LIDER szkolenie Trójmiasto

O szkoleniu

Wstęp:

Szkolenie przeznaczone jest dla średniego i wyższego szczebla zarządzania firm, szczególnie sektora MŚP. Stanowi ono element wprowadzający do pracy nad kształtowaniem, tak w grupach zarządzających, jak i w poszczególnych menedżerach, cech osobowości przywódczych, pozwalających na kształtowanie i uwalnianie we współpracownikach ich najlepszych i najpełniejszych potencjałów. Ma to, w efekcie, przekładać się na osiąganie przez firmę maksymalnej efektywności pracy oraz wysokiego poziomu automotywacji wśród wszystkich jej pracowników.


Cele szkolenia:
Celem proponowanego szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę kierowania zespołami pracowniczymi. Szczególnie chodzi o ukształtowanie takich postaw, cech osobowości oraz umiejętności interpersonalnych, które będą miały bezpośredni i zdecydowany wpływ na właściwe kierowanie zespołem. Chodzi także o to, aby uczestnicy nabyli umiejętności budowania roli mistrza jako lidera, przywódcy zespołu pracowniczego. Aby, w drodze ćwiczeń grupowych, indywidualnych testów, nabytej wiedzy i wzajemnej wymiany doświadczeń uzyskali impuls do pracy nad sobą i kształtowania w sobie postaw sprzyjających kierowaniu zespołem pracowniczym. Ważnym aspektem zajęć jest także uwypuklenie roli i znaczenia mistrza oraz kierowanego przez niego zespołu w kreowaniu wizerunku firmy, w trakcie bezpośrednich kontaktów z klientem.


Formy i metody:

Praca odbywa się metodami aktywnego przekazu wiedzy; uczestnicy pracują indywidualnie (testy samooceny, ankiety), w małych grupach (praca nad zagadnieniami praktycznymi oraz nad case study), a także biorą udział w dyskusjach panelowych na forum całej grupy. Używane są takie materiały jak: flipchart, mazaki i inne materiały biurowe. Prezentacja materiałów: laptop i rzutnik multimedialny (lub folie i rzutnik do tego przystosowany)


Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują materiały w formie papierowej, testy i ankiety do wypełnienia, także w formie papierowej. Istnieje możliwość udostępnienia materiałów w formie elektronicznej.
Kto powinien wziąć udział?

Kadra kierownicza

Program szkolenia

Program szkolenia:

Dzień I

I. Osobowość Szefa/Lidera
1. Pozytywna i negatywna sylwetka Szefa - praca w małych grupach
- prezentacja i omówienie prac;
2. Pożądane cechy osobowość Szefa/Lidera
- omówienie zespołu cech na forum całej grupy
- dyskusja panelowa
- indywidualne testy samooceny dotyczące wybranych cech osobowości
3. IPPR czyli Indywidualny Program Permanentnego Rozwoju
- przedstawienie oraz dyskusja panelowa
4. „Krzywa umiejętności kierowniczych” – praca indywidualna
- omówienie wyników oraz odpowiedzi na pytania uczestników

II. Rola Inteligencji emocjonalnej (E.I.) w kierowaniu ludźmi
1. Zasady postępowania skutecznego Szefa/Lidera – omówienie i dyskusja panelowa
2. Zachowania skutecznego Szefa/Lidera – omówienie i dyskusja panelowa
3. Naturalne Przywództwo i wybrane aspekty z zakresu Inteligencji Emocjonalnej
- praca w małych grupach na przykładach z życia zawodowego uczestników
4. Teoria Samorozwoju Richarda Boyatzis’a, czyli jak kształtować pożądaną sylwetkę Mistrza - mini wykład
- praca indywidualna nad wybraną ścieżką samorozwoju.


Dzień II

III. Relacje Szef a zespół pracowniczy – cz. I
1. Określenie potrzeb w dziedzinie zadań, utrzymania grupy i potrzeb indywidualnych - dyskusja panelowa
2. Funkcje przywódcze i ich znaczenie dla tworzenia obszaru wspólnego
- praca w małych grupach
- prezentacja prac oraz ich omówienie na forum całej grupy
3. Style kierowania – od autoratywnego do demokratycznego – mini wykład
4. Rozpoznawanie własnego stylu kierowania
- praca indywidualna – test Douglas’a McGregora
- omówienie wyników testu; odpowiedzi na pytania uczestników
5. Teoria X,Y i Z - wstęp do teorii motywacji

IV. Relacja Szef a zespół pracowniczy – cz. II
1. Metody współpracy z zespołem pracowniczym:
- „Burza mózgów”
- metoda „635”
- metoda „Krąg Jakościowy”
- ZP (Zakładowe Pomysłodastwo)
- Narada Pracownicza
2. Zastosowanie wybranych metod współpracy w konkretnych sytuacjach z życia zawodowego uczestników
- praca w małych grupach
- prezentacja i omówienie prac
3. Motywacja zespołu pracowniczego
- schemat motywacji
- dwuczynnikowa teoria F.Hertzberga
- zależność pomiędzy płacą, wydajnością a motywacją
- mini wykład oraz dyskusja panelowa nad w/w zagadnieniami
4. Case study - czyli „przypadek rzeczywisty” z zakresu motywacji
- praca w małych grupach
- prezentacja i omówienie prac

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆCzas trwania szkolenia:
Dwa dni szkoleniowe 2x8 godzin 9.00 - 17.00

Miejsce szkolenia:
Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Czas trwania

2 dni 2 x 8h

Prelegenci

Trenerzy J&J

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

PPNT Gdynia

81-457 Gdynia

Al. Zwycięstwa 96/98

woj. pomorskie

PPNT Gdynia

81-451 Gdynia

Zwycięstwa 96/98

woj. pomorskie

Rejestracja

990,00
netto/osoba
990
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
  • Mat, catering...
  • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98
woj. pomorskie
J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza to zespół trzech firm: MADRID Kursy i Szkolenia, MS Consensus Gdynia, Agencja J&J Gdańsk Ponadto współpracuje z nami grupa doświadczonych trenerów i doradców klienta świadczących swoje usługi w szeroko rozumianym kon...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przelew


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J&J Grupa Szkoleniowo Doradcza
81-451 Gdynia Al. Zwycięstwa 96/98
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!