Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lfmea-zgodnie-z-wymaganiami-fmea-iatf-vda-71639-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis i cel szkolenia
Metoda LFMEA (Failure Mode and Effect Analysis Procesów Logistycznych) to narzędzie zarządzania jakością wyrobów lub procesów łańcucha dostaw. Zajmuje się analizą przyczyn i skutków wad oraz projektowaniem i wdrażaniem stosownych zabezpieczeń w procesach odbioru, pakowania, transportu, wysyłki, magazynowania itp.. LFMEA jest jedną z metod rodziny analiz opierających się na wspólnym modelu FMEA AIAG / VDA wyd 1:
• DFMEA – Design FMEA - analiza przyczyn i skutków wad wyrobu,
• PFMEA – Proces FMEA – analiza przyczyn I skutków wad procesów wytwórczych lub realizacji usług,
• RFMEA – Reveres FMEA – analiza odwrotna FMEA – polega na weryfikacji FMEA w miejscu realizacji procesu,
• LFMEA – Logistic FMEA – analiza przyczyn i skutków wad w procesach logistycznych,
• MFMEA – Machine FMEA – anapiza przyczyn i skutków wad działania maszyn.


Korzyści dla uczestników
• Praktyczne umiejętności prowadzania analizy LFMEA,
• Świadomość korzyści wdrożenia LFMEA,
• Świadomość efektów i konsekwencji wad wyrobow za które odpowiada wadliwy process logistyczny.
• Różnice pomiędzy DFMEA, PFMEA, LFMEA.
• Praktyczne umiejętności analizy ryzyka poprzez prawidłowe definiwanie znaczenia wady, występowalności oraz wykrywalności,
• Kompetencje planowania i wdrażania działań doskonalących wdrażających skuteczne zabezpieczenia ryzyk,

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do analizy ryzyka:
• Istota i cele prowadzenia analizy LFMEA,
• Korzyści biznesowe stosowania LFMEA,
• Rola i miejsca LFMEA w zarządzaniu jakością I wynikiem biznesowym firmy,
• Wykorzystanie LFMEA do zarządzania projektem,
• Krytyczne czynniki rzutujące na efektywność i skuteczność LFMEA,
• Zasady definiowania I priorytetyzacji ryzyk,
• Omówienie formularza,
• Uczestnicy zostaną zapoznani z istotą oceny ryzyka. Będą rozumieli jego istotę i podstawowe założenia. Poznają ograniczenia i zalety LFMEA.

2. Organizacja analizy LFMEA, niezbędne zasoby I rola zespołu.

3. Definiowanie procesu
• Metody definiowania procesów łańcucha dostaw
• Mapowanie łańcucha wartości dodanej - VSM
• Określanie czynności procesów i ich celów,
• Definiowanie wad,
• Określanie znaczenia wady dla użytkownika / klienta,
• Definiowanie parametru S – SEVERITY - Znaczenie
• Warsztat praktyczny

4. Analiza przyczyn wad:
• Warsztaty stosowania narzędzi pomocniczych:
• Definiowanie parametru – O – Occurrence – Występowalność,
• Warsztat praktyczny

5. Definiowanie mechanizmów kontrolnych:
• Definiowanie kontroli
• Definiowanie parametru – D- Detection – Kontrola,
• Warsztat praktyczny,

6. Optymalizacja procesu - definiowanie planów działań i weryfikacja ich skuteczności
• Definiowanie zabezpieczeń,
• Określanie działań doskonalących,
• Weryfikacja skuteczności – ponowna ocean.

7. Dokumentowanie realizacji działań.

8. Podsumowanie I zamknięcie warsztatów.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1390 zł + 23% VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony.

Wydarzenie: LFMEA zgodnie z wymaganiami FMEA IATF VDA