Szkolenie

Lista płac 2021

O szkoleniu

Celem szkolenia jest przedstawienie prawidłowych zasad naliczania wynagrodzeń i świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla pracowników.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
• Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca?
• Jakie składki wynagrodzenia uwzględnić przy ustalaniu kwoty wyrównania do wynagrodzenia za czas urlop wypoczynkowego?
• Jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenia za pracę w nadliczbowych?
• Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie netto przysługujące pracownikowi?
• Jakie zasady naliczania wynagrodzeń będą obowiązywały po wprowadzeniu Pracowniczych Planów Kapitałowych? NOWOŚĆ
• Jakie zasady ustalania zaliczki na podatek dochodowy będą obowiązywały od sierpnia 2019 roku?
• Jak prawidłowo ustalać podstawę świadczeń chorobowych w przypadkach szczególnych?
• W jaki sposób dokonywać wyrównania zasiłków macierzyńskich?
• Jak prawidłowo dokonać uzupełnienia wynagrodzenia w przypadku występowania różnych składników wynagrodzenia?
• Jak prawidłowo wypełnić formularze ZUS – Z3, ZUS – Z15a i ZUS-Z15b?

Kto powinien wziąć udział?

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program szkolenia

Moduł I
Wynagrodzenia

1. Zasady ustalania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca.

2. Dodatek za pracę w porze nocnej.

3. Ustalanie wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.
• Składniki uwzględniane przy ustalaniu normalnego wynagrodzenia.
• Składniki uwzględniane przy ustalaniu dodatku.
• Ustalanie łącznej kwoty wynagrodzenia za pracę w godzinach ponadwymiarowych i nadliczbowych.

4. Ustalanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop:
• Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za urlop.
• Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
• Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
• Ustalanie kwoty wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

5. Ustalanie wynagrodzenia za różne nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

6. Odprawy i odszkodowania – zasady ustalania wysokości.

Moduł II
Naliczanie listy płac

1. Składki na ubezpieczenia społeczne:
• Rodzaje wysokość składek obowiązkowych.
• Ograniczenie poboru składek.

2. Zaliczka na podatek dochodowy:
• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.
• Zasady ustalania prawa do ulgi podatkowej.
• Zasady ustalania wysokości zaliczki na podatek.

3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne – zasady naliczania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.

4. Narzuty na wynagrodzenie – wysokość i zasady ustalania składek:
• Składki na ubezpieczenia społeczne.
• Zasady ustalania wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe.
• Składka na FP i FGŚP – zwolnienia czasowe i stałe.

5. Składka na Pracowniczy Plan Kapitałowy zasady naliczania – nowość od 2019 roku:
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracownika.
• Obowiązkowa i dobrowolna składka po stronie pracodawcy.

Moduł III
Świadczenia pieniężne z tytułu choroby i macierzyństwa

1. Rodzaje świadczeń i ich wysokość.

2. Ustalanie podstawy zasiłkowej
• Okresy zatrudnienia uwzględniane przy ustalaniu podstawy.
• Ustalanie wysokości podstawy – zasady ogólne:
– Minimalna podstawa świadczeń.
– Wyrównanie do zasiłku macierzyńskiego.
– Składniki uwzględniane przy obliczaniu podstawy.

3. Ustalanie wysokości świadczenia w przypadkach szczególnych:
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.
• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.
• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

4. Uzupełnianie wynagrodzenia:
• Zasady uzupełniania stałych i zmiennych składników wynagrodzenia.
• Szczególne zasady uzupełniania wynagrodzenia.
• Składniki wynagrodzenia niepodlegające uzupełnienia.

5. Ustalanie kwoty brutto i netto świadczenia z tytułu choroby lub macierzyństwa.

6. Zasady przygotowywania dokumentacji niezbędnej do wypłaty zasiłków (ZUS – Z3, ZUS- Z15a, ZUS-Z15b).

Czas trwania

09:00 – 15:30

Prelegenci

Cytat

Trener Akademii MDDP

Gdzie i kiedy

Warszawa 24-25 marzec 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 15-16 marzec 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 15-16 marzec 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 11-12 marzec 2021
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 24-25 luty 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22-23 luty 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 22-23 luty 2021
brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Kraków 15-16 luty 2021
brak danych

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 15-16 luty 2021
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Zapisz się

Cena
za osobę
990 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
  • serwis obiadowy
  • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o zgłoszenie z użyciem formularza rejestracji online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!