Szkolenie

Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami (szkolenie dwustopniowe)

O szkoleniu

DYNAMICZNIE ROZWIJAJĄCA SIĘ KONKURENCJA, WZROST KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA KŁADZIE NA PRZEDSIĘBIORSTWACH CIĘŻAR OPTYMALIZACJI FUNKCJONUJĄCYCH PROCESÓW.
Mimo tego, że mówi się o sile łańcuchów dostaw często wdrażane rozwiązania są wyspowe (nie obejmujące całości procesów) i/lub skierowane są na optymalizację relacji z ogniwami zewnętrznymi z pominięciem wewnętrznych. Determinuje to sytuację, w której pojawia się zjawisko suboptymalizacji, czyli działania danego działu na szkodę całego przedsiębiorstwa.

Czterodniowe warsztaty oparte na grze symulacyjnej: Budowa i optymalizacja polityki zakupowo -magazynowej, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.

Nadrzędnym celem zajęć opartych na autorskiej grze symulacyjnej jest pokazanie praktycznych aspektów optymalizacji - współzależności procesów zakupowych i magazynowych. Uczestnicy uświadamiają sobie jak z pozoru nieistotne decyzje mogą mieć negatywne skutki dla innych obszarów.
Kto powinien wziąć udział?
SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
pracowników średniego i wyższego szczebla działów zaopatrzenia, magazynów
pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie omawianych na szkoleniu obszarów ze szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i działów handlowych

Program szkolenia

I Stopień – Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności
DZIEŃ 1
1. System logistyczny przedsiębiorstwa – konflikty międzyfunkcjonalne
Case: TOP 10 – po kilku słowach wstępu na temat systemu logistycznego uczestnicy wykonują ćwiczenie zmierzające do identyfikacji najczęściej występujących problemów na linii zaopatrzenie a magazyny. Istotnym elementem tej części zajęć jest pokazanie narzędzi do wartościowania problemów i dobierania odpowiednich narzędzi do ich rozwiązywania

2. Co rozumiemy pod pojęciem procesu? – Mapowanie procesów
Case: Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć – powiedział kiedyś Drucker – należy tylko wiedzieć co mierzyć. W ćwiczeniu uczestnicy wykonują mapę procesów. Podejmują decyzję czy należy doskonalić istniejący proces, czy zaprojektować go od podstaw. Szczegółowo omawiane są wskaźniki i mierniki służące do oceny procesów zaopatrzeniowych i magazynowych

DZIEŃ 2
1. Analiza struktury danych, informacji o przepływach informacyjno-materiałowych, potrzebnych do prawidłowego-optymalnego funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej.
Problemem wielu firm jest jakość i ilość gromadzonych i przetwarzanych danych. Podczas ćwiczeń uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nie tylko efektownego ale przede wszystkim efektywnego przygotowywania zakresu informacji – danych.

2. Poziom obsługi klienta (POK)
POK jest parametrem całego łańcucha dostaw, ponieważ dotyczy głównie relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Niestety bardzo często jest pomijany w relacjach pomiędzy wewnętrznymi działami. Poziom obsługi klienta zależy od wzajemnego oddziaływania wszystkich czynników, które wpływają na dostępność towarów i usług dla nabywcy. Omawiane są elementy przedtransakycjne, transakcyjne i potransakcyjne.
Casy rozwiązywane w trakcie trwania tego modułu pokazują uczestnikom jak zbudować system podstawowych wskaźników POK i jak je interpretować w codziennej rzeczywistości.

3. Wstęp do logistyki zaopatrzenia
Mówiąc o logistyce zaopatrzenia myślimy o optymalizacji zapasów surowców, chodzi tutaj o takie zaplanowanie polityki zaopatrzeniowej, by mogła ona zapewniać wysoki poziom obsługi potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów zapasu. Kosztami zapasu nazywamy koszty związane z obsługą dostaw i zamówień (czyli koszty gromadzenia), a także koszty związane z utrzymaniem zapasów na magazynie (czyli koszty utrzymania) oraz koszty braku zapasów.
Omówione zostaną podstawowe funkcje zaopatrzenia i jego wpływ na sprawność przedsiębiorstwa.

4. Magazyn jako element systemu logistycznego.
Czy magazyn to tylko budynek?
W module tym omówione zostaną podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem magazynów i jego miejscem w łańcuchu dostaw. Podczas casu uczestnicy będą dyskutowali na temat tego czy magazyn to tylko miejsce generowania kosztów, czy być może obszarem dodawania wartości. Omówione zostaną sposoby realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem. Przedstawione zostaną koncepcje składowania kompletacji towarów.

II Stopień – Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – optymalizacja i oszczędności
DZIEŃ 1
1. Aby otrzymać właściwe odpowiedzi trzeba zadać właściwe pytania – czy zakupy i magazyn mają coś wspólnego?
Po usystematyzowaniu wiedzy o zaopatrzeniu i magazynach nadchodzi czas na znalezienie wspólnej płaszczyzny dla omawianych obszarów. Podczas wykonywanych ćwiczeń uczestnicy zobaczą jak bardzo te dwa obszary zazębiają się. Moduł ten jest wstępem do budowania narzędzia służącego do oceny procesów zachodzących pomiędzy zaopatrzenieniem i magazynami.

2. Wskaźniki i mierniki oceny działalności zaopatrzenia i magazynu – budowa ogólnego modelu
Omówione zostaną wskaźniki strukturalne i ramowe, wskaźniki/mierniki produktywności, gospodarności i jakości. Podczas casu zbudowany zostanie model wskaźników oceniających funkcjonowanie omawianych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.
Istotnym elementem będzie przećwiczenie organizacji procesu zakupów w relacji do funkcjonowania procesów magazynowych

3. Zapasy – zło konieczne czy błogosławieństwo?
Zrozumienie czym są zapasy, jakie są przyczyny ich gromadzenia i jak wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Celem modułu jest przeniesienie koncepcji związanych z zarządzaniem zapasami na grunt praktycznych rozwiązań.
Wykonywane casy związane będą z taki zagadnieniami jak: wpływ popytu na wielkość i strukturę zapasu, planowanie potrzeb materiałowych, analiza poziomów (wielkości) zapasów, koszty zapasów, ekonomika dostaw, zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotujących

4. Optymalizacja decyzji zakupowych w przedsiębiorstwie
Wpływ prognozowania zapotrzebowania i optymalizacji prognoz na decyzje zakupowe. Omówione zostaną systemy zamówienne – odmiany i uwarunkowania, wielkości zamówień a zapasy bezpieczeństwa zależne od przyjętego POK, optymalizacja wielkości dostaw, wpływu sformalizowanych procesów, procedur i instrukcji na efektywność zakupów.

DZIEŃ 2
1. Zarządzanie dostawcami a sprawność procesów magazynowych
Celem modułu jest uświadomienie wpływu współpracy z dostawcami na procesy magazynowe. Omówiona zostaje struktura zapotrzebowania informacyjnego wymaganego do prawidłowego przeprowadzenia oceny dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem modelu preferencji decydenta.
Przeprowadzone ćwiczenia pozwolą na określenie warunków brzegowych do budowania postępowania z dostawcami z uwzględnieniem takich parametrów jak; akceptowalne warunki finansowe, czas realizacji, kompletność ilościowa, zgodność terminowa, parametry jakościowe i reakcja na reklamacji, reakcja na zdarzenie nadzwyczajne.
Istotnym elementem zajęć jest aspekt budowania wspólnego z dostawcami modelu oceny
Omówione zostaną różne techniki oceny dostawców m.in. : audyt dostawców, analiza ABC / XYZ, OTIF, ryzyko realizacji dostaw , udział w obrocie, metoda scoringowa, metoda rankingowa, TCO – całkowity koszt posiadania
Położony będzie duży nacisk na optymalizację współpracy z dostawcami – działania pre a nie post factum

2. Nowoczesne techniki zarządzania procesami– rewelacja czy mit?
Zanim zaczniesz cokolwiek doskonalić, zastanów się czy to, co robisz, jest niezbędnie potrzebne, by zrealizować zadania, które przed Tobą stoją. Lean to głównie eliminacja strat. A straty to wszystko to, co jest bezwartościowe. Typy strat można podzielić na siedem kategorii, dzięki którym możemy przyjrzeć się poszczególnym problemom i znaleźć małe możliwości poprawy, dzięki czemu może uda nam się wygenerować duże oszczędności (zgodnie ze starą prawdą ziarnko do ziarnka).
Bardzo szczegółowo zostaną omówione odchudzone narzędzia wraz z pokazaniem możliwości praktycznego zastosowania w zarządzaniu zaopatrzeniem i magazynami.

Czas trwania

Dzień 1: 10:00 - 17:00
Dzień 2: 9:00 - 15:00

Prelegenci

Cytat
Wiktor Małaszek

AUTOR MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, WYKŁADOWCA W SZKOLE POLICEALNEJ ORAZ TRENER SZKOLEŃ Z OBSZARU SZEROKO ROZUMIANEJ LOGISTYKI. PRAKTYK Z PONAD DZIESIĘCIOLETNIM DOŚWIADCZENIEM.
Posiada praktyczną wiedzę logistyczną, którą potrafi przenieść na rzeczywiste racjonalne rozwiązania.

Posiada doświadczenie związane z pracami nad wdrożeniami ISO 9001, ISO 14000 oraz ISO 18000, autor wielu procedur i instrukcji dla tych systemów.
Aktywny uczestnik wdrożeń pilotażowych programu produkcyjnego klasy MRPII oraz programu WMS, autor koncepcji i szczegółowych rozwiązań zastosowania kodów kreskowych i systemów AI.
Posiada certyfikat European Logistics Association nr 061243.
Osoba czynnie wykorzystująca system operacyjny Linux i wolne oprogramowanie.

Absolwent Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, Wydziału Fizyki i Chemii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów z zakresu Logistyki Produkcji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor i współautor projektów logistycznych z zakresu magazynowania i zarządzania zapasami. Autor i współautor projektów dotyczących logistyki produkcji (w tym prac optymalizacyjnych przy produkcji wielkoseryjnej).

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 25 maja 2018
Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota

02-222 Warszawa

Al. Jerozolimskie 181b

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
+ 23% VAT
2 PLN
Cena zawiera:
  • Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwóch dwudniowych szkoleniach, komplet materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej i drukowanej, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch w obu dniach.
Zapisz się

Organizator

Akademia Menedżera
61-894 Poznań
Niezłomnych 1/210 A
woj. mazowieckie
Akademia Controllingu Sp. z o.o. jest firmą szkoleniową, której celem jest kształcenie i doskonalenie umiejętności menedżerów i pracowników z różnych szczebli organizacyjnych w nowoczesnych przedsiębiorstwach.
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-24-25-05-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Akademia Menedżera
61-894 Poznań Niezłomnych 1/210 A
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!