Licytacja elektroniczna - najprostszy sposób na szybki i przejrzysty wybór wykonawcy

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 495 PLN
Czy wiesz, że...
... przeprowadzenie licytacji elektronicznej nie jest skomplikowane i jest alternatywą dla postępowań, w których zamawiający ma trudności w znalezieniu odpowiednich, mierzalnych kryteriów pozacenowych.

Cel szkolenia
Poznanie zmian przepisów w Prawie Zamówień Publicznych oraz nabycie umiejętności zastosowania licytacji elektronicznej.Po szkoleniu...
Nauczysz się, jak przeprowadzać postępowania przy wykorzystaniu jednego z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych do wysokości tzw. "Progów unijnych", z zastosowaniem wyłącznie kryterium cenowego
Kto powinien wziąć udział?
Osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówień oraz wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Program szkolenia

Program
Zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją z 29 sierpnia 2014r., w szczególności:

Udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe na nowych zasadach
Istotne zmiany w praktyce dotyczącej zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa przez wykonawców
Zastąpienie przesłanek wykluczenia wykonawców nowymi przepisami określonymi w art. 24 ustawy PZP
Nowe obowiązki innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy ubiegający się o zamówienie – solidarna odpowiedzialność tych podmiotów – art. 26 ust 2e ustawy PZP. Możliwość „pożyczania” zdolności ekonomicznej
Modyfikacja art. 29 ustawy PZP – dotyczącego opisu przedmiotu zamówienia, poprzez umożliwienie zamawiającym stawiania wymagań wykonawcom, w zakresie zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób do realizacji zamówienia
Zmiana w praktyce zatrzymywania wadium, nowe brzmienie art. 46 ust 4a PZP
Nowe zasady dotyczące badania rażąco niskiej ceny w ofertach. Nowy obowiązek wykonawcy w zakresie wykazania, że jego oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny
Rozszerzenie katalogu kryteriów pozacenowych oraz modyfikacja przesłanek zastosowania wyłącznie kryterium cenowego
Nowe obowiązki w zakresie waloryzacji umów dłuższych niż 12 miesięcy, w związku z kosztami wykonania zamówienia.

Licytacja elektroniczna – jeden z podstawowych trybów udzielania zamówień publicznych do wysokości tzw. „Progów unijnych” – w którym zamawiający nie może zastosować innych kryteriów niż cena

Licytacja elektroniczna – przesłanki, terminy, przebieg licytacji

Kiedy zamawiający może zastosować tryb licytacji elektronicznej? Przesłanki, zasady, szacunkowa wartość zamówienia
Omówienie treści ogłoszenia o zamówieniu. Rejestracja i identyfikacja wykonawców, wysokość postąpień, liczba etapów, czas ich trwania
Prowadzenie i dokumentowanie postępowania w trybie licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna a zasady udzielania zamówień publicznych

Zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców
Zasada pisemności i zasada jawności postępowania o zamówienie publiczne
Zasada bezstronności
Licytacja elektroniczna w liczbach

Licytacja elektroniczna w otoczeniu przepisów PZP

Licytacja elektroniczna a wykluczenie wykonawcy/odrzucenie oferty
Licytacja elektroniczna a wybór oferty najkorzystniejszej/unieważnienie postępowania
Wyjaśnienia treści oferty/ poprawa omyłek/ badanie rażąco niskiej ceny a licytacja elektroniczna
Analiza porównawcza licytacji elektronicznej i aukcji elektronicznej w PZP, wskazanie podobieństw i różnic
Przykłady licytacji na podstawie analizy dokumentów z przeprowadzonych postępowań w trybie licytacji elektronicznej

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Elżbieta Zdanowicz

20 lat doświadczenia
3,5 tys. zrealizowanych postępowań
10 zrealizowanych licytacji elektronicznych

• Praktyk zamówień publicznych od początku istnienia systemu zamówień publicznych
w Polsce
• Z sukcesem przeprowadziła setki postępowań
o udzielenie zamówienia publicznego, w tym licytacje elektroniczne
• Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
w Urzędzie Miasta Rzeszowa
• Trener zamówień publicznych od 2001 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Chopin Hotel Cracow

Kraków

Przy Rondzie 2

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
-
495
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!