Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/logistyka-zaopatrzenia-i-organizacja-dostaw-incoterms-2020-73964-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms 2020, zmianie kolejności i nazwy reguł, nowej strukturze wewnętrznej, zasadniczych różnicach w stosunku do Incoterms 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych. Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Korzyści ze szkolenia:
1. Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł Incoterms® 2020, pomiędzy sprzedającym a kupującym ( w wywozie i przywozie towarów ).
2. Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®.
3. Prawidłowy wybór odpowiedniej reguły dla towaru, środka jego transportu, a przede wszystkim, czy strony mają zamiar nałożyć obowiązki (np. obowiązek zorganizowania przewozu lub ubezpieczenia ) na sprzedającego czy na kupującego, pozwoli na uniknięcie problemów, dodatkowych kosztów i prawidłowej realizacji umowy handlowej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do logistyków, handlowców, spedytorów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację transakcji handlowych w kraju i za granicą.

Program szkolenia:

1. Nowa struktura wewnętrzna Incoterms® 2020.
2. Zmiany w Incoterms® 2020:
          - nowy Wstęp, który pomaga na dokonanie prawidłowego wyboru reguły,
          - zmienione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą,
          - różne zakresy ubezpieczenia w CIP i CIF,
          - nowa reguła DPU zamiast DAT
          - zmiana kolejności reguł DAP i DPU,
          - konosament z adnotacją „on board” w FCA.
          - włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących
            przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
3. Różne nazewnictwo reguł Incoterms® 2020.
4. Krótka historia INCOTERMS.
5. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
6. Stosowanie reguł Incoterms® 2020 w Unii Europejskiej.
7. Czym są  reguły  Incoterms® ?
8. Ryzyko w regułach Incoterms®
9. Czym nie są  reguły  Incoterms®?

10. Umowa kupna-sprzedaży w:
         - „Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”,
         -  w Kodeksie  cywilnym.
11.  Główne obowiązki sprzedającego i kupującego we wszystkich regułach Incoterms® 2020.
12.  Jak korzystać z reguł Incoterms® 2020 ?
13.  Strony internetowe z informacjami  o zagrożeniach w stosowaniu reguł Incoterms® 2020
 stawkach celnych, jakie obowiązują w państwach pozaunijnych.
14. Podstawowe zasady stosowania reguł Incoterms® 2020
15. Definicja dostawy towaru.
16. Analiza 11 reguł Incoterms® 2020, oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków , kosztów i ryzyka między stronami umowy kupna – sprzedaży.
17. Ubezpieczenie towaru w regułach Incoterms® 2020.
18. Solas – obowiązkowe ważenie kontenerów (VGM).
19. Organizacja i koszty transportu we wszystkich regułach Incoterms® 2020.
20. Ryzyko i koszty w regułach Incoterms® 2020.
21. Inne zbiory reguł handlowych ( Reguły w  RAFTD 1941, Combiterms ).

22. Podsumowanie (dyskusja, pytania - odpowiedzi)

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Logistyka zaopatrzenia i organizacja dostaw - INCOTERMS 2020