Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/logistyka-zaopatrzenia-a-zarzadzanie-magazynami-optymalizacja-i-oszczednosci-stopien-ii-63418-id176

Informacje o szkoleniu

 • Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności - STOPIEŃ II


  ID szkolenia: 63418
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Centrum
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Stopień II:
  1 dzień - 10:00 - 17:00
  2 dzień - 09:00 - 15:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie jest realizowane w formie dwustopniowej.

Czterodniowe warsztaty oparte na grze symulacyjnej: Budowa i optymalizacja polityki zakupowo -magazynowej, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.
Dynamicznie rozwijająca się konkurencja, wzrost kosztów funkcjonowania kładzie na przedsiębiorstwach ciężar optymalizacji funkcjonujących procesów. Mimo tego, że mówi się o sile łańcuchów dostaw często wdrażane rozwiązania są wyspowe (nie obejmujące całości procesów) i/lub skierowane są na optymalizację relacji z ogniwami zewnętrznymi z pominięciem wewnętrznych. Determinuje to sytuację w której pojawia się zjawisko suboptymalizacji, czyli działania danego działu na szkodę całego przedsiębiorstwa.
Nadrzędnym celem zajęć opartych na autorskiej grze symulacyjnej jest pokazanie praktycznych aspektów optymalizacji - współzależności procesów zakupowych i magazynowych. Uczestnicy uświadamiają sobie jak z pozoru nieistotne decyzje mogą mieć negatywne skutki dla innych obszarów.
Szkolenie ma charakter mocno warsztatowy. Poruszane zagadnienia teoretyczne mają swoje odzwierciedlenie w stawianych do rozwiązywania problemach- ćwiczeniach.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla działów zaopatrzenia, magazynów, a także wszystkich pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie omawianych na szkoleniu obszarów z szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i działów handlowych.

Program szkolenia:

II Stopień – Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie
magazynami – optymalizacja i oszczędności
Dzień 1

Aby otrzymać właściwe odpowiedzi trzeba zadań właściwe pytania - czy zakupy i magazyn mają coś wspólnego?
Po usystematyzowaniu wiedzy o zaopatrzeniu i magazynach nadchodzi czas na znalezienie wspólnej płaszczyzny dla omawianych obszarów. Podczas wykonywanych ćwiczeń uczestnicy zobaczą jak bardzo te dwa obszary zazębiają się. Moduł ten jest wstępem do budowania narzędzia służącego do oceny procesów zachodzących pomiędzy zaopatrzenieniem i magazynami.


Wskaźniki i mierniki oceny działalności zaopatrzenia i magazynu – budowa ogólnego modelu
Omówione zostaną wskaźniki strukturalne i ramowe, wskaźniki/mierniki produktywności, gospodarności i jakości. Podczas casu zbudowany zostanie model wskaźników oceniających funkcjonowanie omawianych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.
Istotnym elementem będzie przećwiczenie organizacji procesu zakupów w relacji do funkcjonowania procesów magazynowych

Zapasy – zło konieczne czy błogosławieństwo?
Zrozumienie czym są zapasy, jakie są przyczyny ich gromadzenia i jak wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Celem modułu jest przeniesienie koncepcji związanych z zarządzaniem zapasami na grunt praktycznych rozwiązań.
Wykonywane casy związane będą z taki zagadnieniami jak: wpływ popytu na wielkość i strukturę zapasu, planowanie potrzeb materiałowych, analiza poziomów (wielkości) zapasów, koszty zapasów, ekonomika dostaw, zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotujących

Optymalizacja decyzji zakupowych w przedsiębiorstwie
Wpływ prognozowania zapotrzebowania i optymalizacji prognoz na decyzje zakupowe. Omówione zostaną systemy zamówienne - odmiany i uwarunkowania, wielkości zamówień a zapasy bezpieczeństwa zależne od przyjętego POK, optymalizacja wielkości dostaw, wpływu sformalizowanych procesów, procedur i instrukcji na efektywność zakupów.

Dzień 2


Zarządzanie dostawcami a sprawność procesów magazynowych
Celem modułu jest uświadomienie wpływu współpracy z dostawcami na procesy magazynowe. Omówiony zostaje struktura zapotrzebowania informacyjnego wymaganego to prawidłowego przeprowadzenia oceny dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem modelu preferencji decydenta.
Przeprowadzone ćwiczenia pozwolą na określenie warunków brzegowych do budowania postępowania z dostawcami z uwzględnieniem takich parametrów jak; akceptowalne warunki finansowe, czas realizacji, kompletność ilościowa, zgodność terminowa, parametry jakościowe i reakcja na reklamacji, reakcja na zdarzenie nadzwyczajne.
Istotnym elementem zajęć jes aspekt budowania wspólnego z dostawcami modelu oceny
Omówione zostaną różne techniki oceny dostawców m.in. : audyt dostawców, analiza ABC / XYZ, OTIF, ryzyko realizacji dostaw , udział w obrocie, metoda scoringowa, metoda rankingowa, TCO – całkowity koszt posiadania
Położony będzie duży nacisk na optymalizację współpracy z dostawcami – działania pre a nie post fatum

Nowoczesne techniki zarządzania procesami– rewelacja czy mit?
Zanim zaczniesz cokolwiek doskonalić, zastanów się czy to, co robisz, jest niezbędnie potrzebne, by zrealizować zadania, które przed Tobą stoją. Lean to głównie eliminacja strat. A straty to wszystko to, co jest bezwartościowe. Typy strat można podzielić na siedem kategorii, dzięki którym możemy przyjrzeć się poszczególnym problemom i znaleźć małe możliwości poprawy, dzięki czemu może uda nam się wygenerować duże oszczędności (zgodnie ze starą prawdą ziarnko do ziarnka...).
Bardzo szczegółowo zostaną omówione odchudzone narzędzia wraz z pokazaniem możliwości praktycznego zastosowania w zarządzaniu zaopatrzeniem i magazynami

Informacje o prelegentach:

Tomasz Dworczak
SPECJALISTA W ZAKRESIE WIELOKRYTERIALNEJ OPTYMALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH Z OBSZARÓW: GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ, ZAPASÓW, PLANOWANIA PRODUKCJI, HARMONOGRAMOWANIA PRZEPŁYWÓW MATERIAŁOWYCH, TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO, NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW.
AKTYWNY TRENER, DORADCA I KONSULTANT.

Wiktor Małaszek
AUTOR MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, WYKŁADOWCA W SZKOLE POLICEALNEJ ORAZ TRENER SZKOLEŃ Z OBSZARU SZEROKO ROZUMIANEJ LOGISTYKI. PRAKTYK Z PONAD DZIESIĘCIOLETNIM DOŚWIADCZENIEM.

Wydarzenia towarzyszące:

Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności - STOPIEŃ I

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2290 zł netto

Cena zawiera:

Udział jednej osoby w dwóch dwudniowych szkoleniach, komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i drukowanej, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch podczas szkoleń.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr (61) 639 49 77 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-27-28-02-2017-r/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Wydarzenie: Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności - STOPIEŃ II