Szkolenie

Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności - STOPIEŃ I

O szkoleniu

Szkolenie jest realizowane w formie dwustopniowej.

Czterodniowe warsztaty oparte na grze symulacyjnej: Budowa i optymalizacja polityki zakupowo -magazynowej, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.
Dynamicznie rozwijająca się konkurencja, wzrost kosztów funkcjonowania kładzie na przedsiębiorstwach ciężar optymalizacji funkcjonujących procesów. Mimo tego, że mówi się o sile łańcuchów dostaw często wdrażane rozwiązania są wyspowe (nie obejmujące całości procesów) i/lub skierowane są na optymalizację relacji z ogniwami zewnętrznymi z pominięciem wewnętrznych. Determinuje to sytuację w której pojawia się zjawisko suboptymalizacji, czyli działania danego działu na szkodę całego przedsiębiorstwa.
Nadrzędnym celem zajęć opartych na autorskiej grze symulacyjnej jest pokazanie praktycznych aspektów optymalizacji - współzależności procesów zakupowych i magazynowych. Uczestnicy uświadamiają sobie jak z pozoru nieistotne decyzje mogą mieć negatywne skutki dla innych obszarów.
Szkolenie ma charakter mocno warsztatowy. Poruszane zagadnienia teoretyczne mają swoje odzwierciedlenie w stawianych do rozwiązywania problemach- ćwiczeniach.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla działów zaopatrzenia, magazynów, a także wszystkich pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie omawianych na szkoleniu obszarów z szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i działów handlowych.

Program szkolenia

I Stopień – Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności


Dzień 1

System logistyczny przedsiębiorstwa – konflikty międzyfunkcjonalne
Case: TOP 10 – po kilku słowach wstępu na temat systemu logistycznego uczestnicy wykonują ćwiczenie zmierzające do identyfikacji najczęściej występujących problemów na linii zaopatrzenießà magazyny. Istotnym elementem tej części zajęć jest pokazanie narzędzi do wartościowania problemów i dobierania odpowiednich narzędzi do ich rozwiązywania

Co rozumiemy pod pojęciem procesu? – Mapowanie procesów
Case: Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć – powiedział kiedyś Drucker – należy tylko wiedzieć co mierzyć. W ćwiczeniu uczestnicy wykonują mapę procesów. Podejmują decyzję czy należy doskonalić istniejący proces, czy zaprojektować go od podstaw. Szczegółowo omawiane są wskaźniki i mierniki służące do oceny procesów zaopatrzeniowych i magazynowych


Dzień 2

Analiza struktury danych, informacji o przepływach informacyjno-materiałowych, potrzebnych do prawidłowego-optymalnego funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej.
Problemem wielu firm jest jakość i ilość gromadzonych i przetwarzanych danych. Podczas ćwiczeń uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nie tylko efektownego ale przede wszystkim efektywnego przygotowywania zakresu informacji – danych.

Poziom obsługi klienta (POK)
POK jest parametrem całego łańcucha dostaw, ponieważ dotyczy głównie relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Niestety bardzo często jest pomijany w relacjach pomiędzy wewnętrznymi działami. Poziom obsługi klienta zależy od wzajemnego oddziaływania wszystkich czynników, które wpływają na dostępność towarów i usług dla nabywcy. Omawiane są elementów przedtranzakycjne, transakcyjne i potransakcyjne.
Casy rozwiązywane w trakcie trwania tego modułu pokazują uczestnikom jak zbudować system podstawowych wskaźników POK i jak je interpretować w codziennej rzeczywistości.

Wstęp do logistyki zaopatrzenia
Mówiąc o logistyce zaopatrzenia myślimy optymalizacji zapasów surowców, o takim zaplanowaniu polityki zaopatrzeniowej, by mogła ona zapewniać wysoki poziom obsługi potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów zapasu, jakimi są koszty związane z obsługą dostaw i zamówień, zwane dalej kosztami gromadzenia a także koszty związane z utrzymaniem zapasów na magazynie, zwane dalej kosztami utrzymania oraz koszty braku zapasów.
Omówione zostaną podstawowe funkcje zaopatrzenia i jego wpływ na sprawność przedsiębiorstwa.

Magazyn jako element systemu logistycznego.
Czy magazyn to tylko budynek?
W module tym omówione zostaną podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem magazynów i jego miejscem w łańcuchu dostaw. Podczas casu uczestnicy będą dyskutowali na temat tego czy magazyn to tylko miejsce generowania kosztów, czy być może obszarem dodawania wartości. Omówione zostaną sposoby realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem. Przedstawione zostaną koncepcje składowania kompletacji towarów.

Czas trwania

Stopień I:
1 dzień - 10:00 - 17:00
2 dzień - 09:00 - 15:30

Prelegenci

Cytat
Tomasz Dworczak
SPECJALISTA W ZAKRESIE WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Z OBSZARÓW: GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ, ZAPASÓW, PLANOWANIA PRODUKCJI, HARMONOGRAMOWANIA PRZEPŁYWÓW MATERIAŁOWYCH, TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO, NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW.
AKTYWNY TRENER, DORADCA I KONSULTANT.

Wiktor Małaszek
AUTOR MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, WYKŁADOWCA W SZKOLE POLICEALNEJ ORAZ TRENER SZKOLEŃ Z OBSZARU SZEROKO ROZUMIANEJ LOGISTYKI. PRAKTYK Z PONAD DZIESIĘCIOLETNIM DOŚWIADCZENIEM.

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 października 2017
Warszawa

Warszawa

Centrum

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 11 - 12 kwietnia 2016
*

Warszawa

*

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
zł netto
2290 PLN
Cena zawiera:
  • Udział jednej osoby w dwóch dwudniowych szkoleniach, komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i drukowanej, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch podczas szkoleń.
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr (61) 639 49 77 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-27-28-02-2017-r/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!