Szkolenie

Logistyka zaopatrzenia i organizacja dostaw - INCOTERMS 2020

O szkoleniu

Zasadniczym celem szkolenia jest przekazanie informacji o najnowszej wersji Incoterms 2020, zmianie kolejności i nazwy reguł, nowej strukturze wewnętrznej, zasadniczych różnicach w stosunku do Incoterms 2010 oraz o zasadach prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł w kontraktach handlowych. Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms, z uwzględnieniem specyfiki towaru i gałęzi transportu, w kontraktach eksportowych i importowych. Pozwoli to na uniknięcie wielu kosztownych błędów i bezkonfliktową realizację transakcji handlowej.

Korzyści ze szkolenia:
1. Uczestnik szkolenia uzyska poszerzoną wiedzę, niezbędną do prawidłowego i bezpiecznego stosowania reguł Incoterms® 2020, pomiędzy sprzedającym a kupującym ( w wywozie i przywozie towarów ).
2. Uczestnik szkolenia będzie potrafił dokonać wyboru prawidłowej reguły Incoterms®.
3. Prawidłowy wybór odpowiedniej reguły dla towaru, środka jego transportu, a przede wszystkim, czy strony mają zamiar nałożyć obowiązki (np. obowiązek zorganizowania przewozu lub ubezpieczenia ) na sprzedającego czy na kupującego, pozwoli na uniknięcie problemów, dodatkowych kosztów i prawidłowej realizacji umowy handlowej.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do logistyków, handlowców, spedytorów oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za realizację transakcji handlowych w kraju i za granicą.

Program szkolenia

1. Nowa struktura wewnętrzna Incoterms® 2020.
2. Zmiany w Incoterms® 2020:
          - nowy Wstęp, który pomaga na dokonanie prawidłowego wyboru reguły,
          - zmienione Noty Wyjaśniające przed każdą regułą,
          - różne zakresy ubezpieczenia w CIP i CIF,
          - nowa reguła DPU zamiast DAT
          - zmiana kolejności reguł DAP i DPU,
          - konosament z adnotacją „on board” w FCA.
          - włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakres obowiązków dotyczących
            przewozu i kosztów (A4/B4 i A9/B9).
3. Różne nazewnictwo reguł Incoterms® 2020.
4. Krótka historia INCOTERMS.
5. Konwencja o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.
6. Stosowanie reguł Incoterms® 2020 w Unii Europejskiej.
7. Czym są  reguły  Incoterms® ?
8. Ryzyko w regułach Incoterms®
9. Czym nie są  reguły  Incoterms®?

10. Umowa kupna-sprzedaży w:
         - „Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów”,
         -  w Kodeksie  cywilnym.
11.  Główne obowiązki sprzedającego i kupującego we wszystkich regułach Incoterms® 2020.
12.  Jak korzystać z reguł Incoterms® 2020 ?
13.  Strony internetowe z informacjami  o zagrożeniach w stosowaniu reguł Incoterms® 2020
 stawkach celnych, jakie obowiązują w państwach pozaunijnych.
14. Podstawowe zasady stosowania reguł Incoterms® 2020
15. Definicja dostawy towaru.
16. Analiza 11 reguł Incoterms® 2020, oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków , kosztów i ryzyka między stronami umowy kupna – sprzedaży.
17. Ubezpieczenie towaru w regułach Incoterms® 2020.
18. Solas – obowiązkowe ważenie kontenerów (VGM).
19. Organizacja i koszty transportu we wszystkich regułach Incoterms® 2020.
20. Ryzyko i koszty w regułach Incoterms® 2020.
21. Inne zbiory reguł handlowych ( Reguły w  RAFTD 1941, Combiterms ).

22. Podsumowanie (dyskusja, pytania - odpowiedzi)

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Katowice 23 października 2020
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
990 PLN
Cena zawiera:
  • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Weź udział

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Wiadomość została wysłana!
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!