Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lfmea-logistics-fmea-analiza-przczyn-i-skutkow-wad-procesu-logistycznego-73959-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zakres szkolenia:
Warsztaty związane z prowadzeniem analizy FMEA (Failure Mode and Effects Analysis), tj. postaci błędów i ich skutków dla procesów logistycznych.
Tworzenie i stosowanie Control Plans. Wytyczne branży motoryzacyjnej związane z „Control Plans” wg APQP oraz IATF 16949.
Szkolenie bazuje na przykładach i ćwiczeniach dotyczących procesów z organizacji Uczestników - ich produktem jest częściowa analiza FMEA operacji w procesach logistycznych Uczestników oraz oparte o nie Control Plans.

Cele szkolenia:

-Umiejętność praktycznego zastosowania analizy FMEA i przygotowania Control Plans dla procesów logistycznych we własnej organizacji,
-Zdolność rozpoznawania potencjalnych słabych punktów w procesach logistycznych oraz szacowanie ryzyka z nimi związanego,
Rozwój umiejętności efektywnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
-Zdobycie umiejętności pozwalających na samodzielne opracowywanie praktycznej i zgodnej z wymaganiami dokumentacji dotyczącej procesów logistycznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresatem szkolenia są działy logistyki organizacji produkcyjnych z branży obróbki metali, produkcji maszyn i narzędzi, w szczególności dostawcy dla branży automotive. Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej liniowego i średniego szczebla, w obrębie funkcji logistyki.

Program szkolenia:

1. Istota i cele prowadzenia analizy Logistics FMEA

 • Miejsce analizy FMEA w procesie PPAP
 • Poziomy analizy – DFMEA i PFMEA (różnice w sposobie opisywania postaci błędów i ich skutków)

2. Organizacja zespołu dla potrzeb analizy Logistics FMEA

 • Niezbędne zasoby
 • Reprezentowane obszary funkcjonalne i kompetencje
 • Organizacja pracy zespołu

3. Proces tworzenia Logistics FMEA

 • Wejścia do procesu: flow-charts procesu logistycznego, analiza operacji, definicja zakresu

4. Narzędzia pomocnicze do prowadzeniu analizy

 • Narzędzia mapowania procesów – BPMN,
 • Diagram Ishikawy
 • 5Why
 • Diagram Żółwia
 • Wybrane narzędzia SPC

5. Tworzenie Logistics FMEA dla wybranych operacji rzeczywistego procesu logistycznego Uczestników - ćwiczenia Logistics FMEA

 • Definiowanie Funkcji realizowanych przez operacje w procesie logistycznym,
 • Formułowanie różnych postaci błędów – Failure Modes,
 • Określanie skutków postaci błędów dla Klienta - Severity,
 • Analiza bezpośrednich przyczyn postaci błędów i prawdopodobieństwa ich wystąpienia – Occurence,
 • Analiza sposobów wykrywania przyczyn postaci błędów – Detection,
 • Obliczanie Liczby Priorytetu Ryzyka RPN (Risk Priority Number),
 • Dedykowanie działań korygujących CA do postaci błędów o wysokim RPN – tworzenie programów działań korygujących.

6. Tworzenie Control Plans

 • Cel Control Plan
 • Wytyczne opracowywania Control Plan zawarte w podręczniku APQP
 • Powiązanie Control Plan z analizą Logistics FMEA, stosowanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC

Ćwiczenia:
Opracowanie flow-chart procesu logistycznego i dekompozycja operacji logistycznych,
Przeprowadzenie analizy Logistics FMEA dla wybranych operacji procesu logistycznego,
Opracowanie Control Plan dla wybranych operacji procesu logistycznego.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł + 23% VAT za osobę
 • 1290 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: LFMEA - Logistics FMEA - Analiza przczyn i skutków wad procesu logistycznego