Szkolenie: LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I ZAKUPY W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/logistyka-zaopatrzenia-i-zakupy-w-przedsiebiorstwie-49851-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA PROMOCYJNA!

Przy zgłoszeniu uczestnictwa w terminie do 24 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 1950,00zł netto
2398,50 brutto

Przy zgłoszeniu uczestnictwa po 25 maja 2013r.:
Koszt uczestnictwa w pok. 2 osobowym: 2200,00zł netto
2706,00 brutto


Cel szkolenia

Określenie zakupów w logistyce przedsiębiorstwa, kalkulacja logistycznego kosztu całkowitego
Poznanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie organizacji działu zakupów
Poznanie kryteriów konsolidacji i dekonsolidacjii zakupów
Poznanie nowoczesnych metod redukcji kosztów zakupów
Identyfikacja bezpośrednich i pośrednich czynników wpływających na decyzję o zakupie
Przedstawienie zasad konstrukcji łańcuchów dostaw
Zwrócenie uwagi na koszty powstające w łańcuchu dostaw
Zapoznanie się z technikami oceny i kwalifikacji dostawców
Sposobów radzenia sobie z monopolem po stronie dostawcy
Przedstawienie zachodnioeuropejskich rozwiązań w zakresie zaopatrzenia
Poznanie metod kalkulacji cen przez dostawców
Przedstawienie metod kalkulacji kosztów logistyki oraz identyfikacja konfliktów kosztowych w przedsiębiorstwie

Przedstawienie narzędzi wspomagających zarządzanie zakupami
Poznanie sposobu optymalizacji składowania
Przedstawienie metod wspomagających zarządzanie transportem i wybór przewoźnika
Zajęcia ilustrowane będą przykładami z praktyki gospodarczej firm polskich i zagranicznych.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do

kadry kierowniczej i pracowników działów zakupów, zaopatrzenia oraz innych komórek logistycznych koordynujących przepływ i utrzymanie zapasów w przedsiębiorstwie.

Program szkolenia:

1. Rola zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie i logistyce

Logistyka a zakupy
Kalkulacja logistycznego kosztu całkowitego jako kryterium decyzyjne w zakupach
Miejsce zakupów w strukturze organizacyjnej firmy
Wpływ pozostałych sfer funkcjonowania przedsiębiorstwa na zakupy
Organizacja działu zakupów
Kryteria konsolidacji i dekonsolidacji zakupów
Koszty zakupu
Zasady sterowania łańcuchem dostaw

2. Polityka współpracy z dostawcą

Zasady konstrukcji długofalowej polityki zakupów
Umowa dostawy, umowy ramowe

3. Organizacja procesu zakupu

Źródła informacji na potrzeby zakupu
System informacji na potrzeby zakupu, wykorzystanie Internetu w zakupie
E procurment
Fazy procesu zakupu
Dokumenty wpierające proces zakupów
Prognozowanie zapotrzebowania
Audyt i ocena dostawców
Konstrukcja umowy z dostawcą
Kontrola realizacji umów dostawy

4. Zasady negocjacji cen z dostawcą

Ceny oparte o klasyczne rodzaje kalkulacji - koszty +
Alternatywne sposoby kalkulacji cen: Total Cost of Ownership, Metoda naśladownictwa, Metoda zwrotu,
Negocjacje obniżek cen
Negocjacje podwyżek cen

5. Organizacja dostaw materiałów

Rola zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie
Konflikty logistyczne
Klasyfikacja funkcjonalna zapasów
Klasyfikacja i redukcja zapasów metodą ABC
Organizacja magazynów
Analiza wielowymiarowa materiałów
Wycena zapasów i koszty utrzymania zapasów
Metody kontroli zapasów
Określenie optymalnej partii zamówienia - EOQ

6. Minimalizacja ryzyka związanego z zakupem

Źródła ryzyka związanego z zakupami
Ryzyko związane z dostawcą
Metody uniezależnienia się od dostawcy, dostawcy alternatywni
Zasady postępowania z dużymi dostawcami lub monopolistami

7. Transport na potrzeby zakupów

Kryteria wyboru środka transportu; wybór transportu swój - obcy
Kryteria wyboru i oceny dotychczasowego przewoźnika
Szacowanie kosztu transportu
Konsolidacja w transporcie

Informacje o prelegentach:

Doktor zarządzania - ekspert w dziedzinie nowoczesnych metod zarządzania produkcją, organizacji i sterowania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie. Pracownik Katedry Logistyki Akademii Ekonomicznej oraz kierownik studiów i jednocześnie wykładowca na studiach podyplomowych Zarządzania Projektem Europejskim. Od 2000r. Ekspert w Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Podlaskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Autor wielu artykułów, 5 książek i współautor poradników z zakresu optymalizacji procesów logistycznych, produkcji, redukcji kosztów logistycznych oraz zarządzania projektami. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w ramach programu TEMPUS. Doświadczony wykładowca, od kilkunastu lat prowadzi wysoko oceniane szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw i przedstawicieli jednostek samorządowych oraz zajmuje się doradztwem. Projektuje i wdraża projekty z zakresu optymalizacji procesów logistycznych, produkcyjnych, administracyjnych, zwiększania produktywności i wydajności pracowników i maszyn itp.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1950 - zł netto + 23% VAT

Cena zawiera:

Pobyt: od 9.06.2013 r. (kolacja) do 12.06.2013 r.(śniadanie) zakwaterowanie w pokojach 2-os. z pełnym wyżywieniem (wszystkie posiłki w formie stołu szwedzkiego) do pok. 1-os. dopłata 360,00 zł + VAT (ograniczona ilość) materiały szkoleniowe certyfikat ukończenia szkolenia imprezę integracyjną bezpłatne korzystanie z hotelowego basenu, sauny i jacuzzi w hotelu możliwość skorzystanie we własnym zakresie z pakietu SPA

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem
W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem

Wydarzenie: LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I ZAKUPY W PRZEDSIĘBIORSTWIE