Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl/szkolenie/letnia-szkola-office-menedzera-70385

Informacje o szkoleniu

 • Letnia Szkoła Office Menedżera


  ID szkolenia: 70385
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Haffner
  Jana Jerzego Haffnera 59
  Sopot
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4-6.07.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  7
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo

Z badań wynika, że stanowisko Office Managera wymaga największej gotowości multizadaniowej, nadaje rytm
i charakter pracy w biurze. Odciąża również kluczowe stanowiska managerskie oraz przekłada się na sprawne funkcjonowanie całej firmy. Współczesny Office Manager to osoba, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biura i gwarantuje pracownikom bezproblemowe wykonywanie obowiązków zapewniając im odpowiednie warunki pracy.

Zapraszamy do udziału w certyfikowanych warsztatach: Letnia Szkoła Office Menedżera – zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do osób zajmujących się kompleksową obsługą biura i procesów biurowych. Przygotowaliśmy program nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności kierowników biur w taki sposób, aby podczas zajęć rozwijać najbardziej newralgiczne kompetencje.

Szkolenie skierowane jest do:

Office menedżerów,
Kierowników biur,
Kierowników i specjalistów ds. administracji,
Kierowników sekretariatów,
Osób odpowiedzialnych za koordynacje pracy biura.

Program szkolenia:

DZIEŃ I – 4 lipca 2018 r. (środa)

REGULAMINY, OCHRONA DANYCH, PRZEPŁYW DOKUMENTACJI, KONTRAKTY HANDLOWE

Ekspert: Romana Pietruk

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie zajęć

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZOWANIE REGULAMINÓW ORAZ PROCEDUR FIRMOWYCH
W jaki sposób przygotować regulacje organizacji pracy wewnątrz firmy?

Regulamin wewnętrzny firmy – konstrukcja
Zastosowanie różnego rodzaju regulaminów
Wprowadzanie zmian do regulaminów
Ogłaszanie zmian i treści regulaminów
Jak tworzyć procedury na zlecenie przełożonych?
Dokumenty związane z procedurą
Zastosowanie procedur
• CASE STUDY: Przygotowanie regulaminu
• CASE STUDY: Konsekwencje złamania zasad zapisanych w regulaminach
TERMINY W SPÓŁCE
Jak zgodnie z prawem liczyć terminy?

Terminy administracyjne i cywilne
Jak liczymy terminy? Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?
Terminy zwykłe i zawite
Skutki niedochowania terminów na gruncie relacji cywilnych i administracyjnych
KOORDYNOWANIE PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI I DOSTĘPU DO INFORMACJI W FIRMIE
Jak organizować wymianę i dostęp do informacji oraz dokumentacji?

Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie – co reguluje te kwestie i jakich zasad należy przestrzegać?
Podpisywanie dokumentów
Przepływ informacji w formie elektronicznej i pisemnej – kategoryzacja spraw
Udostępnianie dokumentów – co można udostępniać, a czego nie?
Elektroniczny obieg dokumentów w firmie, mobilny dostęp do dokumentów
• CASE STUDY: Błędy w przepływie informacji, skutki uchybień
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?

Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie.
Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO)
Przyszłość ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście uchwalenia RODO
Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
Zabezpieczenia organizacyjne, Odpowiedzialność prawna i sankcje
PRZYGOTOWANIE I KOORDYNOWANIE DOKUMENTACJI KONTRAKTOWEJ W BIURZE
Jak nadzorować prawidłowy proces zawierania umów i utrzymywania kontaktów z kontrahentami firmy?

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

Określanie przedmiotu umowy
Zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
Określanie procedur i ich weryfikacja
Wzory oświadczeń
Formularze, zamówienia czy umowy?
Nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
Jak liczyć terminy w umowach?
Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
Ogólne warunki umów
Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
• CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II - 5 lipca 2018r. (czwartek)

ZARZĄDZANIE BIUREM PRZYNOSZĄCE WARTOŚĆ ORGANIZACJI W OPARCIU O ZAAWANSOWANE METODY OPTYMALIZACYJNE

Ekspert: dr Marek Krasiński

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

„SZCZUPŁE ZARZĄDZANIE” I OPTYMALIZACJI PROCESÓW W PRACY OFFICE MANAGERA
Ciągłe doskonalenie procesów biurowych

Zastosowanie metody Lean Management w organizowaniu pracy wewnętrznej
Jakiego rodzaju „uszczuplenia” w zakresie organizacji wewnętrznej sprawdzają się?
Wykorzystanie Lean Management w pracy office managera?
Cele, zasady i wykorzystanie metody Kaizen w biurze
Cykl PDCA – „silnik” procesów doskonalenia – Zaplanuj - Wykonaj – Sprawdź - Popraw
Tworzenie systemu sugestii
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO IDENTYFIKOWANIA I ELIMINOWANIA 8 TYPÓW MARNOTRAWSTWA?
Eliminacja marnotrawstwa w biurze

Japońskie sposoby zarządzania biurem - sprawdzone metody walki z marnotrawstwem
8 głównych marnotrawstw muda w zarządzaniu projektami - skuteczna eliminacja czynności nie dodających wartości w pracy projektowej
7 zasad lean project management - zwiększenie wydajności zespołu projektowego
Jakie są podstawowe założenia lean management i jak je wykorzystać w eliminowaniu 8 rodzajów marnotrawstwa?
Podnoszenie efektywności procesów biurowych oraz usługowych
Korzyści zastosowania narzędzi lean management w działach sprzedaży i marketingu/zakupów/księgowości/obsługi klienta/kadr (HR)
SELEKCJA, SYSTEMATYKA, SPRZĄTANIE, STANDARYZACJA, SAMODYSCYPLINA
Zastosowanie metody 5s w organizacji pracy działu administracji

Funkcje oraz wartość dodana standaryzacji w procesach biurowych
Wpływ 5S na zwiększenie produktywności procesów biurowych
5S w biurze (biurko, szuflady, półki, szafy, komody)
5S w komputerze (struktura folderów, plików, systemów pracy)
Etapy wdrażania i nadzorowania aktywności 5S
MAPOWANIE PROCESÓW W PRACY W CELU OPTYMALIZACJI DZIAŁAŃ
Wykorzystanie technik mapowania w zarządzaniu

7 rodzajów strat występujących w procesach biurowych
Reguły i etapy mapowania procesów biurowych
Optymalizacja procesów z użyciem techniki mapowania
Ćwiczenia z mapowania
16.00 Zakończenie szkolenia

DZIEŃ I – 6 lipca 2018 r. (PIĄTEK)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PANEL I - ELEVATOR PITCH – PETARDA PREZENTACJI

Ekspert: Arkadiusz Żurek – coach i mentor, mówca motywacyjny

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

ELEMENTY UKŁADANKI – CO DECYDUJE O SKUTECZNOŚCI KRÓTKIEJ PREZENTACJI?

Etos – Patos – Logos
Automotywacja
Motywowanie odbiorców prezentacji
Piramida zaangażowania
PREZENTER– POMYSŁ JEST CIEKAWY, JEŚLI TY JESTEŚ INTERESUJĄCY

Efekt Mcgurk’a
Albert Mehrabian i jego spojrzenie na trójprzekaz
Komunikacja niewerbalna
Twój wizerunek – jak go świadomie budować?
Prezentacja ciekawej wersji siebie.
PROFESJONALNA KOMUNIKACJA WERBALNA

Nacisk, tempo, artykulacja, głośność, tembr, pauza
ODBIORCA - BUDOWANIE WIĘZI I DOBREGO KONTAKTU Z ROZMÓWCĄ

Technika odzwierciedlania jako sposób na budowanie kontaktu
Poczucie komfortu wynikające z poszanowania terytorium
Aranżacja przestrzeni podczas rozmowy - przechodzenie z pozycji konfrontacyjnej do partnerskiej
Obserwacja rozmówcy podczas rozmowy - interpretacja sygnałów niewerbalnych
USP – UNIQUE SELLING PROPOSAL

Co chcesz sprzedać odbiorcy?
Używanie kategorii wpływu, czyli słowa w Twojej prezentacji
15 słów przyciągających uwagę
OBT - OUTCOME BASE THINKING – POWIEDZ TO W 90 SEKUND

5 kluczy krótkiej prezentacji
Przygotowania prezentacji w realnych sytuacjach Uczestników
PROFESJONALNE CZYLI ŚWIADOME ANGAŻOWANIE ODBIORCY

Do kogo mówisz? – 4 typowe postawy odbiorców Eysneck’a
QA – jak angażować pytaniami?
Tworzenie w odbiorcy dysonansu
Wezwanie do działania
Uzyskiwanie deklaracji odbiorcy
16.00 zakończenie zajęć

PANEL II - DESIGN THINKING OF LEADERSHIP

Ekspert: dr Paweł Fortuna - Psycholog, doradca, badacz, trener biznesu, nauczyciel akademicki, autor książek naukowych, prelegent, muzyk/performer

08.30-9.00 Rejestracja; powitalna kawa
9.00 Rozpoczęcie zajęć

DAWNE SKARBY W NOWYCH PRZEBRANIACH?

Koncepcja design thinking
Meandry twórczego podejścia do pracy i życia
Stymulatory i inhibitory aktywności twórczej
Nadzieje, lęki i pułapka perfekcjonizmu
POBUDZANIE POTENCJAŁU INNOWACJI W ZESPOLE/ORGANIZACJI

Psychologiczny model kształtowania intencji działań innowacyjnych
Normy i spostrzeganie trudności /wykonalności zadania
Wykorzystanie analogii do wdrażania modelu w życie
Projektowanie zmian w firmie z wykorzystaniem transferu przez analogię
Wykorzystanie analogii w procesie rozwiązywania problemów
LEONARDO DA VINCI W KAŻDYM Z NAS

Czego możemy nauczyć się od 5-cio latków?
Nawyk eksperymentowania, odwaga formułowania i testowania hipotez
Odblokowanie wewnętrznego reaktora twórczości
Drobne zmiany o wielkim znaczeniu
KSZTAŁTOWANIE NORMY INNOWACYJNOŚCI/MODY NA INNOWACYJNOŚĆ

Dlaczego i w jaki sposób wspierać proces grupowy w zespole, aby zwiększyć potencjał twórczy?
Co to są biznesowe „toksyny” i jak działają na każdym etapie realizacji planu?
Skąd pracownicy czerpią wzorce zachowań?
Norma formalna a norma nieformalna – jak działać w różnych wariantach korelacji?
Jakie czynniki blokują wdrożenie mody na innowacyjność?
Jak sobie radzić z mechanizmami obronnymi i strategiami defensywnymi?
TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: PROCESY POZNAWCZE

Metafory jako przekonania na temat życia
Szablonowość myślenia o życiu, narzucone skrypty, z których nie musimy korzystać
Elastyczność jako coś więcej niż postulat
Koncepcja siebie
TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: EMOCJE I MOTYWACJA

Emocje jako drogowskazy, pozytywne aspekty trudnych emocji
Twórcze kanalizowanie energii
Zamiana lęku przed porażką w nadzieję na sukces
TWÓRCZE PROJEKTOWANIE ŻYCIA: RELACJE Z INNYMI

Osobisty remanent relacji
Wzmacnianie sieci wsparcia społecznego
Nawiązywanie nowych relacji
Wdzięczność i inne "czary"...
16.00 zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

mec. Romana Pietruk
dr Paweł Fortuna
dr Marek Krasiński
mec. Anna Adamczyk
Arkadiusz Żurek

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1870 - 2570

Cena zawiera:

uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 15.06.2018 - 1870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 16.06.2018 - 2570 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Letnia Szkoła Office Menedżera