Magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów

O szkoleniu

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych, z uwagi na ich potencjalne zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego, wymaga szczególnego postępowania. Dla zapewnienia bezpieczeństwa stworzono cały system regulacji prawnych podlegający ciągłym zmianom, który tworzy ramy dla działalności przedsiębiorstw.

W praktyce rodzi to wiele pytań i wątpliwości. Otrzymując na nie odpowiedzi, uczestnicy szkolenia posiądą niezbędną wiedzę na temat wymagań i obowiązków związanych z prowadzeniem bezpiecznej gospodarki magazynowej materiałów niebezpiecznych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat:
przepisów prawa związanych z używaniem chemikaliów i innych materiałów niebezpiecznych (Dyrektywy europejskie: m. in. CLP, REACH, Umowa Europejska ADR oraz przepisy krajowe),
rozpoznawania zagrożeń na podstawie systemu oznaczeń i kart charakterystyki substancji chemicznej,
wymogów dotyczących organizacji magazynu, pakowania, oznakowania oraz bezpiecznego składowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów,
warunków, jakie należy zapewnić pracownikom wykonujących prace niebezpieczne,
ograniczeń w magazynowaniu substancji niebezpiecznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści:

 • poznanie przepisów prawa, które dotyczą składowania substancji niebezpiecznych,
 • umiejętność rozpoznawania zagrożeń związanych z materiałami niebezpiecznymi i wykorzystywanie tej wiedzy przy postępowaniu z nimi,
 • przyswojenie wiedzy na temat organizacji bezpiecznego i zgodnego z przepisami magazynowania oraz operacji transportowych związanych z jego obsługą
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • kadra kierownicza przedsiębiorstw,
 • pracownicy mający do czynienia z magazynowaniem, rozładunkami, załadunkami oraz transportem wewnętrznym,
 • pracownicy służb BHP i ochrony środowiska

Program szkolenia

Towary niebezpieczne i chemikalia

 • Plan szkolenia
 • Regulacje dotyczące chemikaliów – REACH, CLP, Umowa Europejska ADR
 • Systemy klasyfikacyjne CLP i ADR

 Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

 • Obiekt magazynowy i jego wyposażenie
 • Organizacja magazynu, opakowania
 • Ograniczenia w magazynowaniu materiałów niebezpiecznych

Przepisy transportowe w magazynowaniu

 • Obowiązki uczestników transportu
 • Ochrona towarów niebezpiecznych
 • Postępowanie z odpadami

Zagrożenia związane z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych

 • Informacje dla użytkowników –  karta charakterystyki
 • Ograniczanie narażenia pracowników na chemikalia
 • Postępowanie z atmosferą wybuchową
 • Zagrożenia środowiskowe

Czas trwania

szkolenie online: 9:00-14:00

Prelegenci

trener Effect Group

Gdzie i kiedy

Online 6 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Online 9 maj 2022

Gdzie i kiedy

Online 4 kwiecień 2022

Gdzie i kiedy

Online 11 marzec 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
630
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 650 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!