Szkolenie: Letnia Szkoła Menedżerów Zakupów

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/letnia-szkola-menedzerow-zakupow-68916

Informacje o szkoleniu

 • Letnia Szkoła Menedżerów Zakupów


  ID szkolenia: 68916
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Zarządzanie
 • Adres szkolenia:

  Hotel Haffner****
  Jana Jerzego Haffnera 59
  Sopot
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 10-11.07.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Co czwarty menedżer wskazuje, że proces zakupów w swoje organizacji postrzega, jako element kluczowy w budowaniu strategii funkcjonowania całej firmy. Podobnie, jak w innych dziedzinach, tak i w zakupach dąży się do większej specjalizacji roli zakupowej. Przede wszystkim rola działów zakupów zmienia się z funkcji operacyjnej, kluczowej w utrzymaniu stałości procesów, w działania aktywne, które wspierają np. optymalizowanie kosztów, bardziej precyzyjne docieranie do potrzeb zakupowych, doskonalenie współpracy z dostawcami, zwiększanie dbałości o jakość dostarczanych usług i produktów. Odpowiednie rozeznanie rynku, ocena dostawców, formalizacja współpracy, dokonywanie analiz w celu optymalizacji ryzyka zakupowego wspiera podejmowanie bardziej trafnych decyzji zakupowych.

Zapraszamy do udziału w IV edycji Letniej Szkoły Menedżerów Zakupów w Sopocie, podczas której dowiedzą się Państwo jak poprawić efektywność w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Kierowników Zaopatrzenia
Kierowników Organizacji i Logistyki
Kierowników działów logistyki
Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Program szkolenia:

Dzień I - 10 lipca 2017 r.

ROLA ZAKUPÓW, DOKUMENTACJA ZAKUPOWA, WSPÓŁPRACA Z DOSTAWCĄ, ZAKUPOWE KPI, BUDOWANIE ZAPASU

Ekspert: dr Marek Kasperek, praktyk i doradca firm w zakresie procesów zakupowych, budowania strategii zakupowych i budowania systemów współpracy z dostawcami

9.00 – 9.30 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.30 Rozpoczęcie zajęć

STRATEGICZNA ROLA ZAKUPÓW JAKO FUNKCJI WSPARCIA W NOWOCZESNEJ ORGANIZACJI

Redukcja kosztów zakupowych jako proces umożliwiający zmniejszenie kosztów firmy, zwiększenie rentowności, utrzymanie konkurencyjności
Aktualne tendencje w zakupach
Podstawowe zadania i rola „zakupów” w organizacji - ewolucja podejścia do roli zakupów
Powiązanie zakupów ze strategią ogólną firmy
Wpływ zakupów na inne strategiczne obszary firmy/ współpraca z innymi obszarami firmy,
Rola i reputacja zakupów w organizacji
Efektywna współpraca wewnątrz organizacji

JAK OPRACOWAĆ DOKUMENTACJĘ, KTÓRA PRZYSPIESZA, UJEDNOLICA I UPRASZCZA REALIZACJE ZADAŃ ZAKUPOWYCH?

Strategia zakupowa
Procedura zakupowa
Procedura oceny dostawców
W jaki sposób przygotować/udoskonalić instrukcję zakupową?
Inne dokumenty warunkujące oszczędności w zakupach
Warsztat – Zbieranie źródeł do strategii

ORGANIZACJA PROCESU ZAKUPU

System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
Fazy procesu zakupu
Prognozowanie zapotrzebowania
Audyt i ocena i kwalifikacja dostawców
Kontrola realizacji umów dostawy

POLITYKA WSPÓŁPRACY Z DOSTAWCĄ

Umowa dostawy, umowy ramowe
Zastosowanie RFI i RFQ
Arkusz standardowej odpowiedzi ofertowej
Parametryczna ocena ofert – PEO
Całkowity koszt nabycia i posiadania – CKN i TCO
Formalizacja zasad współpracy z dostawcą – klauzule INCOTERMS

POSZUKIWANIE NOWYCH RYNKÓW ZAOPATRZENIA

Tworzenie procedur wyszukiwania nowych dostawców
Wykorzystywanie anonimowych adresów mailowych
Wyszukiwanie potencjalnych dostawców w internecie

TWORZENIE ZAPASU BEZPIECZEŃSTWA I MAGAZYNOWANIE

Tworzenie struktury przechowywanych zapasów
Budowanie zapasu
Tworzenie zapasu bezpieczeństwa (safety stock)

CELE ZAKUPÓW – ZAKUPOWE KPI

Cele operacyjne
Cele strategiczne
Matryca celów
Kontrola i pomiar celów

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Dzień II - 11 lipca 2017 r.

WARSZTAT STRATEGII ZAKUPOWEJ: OPRACOWANIE, WDROŻENIE, ANALIZA KATEGORII, MONITOROWANIE

Ekspert: Łukasz Mazurowski, ekspert procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjno-procesowych, Partner Zarządzający PROFITIA Management Consultants, Prezes Zarządu wiodącego operatora Grup Zakupowych BATNA Group

8.30 – 9.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

OPRACOWANIE STRATEGII ZAKUPOWEJ

Prezentacja możliwych podejść w zakresie strategii zakupowych – możliwe dźwignie optymalizacji warunków zakupowych;
Analiza pozycji na rynku nabywcy vs. rynku dostawcy w kategoriach zakupowych
Analiza SWOT dla głównych kategorii
Analiza 5 sił Portera dla głównych kategorii
Określenie strategii zakupowych dla głównych kategorii

ANALIZY KATEGORII ZAKUPOWYCH - ANALIZY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Źródła informacji
Rodzaje analiz
Przekazywanie wiedzy rynkowej do organizacji
Analiza rynku w ramach danej kategorii
Priorytetyzacja kategorii zakupowych ze względu na potencjał oszczędności/ łatwość wdrożenia
Specyfikowanie materiałów i usług
Standaryzacja i racjonalizacja specyfikacji

TWORZENIE STRATEGII DLA KATEGORII

Uwarunkowania kategorii
Rola kategorii dla organizacji
Zarządzanie zapotrzebowaniem zakupowym
Przygotowanie planów zakupowych z udziałem klientów wewnętrznych
Dźwignie zakupowe
Plan wdrożenia
Kalendarz zakupowy
Wytyczanie kierunku rozwoju kategorii

WDROŻENIE STRATEGII, m.in.: proces wyboru dostawcy, zapytanie o informacje, zapytanie ofertowe, przygotowywanie kontraktów.

PROCES ZAKUPOWY – MONITOROWANIE WDROŻENIA STRATEGII - MAKSYMALIZACJA WYNIKÓW W RAMACH DANEJ KATEGORII ZAKUPÓW

Monitorowanie wyników kategorii
Analiza poziomu osiąganych oszczędności
Zarządzanie kontraktami w danej kategorii

16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Łukasz Mazurowski

Ekspert procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjno-procesowych, Partner Zarządzający PROFITIA Management Consultants, Prezes Zarządu wiodącego operatora Grup Zakupowych BATNA Group
Posiada 10.letnie doświadczenie w usprawnieniach zakupowych, budowie nowych organizacji zakupowych, usprawnianiu efektywności procesów, organizacji i narzędzi zakupowych wiodących firm środkowoeuropejskich w tym firm energetycznych, paliwowych, instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych oraz instytucji publicznych, interim manager, konsultant, ekspert. Specjalizuje się w: Sourcingu, zakupach grupowych, strategii zakupowych.
Doświadczenie zdobywał w Accenture, gdzie zajmował się obsługą polskich i międzynarodowych klientów z Sektora surowców naturalnych/energii/ropy/gazu. W A.T. Kearney, jako menedżer realizował projekty w zakresie optymalizacji zakupów. W Chinach prowadził własną działalność gospodarczą.
Prowadził projekty zakupowe mające przede na celu: poprawę efektywności w zakupach poprzez wdrożenie zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań procesowych oraz organizacyjnych. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Zarządzanie i Marketing , University of Mainz, Polsko – Niemieckie Forum Akademickie; Swedish Institute Management Program – Swedish Institute Stockholm.
Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

dr Marek Kasperek
Doktor zarządzania, specjalista w zakresie zakupów, systemów logistycznych oraz organizacji zespołów projektowych. Pracownik Katedry Logistyki Ekonomicznej Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki. Stażysta brytyjskich przedsiębiorstw w ramach programu TEMPUS
Autor licznych opracowań z zakresu logistyki, redukcji kosztów oraz zarządzania projektem. Zaangażowany w realizację programu Tempus (1995-1998). Od 2000 Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Doświadczony trener i twórca szkoleń
Autor ponad 90 artykułów 5 książek i współautor 3 poradników. Konsultant, odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu organizacji zakupów i logistyki w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych
Wykładowca w Katedrze Logistyki SGH.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 - 2470

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 05.06.2017 - 1 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.06.2017 - 2 470 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Letnia Szkoła Menedżerów Zakupów