Letnia Szkoła Office Menedżera

O szkoleniu

Szanowni Państwo

Z badań wynika, że stanowisko Office Managera wymaga największej gotowości do wielozadaniowości, która nadaje rytm i charakter pracy w biurze. Odciąża to jednak kluczowe stanowiska managerskie oraz przekłada się na sprawne funkcjonowanie całej firmy. Współczesny Office Manager to osoba, która czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biura i gwarantuje pracownikom bezproblemowe wykonywanie obowiązków zapewniając im odpowiednie warunki pracy.

Zapraszamy do udziału w certyfikowanej Letniej Szkole Office Menedżera – zaawansowanym seminarium skierowanym przede wszystkim do osób zajmujących się kompleksową obsługą biura i procesów biurowych. Przygotowaliśmy program nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności kierowników biur w taki sposób, aby podczas zajęć rozwijać najbardziej newralgiczne kompetencje.
Kto powinien wziąć udział?
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Office managerów,
Kierowników biur,
Kierowników i specjalistów ds. administracji,
Kierowników sekretariatów,
Osób odpowiedzialnych za koordynacje pracy biura.

Program szkolenia

DZIEŃ I – 3 lipca 2019 r. (środa)

Ekspert: Renata Zwierzyk

9.30 Rejestracja uczestników
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

PROFESJONALIZM W PRACY OFFICE MANAGERA

Kompetencje Office Managera - nowe oczekiwania pracodawców
Zakres obowiązków i cele realizowane przez Office Managera
Możliwe drogi rozwoju i awansu
Jak opracować własną ścieżkę rozwoju zawodowego?
EFEKTYWNOŚĆ W PRACY OFFICE MANAGERA

Inwentaryzacja, porządkowanie i katalogowanie dokumentów
Wykorzystanie metody 5s w pracy administracji
Zarządzanie biurem - jak stworzyć Złote Zasady korzystania z biura?
Rozwiązywanie codziennych problemów w administracji metodą „burzy mózgów”
Rozwiązywanie konfliktów – praktyczne przykłady w zastosowaniu wybranych taktyk
DOSTAWCY I PROCESY ZAKUPOWE W ORGANIZACJI

Rodzaje dostawców
Optymalizacja kosztów
Jak budować relacje z dostawcami i podwykonawcami?
Zapytanie ofertowe i kryteria wyboru ofert
Negocjacje warunków handlowych
ZMIANA SIEDZIBY FIRMY – PRAKTYCZNE ASPEKTY PROJEKTU

Wstępne założenia do projektu
Etapy i harmonogram projektu
Zespół projektowy - kto powinien wchodzić w jego skład?
Czy korzystać z usług firm doradczych przy projekcie?
Budżet projektu – co wchodzi w jego skład?
Kryteria wyboru nowej lokalizacji i analiza ofert developerów
Umowa najmu powierzchni biurowej – na co zwracać uwagę?
Przygotowanie firmy i pracowników do przeprowadzki
ZARZĄDZANIE POWIERZCHNIĄ BIUROWĄ ORAZ WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATOREM BUDYNKU

Zakres współpracy z administratorem nieruchomości
Regulamin nieruchomości – jakie informacje zawiera?
Najem powierzchni – co wchodzi w skład kosztów?
Nowe technologie w biurowcach i w biurze
ORGANIZACJA WYDARZEŃ FIRMOWYCH, SPOTKAŃ BIZNESOWYCH I SZKOLEŃ

Organizacja spotkań firmowych i biznesowych – od czego zacząć?
Współpraca z firmami eventowymi
Jak przygotować brief eventu?
Współpraca z hotelami i negocjacje warunków
Logistyka przy organizacji spotkań firmowych
Aplikacje i strony www wspierające organizację eventów
Ewaluacja eventu – czy warto sprawdzać opinie uczestników po evencie?
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II - 4 lipca 2019 r. (czwartek)

Ekspert: mec. Anna Adamczyk

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

OBIEG WEWNĘTRZNY DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ

Komu przysługuje dostęp i jak powinno wyglądać prawidłowe upoważnienie, pełnomocnictwo w zakresie dostępu do dokumentacji spółki?
Kiedy, komu i na jakich zasadach można wydawać dokumenty spółki?
Nadzór nad dokumentacja korporacyjną
Jakie organy zewnętrzne i w jakich okolicznościach mogą mieć dostęp do dokumentacji a jakie nie?
Jakie kompetencje pracownika decydują o jego dostępie do poufnych dokumentów spółki?
Dokumentacja objęta klauzulą niejawności – zapewnienie standardów ochrony wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych
Zasady prowadzenia kancelarii tajnej, a tajemnica spółki
DOKUMENTACJA KONTRAKTOWA

Określanie przedmiotu umowy
Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
Wzory oświadczeń
Jak liczyć terminy w umowach?
Zapytanie ofertowe – konstrukcja, stosowanie i odpowiadanie na zapytania
Sprawdzenie kontrahenta
Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów
ARCHIWIZOWANIE DOKUMENTÓW SPÓŁKI

Praktyczne czynności związane z przekazywaniem dokumentacji do archiwum oraz warunki techniczne przechowywania; opisywanie materiałów archiwalnych
Przenoszenie dokumentacji przechowywanej w formie papierowej na elektroniczne nośniki danych
Jakie dokumenty powinny ulegać niszczeniu a jakie nie? Ważność dokumentów spółki do celów dowodowych, okres przechowywania dokumentacji spółki
Niszczenie przedawnionych dokumentów, a działanie na szkodę spółki
Archiwizowanie i zabezpieczanie dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa
Kancelaria tajna
Zabezpieczenia organizacyjne, odpowiedzialność prawna i sankcje
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE NA NOWYCH ZASADACH

Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?
Zakres obowiązywania i konsekwencje wynikające z uchwalenia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO)
Legalność przetwarzania danych osobowych – przesłanki
Klauzula zgody, szczegółowe regulacje dotyczące zgód
Zabezpieczenia organizacyjne, odpowiedzialność prawna i sankcje
16.00 Zakończenie II dnia szkolenia

Dzień III - 5 lipca 2019 r. (piątek)

PANELE RÓWNOLEGŁE – DO WYBORU

PROAKTYWNE DZIAŁANIE – JAK UZYSKAĆ MAKSYMALNĄ SKUTECZNOŚĆ?

Ekspert: Arkadiusz Żurek

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA WG STEPHENA COVEYA
Bądź częścią rozwiązania, a nie częścią problemu

Istota proaktywności i jej wpływ na relacje z otoczeniem
Krąg zainteresowania i krąg wpływu – klucz do skutecznego osiągania celów i budowania autorytetu
Komunikacja proaktywna – co możemy zrobić, jak rozwiązać problem?
W jaki sposób zgłaszać ulepszenia?
KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA
Najpierw zrozum, później staraj się być zrozumianym

Model komunikacji
Bariery w komunikacji – doświadczenia, wiedza, wychowanie, kultura
Sztuka aktywnego słuchania – najpierw zrozum
Wzorce percepcji odbiorców
Komunikacja werbalna, niewerbalna i parajęzyk – zasady
AUTOPREZENTACJA I ASERTYWNOŚĆ
Ludzie nie będą Cię szanować, jeśli sam siebie nie szanujesz

Wywieranie pierwszego wrażenia, budowanie profesjonalnych relacji
Umniejszanie swojego znaczenia jako często popełniany błąd
4 typy postaw w relacjach między ludźmi: bierna, agresywna, manipulacyjna, asertywna
Wymiary postawy asertywnej wg. Coveya
Techniki asertywne: odmowa, model DESC, informacja zwrotna, zdarta płyta – ćwiczenia praktyczne
RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Stres jest nieodłącznym elementem życia – pokochaj go lub zniszcz

Natura stresu – pozytywny i negatywny
Co nas stresuje? – przyczyny stanu rzeczy
Jak sobie z tym radzić? – tarcza antystresowa: wymiar społeczny, duchowy, fizyczny i umysłowy
GÓRA LODOWA ORGANIZACJI WG JAMESA A.F. STONERA I CHARLESA WANKELA
Przez większość życia jesteś członkiem takiej czy innej organizacji...

Jakie elementy składają się na efektywną pracę jednostki organizacyjnej?
Elementy formalne i nieformalne realizowane w biurze
Jakie funkcje spełnia biuro?
EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z SZEFEM
Szef też człowiek – musisz go zrozumieć

Prowadzenie kalendarza szefa
Dawanie i przyjmowanie informacji zwrotnej w relacjach z szefem
Rodzaje informacji zwrotnej
Typologia szefów
Osobowość pracownika
KONCENTRACJA ZESPOŁU NA DZIAŁANIU I BUDOWIE WARTOŚCI FIRMY

Ekspert: Zbigniew Kowalski

08.30 Rejestracja uczestników
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Wykorzystywanie szans małych i dużych – standardy nowego przywództwa
NOWE SPOJRZENIE NA EFEKTYWNOŚĆ LIDERA – PRZYWÓDZTWO, KTÓRE SIĘ ROZWIJA
Jak zmieniły się standardy przywództwa i poziom efektywności liderów na przełomie kilku ostatnich lat?

Jak wyzwania obecnych czasów wpłynęły na oczekiwania organizacji w stosunku do liderów?
Dlaczego stare metody przywódcze już nie działają i nie wpływają na wyniki organizacji i zespołów?
Z kim chcą dziś pracować ludzie?
Jakiego lidera oczekuje skuteczny zespół?
Jakie umiejętności managerów przekładają się na zyski?
Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo - jakie „klasyczne” umiejętności przywódcze przeszły do historii?
Budowanie wartości firmy - elastyczność i szybkość reakcji
JAKIE CECHY UŁATWIAJĄ MANAGEROM BUDOWĘ WARTOŚCI FIRMY – GODZENIE SPRZECZNOŚCI
W jakich obszarach możesz pozwolić swoim ludziom na przeciętność, a w jakich nie?

Umiejętność balansowania na granicy sprzeczności – konfrontacja
Kluczowe pytanie Lidera: „Co się zmieniło, a co wciąż pozostaje takie samo?”
Jak zarządzać zespołami w świecie braku orientacji, kierunku i pewności tego, co przyniesie jutro?
Balansowanie między sprzecznościami
Analiza przypadku: W jakich obszarach możesz sobie pozwolić na przeciętność, w jakich nie?
Umiejętność procesowego wsparcia „niezależnych”
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM W CZASACH „BRAKU AUTORYTETÓW” – JAK BUDOWAĆ STANDARDY EFEKTYWNOŚCI W ZESPOLE, KTÓRY NIE POTRZEBUJE AUTORYTETÓW I IDEAŁÓW?
Proces pracy - motywacja- działanie – feedback - jak pracować z zespołem „niezależnych”

Jak współdziałać z ludźmi/zespołami nie potrzebującymi autorytetów?
Jakie zachowania lidera wpływają na podniesienie świadomości w zespole w kwestii odpowiedzialności i generowania własnych rozwiązań?
Praca z ludźmi o niekwestionowanej wiedzy eksperckiej
Proces pracy – motywacja - działanie - feedback jak pracować z zespołem „niezależnych”
Analiza przypadku: Co pomaga tworzyć zespoły ludzi niezależnych, biorących odpowiedzialność za własne życie?
Koncentracja uwagi podwładnych na działaniu
MOTYWOWANIE DO ZMIAN
Wspieranie elastyczności i szybkości działań w organizacji

Jak nagradzać odpowiedzialnych za usprawnienia – wspieranie zmian
Kotwiczenie zmian w kulturze zespołu
Dostosowywanie działania zespołu do strategii procesu zmian
Jak zachęcić zespół do ryzyka i niekonwencjonalnych pomysłów w procesie zmian?
Zakończenie szkolenia

Czas trwania

9.30-16.00
8.30-16.00
8.30-16.00

Prelegenci

Zbigniew Kowalski
Anna Adamczyk
Arkadiusz Żurek
Renata Zwierzyk

Gdzie i kiedy

Sopot 3-5 lipiec 2019
Hotel Haffner****

81-715 Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Sopot 4-6 lipiec 2018
Hotel Haffner

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Sopot 4-6 lipiec 2018
Hotel Haffner

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Sopot 5-7 lipiec 2017
Hotel Haffner****

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Sopot 6-8 lipiec 2016
Hotel Haffner ****

Sopot

Jana Jerzego Haffnera 59

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
23% VAT
1 870
Cena zawiera:
  • Cena zawiera: uczestnictwo w trzydniowym szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Zapisz się

Organizator

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa
ul. Marszałkowska 58 lok. 15
woj. mazowieckie
W czasach dynamicznych zmian, postaw na firmę, która wie, co to znaczy SKUTECZNOŚĆ! Co nas wyróżnia? 1. Eksperci - nasi eksperci przechodzą najtrudniejszy etap selekcji doboru kadry trenerskiej szkoleń. Wśród nich jesteśmy uważani za najbardzie...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zgłoszenie do 07.06.2019 - 1 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 08.06.2019 - 2 570 PLN + 23% VAT

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Langas Regtech sp. z o.o.
00-545 Warszawa ul. Marszałkowska 58 lok. 15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!