Lista płac 2022 – modyfikacja Polskiego Ładu a wpływ na naliczanie wynagrodzeń od 1 lipca 2022 roku

O szkoleniu

Cel szkolenia: Poprawne naliczanie  listy płac  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

UCZESTNICY SZKOLENIA NA 5 DNI PRZED ROPZPOCZĘCIEM SZKOLENIA MOGĄ ZADAWAĆ PYTANIA NA NURUTĄCE ICH TEMATY Z TEMATYKI SZKOLENIA, WYKŁADOWCA OMÓWI TEMATYKĘ NA SZKOLENIU.
SZKOLENIE POPARTE JEST LICZNYMI PRZYKŁADAMI NALICZANIA WYNAGRODZENIA OD A-Z.

Dlaczego warto wziąć udział?

Nowy rok niesie za sobą dużo zmian. POLSKI ŁAD – MODYFIKACJA POLSKIEGON ŁADU. Zmiany dotyczą również  działu płac. Na szkoleniu zostaną omówione min. tematy.

 • obniżenie stawki podatku z 17% do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej;
 • likwidacja ulgi dla klasy średniej;
 • 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosić będzie 300 zł;
 • upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);
 • zniesienie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku - wprowadzenie jednolitego systemu obliczania zaliczek;
 • zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich, a także podatników korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” i „ulgi dla seniorów”;
 • zmiany w sposobie składania oświadczeń przez podatników płatnikom podatku dochodowego.
 • możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.
 • składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.
 • ulga dla „klasy średniej”- likwidacja ulgi dla klasy średniej od 01 lipca 2022 r.
 • uchylenie mechanizmu „odraczania zaliczki w czasie”
 • powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców od 1 lipca 2022 r.

Zmiany w ZUS

 • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
 • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
 • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
 • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
 • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
 • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
 • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa - zmiany od 01.01.2022r.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022r.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac, zmianami w wynagrodzeniach i modyfikacją Polskiego Ładu.

Program szkolenia

 1. Wynagrodzenie w 2022 roku z uwzględnieniem zmian od 1 lipca 2022r. 
  • Składniki listy płac 2022 r. a poprawność naliczania
  • Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem – zmiany od 01.01.2022 r.
  • Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.
  • Składki społeczne na liście płac,
  • Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
  • Zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej -obowiązujące do 30.06.2022 r.
  • Możliwość rezygnacji przez pracownika z „ulgi dla klasy średniej”  w 2022 r.
  • Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022r. Wpływ likwidacji ulgi na wysokość wynagrodzenia pracownika.
  • Skala podatkowa 2021 r. 2022 r.- zmiany od 1 lipca 2022 r.- zmiana stawki podatku z 17 % na 12% w pierwszym progu podatkowym
  • Zmian stawki podatku a wpływ na naliczenie wynagrodzeń.
  • Dla których źródeł przychodu będzie stosowana nowa wysokość zaliczki na podatek
  • Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w 2022 – program Polski ŁAD
  • Kwota wolna od podatku w 2022 r. – zmiany od 1 lipca 2022 r.
  • PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia – zmiany 2022 r. oraz od 01 lipca 2022 r.
  • PIT 2 nadanie uprawnień nowy, grupom zawodowym, upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);
  • Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej  w 2022 r.
  • brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).
  • Korzystanie przez pracowników z  nowych zwolnień podatkowych
   • ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”
   • ulga na powrót z zagranicy
   • ulga dla emeryta
   • zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich
  • Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.
  • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r DzU 28 a sposób naliczania wynagrodzeń- podwójna lista płac na zasadach 2021 r. oraz 2022 r.- obowiązującej do 30 czerwca 2022 r.
  • Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru podatku w 2022 r. Możliwość rezygnacji przez pracownika.- obowiązującej do 30 czerwca 2022r.
  • Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podpisana przez Prezydenta w dniu 8 marca 2022 r. (perfekcyjny “tajming” – dziękujemy za prezent na Dzień Kobiet!), już kolejnego dnia, bo 9 marca 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw 2022 r., poz. nr 558.
  • Zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym;
   • uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.
  • Nowe grupy podatników uprawnione do składania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.
  • Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.
 2. Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.
  • zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka
  • Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci pobierające renty rodzinne.
  • Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.
  • Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika od 1 lipca 2022 r.
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego  Ładu z zasad 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
  • Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego  Ładu z zasad 2022 r. od 1 lipca 2022 r.
  • Zleceniobiorcy w 2022 r. a Polski Ład = zmiany od 1 lipca 2022 r.
    
 3. Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa, z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022r. oraz od 02.08.2022r.
  1. Zmiany od 01.01.2022
   • Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia
   • Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego
   • Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu
   • Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży
   • Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA
   • Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.
     
  2. Zmiany od 02.08.2022 r.
   • Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE
    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019r.
   • Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy
   • Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego
    1. okres wyczekiwania na świadczenie
    2. dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń
    3. wysokość i okres wypłaty świadczeń
   • Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia    
   • Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.
   • Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków
   • Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru
   • Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
   • Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
   • Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia
   • Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku
   • Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego
   • Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.
   • Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa - zmiany od 01.01.2022r.
   • Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku  a limit 14/33 dni
   • Zasiłek chorobowy na przełomie roku     
   • Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni
   • Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni
   • Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
   • Zasiłek opiekuńczy COVID 19 czy nadal przysługuje?
   • Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków
   • Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku
   • Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku
   • przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.
   • COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego
   •  Kwarantanna a wynagrodzenie chorobowe/ zasiłek chorobowy
   • Kwarantanna a praca zdalna – jakie wynagrodzenie naliczyć pracownikowi
   • COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskie
   • Uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ”13”  w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego.
     
 4. Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń
  • Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2022r. proponowane zmiany od 2023r.
  • Potrącenia za zgodą pracownika
  • Potrącenia bez zgody pracownika
  • Potrącenia alimentacyjne
  • Potrącenia nie alimentacyjne
  • Potrącenia z umów zlecenia
  • Potrącenia ZFŚŚ
  • Potrącenia z zasiłków ZUS.
    
 5. Pytania i odpowiedzi, dyskusja.

Czas trwania

9.30 - 15.00

Prelegenci

prowadzący: Jolanta Karakow Jaśkiewicz  


Trenera i wykładowczyni szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków. Absolwentka studiów podyplomowych o kierunkach: Nowoczesne Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie w Sektorze Publicznym, Mediator of biznes, Coaching, oraz licznych kursów i szkoleń w tej tematyce. Doświadczona praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac. Na co dzień zajmująca się zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Przez okres ostatnich 5 lat Pani Karakow - Jaśkiewicz przeprowadziła ponad 1000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp., a tym samym przeszkoliła ponad 15 tysięcy słuchaczy. Jest stałą współpracowniczką ESALszkolenia.pl (ESAL sp.z o.o.).
Przez okres ostatnich 6 lat wykładowca przeprowadził ponad 2 000 szkoleń z zakresu; Prawa Pracy, ZUS, Wyliczania wynagrodzeń itp. A tym samym przeszkolił ponad 25 tyś. osób.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wrocław (okolice dworca PKP)

50-502 Wrocław

Boczna 12

woj. dolnośląskie

Wrocław (okolice dworca PKP)

50-502 Wrocław

Boczna 12

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena standardowa
460
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • parking
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 8.7% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 8.7% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 8.7% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 13.04% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław
Boczna 12
woj. dolnośląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Płatność za szkolenie należy dokonać wg zgłoszenia, na 7 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń wraz z zakwaterowaniem oraz na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia – dotyczy szkoleń stacjonarnych bez zakwaterowania, online po potwierdzeniu szkolenia przez organizatora.
   
 • Oświadczam, iż zapłatę za udział w szkoleniu, według wyżej określonych warunków płatności, dokonana zostanie na konto ESAL Business Promotion Office sp. z o.o. Wrocław, ul.Boczna 12: mBANK o/ Wrocław 95 1140 2004 0000 3502 7603 8486.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu wraz z zakwaterowaniem bez ponoszenia kosztów, jeśli na 10 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 3 dni przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • Uczestnik może wycofać się z udziału w szkoleniu bez zakwaterowaniem nie ponosząc kosztów, jeśli na 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia prześle listownie lub faksem (z potwierdzeniem odbioru) pisemną rezygnację. Po tym terminie zgłaszający zapłaci 75% należnej kwoty. Nie zgłoszenie się na szkolenie lub rezygnacja w terminie późniejszym niż na 1 dzień przed szkoleniem nie zwalnia z dokonania zapłaty w pełnej wysokości.
   
 • ESAL Business Promotion Office zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany terminu szkolenia z przyczyn losowych niezależnych od organizatora lub nie osiągnięcia minimalnej grupy uczestników. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji każdy z uczestników zostanie wcześniej powiadomiony.
   
 • Gdyby szkolenie nie odbyło się organizator – ESAL Business Promotion Office zobowiązuje się w terminie 10 dni roboczych zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego .
   
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie związanym z wykonaniem usługi (w szczególności możliwe jest ich przekazanie do hotelu w celu rezerwacji noclegów i innych usług hotelowych) i ewentualną dyspozycją handlową. Warunki przetwarzania zawarte są w Polityce prywatności dostępnej na naszej stronie

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ESAL Business Promotion Office Sp. z o.o.
50-502 Wrocław Boczna 12
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!