ZESPOŁACH - UDZIELANIE EFEKTYWNEGO WSPARCIA ORAZ PRECYZYJNEJ INFORMACJI ZWROTNEJ

Przegląd moich standardów obecności i komunikacji wobec kluczowych zespołów
Co oznacza efektywnie zaprojektować, wprowadzać i serwisować plany rozwojowe?
Które osoby prowadzić w ramach projektów rozwojowych?
WSTĘP do efektywnego systemu/procesu wsparcia rozwojowego dla Najlepszych i Młodych Talentów?
Komu nie poświęcać czasu w ramach programów rozwojowych?
Standard właściciela właściwych marż
Prowadzenie planów naprawczych

MYŚLENIE KRYTYCZNE I PRZENIKLIWE - IDENTYFIKACJA OBSZARÓW DEFICYTOWYCH - ANALIZA OBSZARÓW WYMAGAJĄCYCH PODNIESIENIA JAKOŚCI I MARŻY

Jak prowadzić identyfikację „wąskiego gardła” w zespole i czym są kryteria marżowego rozwiązania?

Czym są i jak definiować i rozpoznać zachowania wpływające na efektywność lub brak efektywności zespołu?
Czym jest i jak prowadzić proces identyfikacji obszarów deficytowych w zespołach?
Czym jest i na czym się skupia analiza obszarów wymagających podniesienia jakości?
Zalecenia praktyczne do harmonogramów działań, dyskusja i omówienie rekomendowanej literatury.

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II – 5 lipca 2019 (piątek)

KONCENTRACJA ZESPOŁU NA DZIAŁANIU I BUDOWIE WARTOŚCI FIRMY

Ekspert: Zbigniew Kowalski

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wykorzystywanie szans małych i dużych – standardy nowego przywództwa
NOWE SPOJRZENIE NA EFEKTYWNOŚĆ LIDERA – PRZYWÓDZTWO, KTÓRE SIĘ ROZWIJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat?

Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły na oczekiwania organizacji w stosunku do liderów?
Dlaczego stare metody przywódcze już nie działają i nie wpływają na wyniki organizacji i zespołów?
Z kim chcą dziś pracować ludzie?
Jakiego lidera oczekuje skuteczny zespół?
Jakie umiejętności managerów przekładają się na zyski?
Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo - jakie „klasyczne” umiejętności przywódcze przeszły do historii?
Budowanie wartości firmy - elastyczność i szybkość reakcji
JAKIE CECHY UŁATWIAJĄ MANAGEROM BUDOWĘ WARTOŚCI FIRMY – GODZENIE SPRZECZNOŚCI
W jakich obszarach możesz pozwolić swoim ludziom na przeciętność, a w jakich nie?

Umiejętność balansowania na granicy sprzeczności – konfrontacja
Kluczowe pytanie Lidera: „Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo?”
Jak zarządzać zespołami w świecie braku orientacji, kierunku i pewności tego co przyniesie jutro?
Balansowanie między sprzecznościami
Analiza przypadku: W jakich obszarach możesz sobie pozwolić na przeciętność, w jakich nie?
Umiejętność procesowego wsparcia „niezależnych”
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W CZASACH „BRAKU AUTORYTETÓW” – JAK BUDOWAĆ STANDARDY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE, KTÓRY NIE POTRZEBUJE AUTORYTETÓW I IDEAŁÓW?
Proces pracy - motywacja- działanie – feedback - jak pracować z zespołem „niezależnych”

Jak współdziałać z ludźmi/zespołami nie potrzebującymi autorytetów?
Jakie zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?
Praca z ludźmi o niekwestionowanej wiedzy eksperckiej
Proces pracy - motywacja- działanie - feedback jak pracować z zespołem „niezależnych”
Analiza przypadku: Co pomaga tworzyć zespoły ludzi niezależnych, biorących odpowiedzialność za własne życie ?
Koncentracja uwagi podwładnych na działaniu
MOTYWOWANIE DO ZMIAN
Wspieranie elastyczności i szybkości działań w organizacji

Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian
Kotwiczenie zmian w kulturze zespołu
Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu zmian
Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów w procesie zmian?
Utrwalanie nowego podejścia
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Robert Krool
Zbigniew Kowalski

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2970 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 07.06.2019 - 2 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.06.2019 - 3 570 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Letnia Szkoła Liderów