Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/lzo-w-praktyce-podstawy-prawne-sposoby-ograniczania-emisji-przyklady-bilansowania-lzo-75693-id25

Informacje o szkoleniu

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostaną przedstawione LZO w praktyce. Omówimy rodzaje pozwoleń dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza oraz standardy emisyjne dla instalacji, w których stosowane są LZO, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych oraz konkluzji BAT. Prowadzący przedstawi sposoby ograniczania emisji LZO.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia:

1. Rodzaje pozwoleń dotyczących wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza:
- zgłoszenia instalacji,
- pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- pozwolenia zintegrowane.

2. Standardy emisyjne dla instalacji, w których stosowane są LZO, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie standardów emisyjnych oraz konkluzji BAT

3. Sposoby ograniczania emisji LZO

4. Ćwiczenia:
- obliczanie standardów emisyjnych S1 dla różnych instalacji stosujących LZO,
- obliczanie standardów emisyjnych S2, S3, S4, S5 dla różnych przypadków (bez odzysku LZO, z odzyskiem LZO, bez instalacji ograniczających emisję, z instalacjami do ograniczania emisji),
- sporządzanie bilansu LZO dla różnych technologii.

5. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

 

CSC EKO, współzałożyciel i długoletni prezes EMIPRO Sp. z o. o.; ekspert z wieloletnim doświadczeniem praktycznym w zakresie projektowania, nadzoru nad wykonaniem oraz uruchamianiem instalacji/urządzeń do oczyszczania powietrza. Współautor wielu opracowań środowiskowych i analiz eksperckich, także w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Biegły ekspert w dziedzinie ochrony powietrza oraz w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Autor wielu publikacji m.in. na temat wpływu dioksyn na środowisko, emisji zanieczyszczeń z instalacji do powietrza, pomiarów emisyjnych. Doświadczony wykładowca.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 650 zł + 23% VAT za osobę
  • 600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: LZO w praktyce - podstawy prawne, sposoby ograniczania emisji, przykłady bilansowania LZO