Szkolenie: Lubelska Fabryka Przedsiębiorczości

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lubelska-fabryka-przedsiebiorczosci-69425

Informacje o szkoleniu

 • Lubelska Fabryka Przedsiębiorczości


  ID szkolenia: 69425
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Inne
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  AL. WARSZAWSKA 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4-30.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Przyjmowanie wniosków w godzinach 8.00 - 16.00
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Projekt „Lubelska fabryka przedsiębiorczości” w ramach którego można uzyskać BEZZWROTNĄ dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Szkolenie skierowane jest do:

Dla kogo:

1. Wszystkie osoby w wieku 30 lat i więcej z terenu województwa lubelskiego, pozostające bez pracy (mogą być zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne-ale niekoniecznie), zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (jeśli nie prowadziły działalności w ostatnich 12 m-cach), w tym w szczególności osoby 50+, osoby z niepełnosprawnościami, rencistów, emerytów, osoby na urlopie wychowawczym, osoby z maksymalnie średnim wykształceniem, kobiety;

2. Szczególnie zapraszamy rolników posiadających do 2ha przeliczeniowych ziemi i planujących rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

Program szkolenia:

Co otrzymuje zainteresowana osoba i co może sfinansować:

1. dotacje bezzwrotną na rozpoczęcie działalności gospodarczej - kwota dofinansowania 23 300 zł – można kupić sprzęt, urządzenia, programy, do 60% wartości dotacji samochód jeśli niezbędny do prowadzenia firmy, do 50% towar, do 30% wyremontować lokal;

2. wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy w wysokości 1850zł/m-c lub 925 zł/m-c przez okres 12 m-cy – łącznie 11 000 zł – można z tego zapłacić ZUS i inne niezbędne bieżące wydatki związane z firmą, np. paliwo, telefon, internet, poczta, naprawy auta, art. biurowe, itp.

Osoby prowadzące 1 raz działalność gospodarczą mogą być na preferencyjnym ZUSie, który przez 2 lata wynosi ok.500 zł/m-c, czyli w praktyce przez 1 rok jest to opłacone ze wsparcia i uczestnik nie ponosi z tego tytułu ŻADNYCH kosztów

3. specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo – równowartość 2500 zł - można zrobić dodaktowe uprawnienia, kwalifikacje lub ukończyć inne potrzebne szkolenia

Firmę trzeba utrzymać min. 12 m-cy. Rozliczenie następuje ze sprzętu zakupionego w ramach dotacji oraz sprawdzamy czy składki ZUS są na bieżąco opłacane.

Informacje o prelegentach:

brak informacji

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 23300 zł - brutto

Cena zawiera:

dofinansowanie środków potrzebnych na rozpoczecie działałości gospodarczej

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

złożenie poprawnie wypełnionego wniosku

Wydarzenie: Lubelska Fabryka Przedsiębiorczości