Manager Bezpieczeństwa Informacji według ISO 27001 – szkolenie akredytowane

O szkoleniu

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą znać procesy i wymagania związane z realizacją norm ISO 27001 i ISO 27002 w przedsiębiorstwie oraz poznają ich praktyczne zastosowanie. Nabędą również wiedzę z zakresu prawa i psychologii po to, by sprawnie i zgodnie z przepisami wprowadzić w firmie nabytą wiedzę techniczną.

Głównym organizatorem szkolenia jest jednostka certyfikacyjna i szkoleniowa CIS – Certification & Information Security Services, która specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji. Siedziba CIS-International znajduje się w Wiedniu i ma swoje przedstawicielstwa na całym świecie. CIS posiada prestiżową akredytację w zakresie certyfikacji systemów i osób (ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27002, ISO/IEC 20000-1, ISO/IEC 27018 i ISO/IEC TR 20000-9, ISO 22301) udzieloną przez austriacki organ akredytujący BMWFW oraz akredytację brytyjską udzieloną przez itSMF. Przeprowadza również certyfikacje Data Center (ANSI/TIA 942,EN 50600) oraz szkolenia. Współpraca między CIS i Quality Austria-Polska wpływa na większe zadowolenie Klientów, spowodowane możliwością synergii (certyfikacji łączącej różne systemy), większym nastawieniem na praktykę oraz obniżeniem kosztów.

CO ZYSKUJESZ UCZESTNICZĄC W SZKOLENIU:

1) PRAKTYCZNA WIEDZA

Szkolenie Manager Bezpieczeństwa  Informacji wg ISO 27001 jest pomyślane w taki sposób, aby przekazać Ci cały pakiet umiejętności. Chodzi w nim nie tylko o to, by powiększyć Twoją wiedzę z zakresu normy ISO 27001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg tej normy, ale także, aby dać Ci do ręki konkretne psychologiczne narzędzia i wiedzę z zakresu prawa, żebyś mógł skutecznie zajmować się bezpieczeństwem informacji w firmie.

2) WYKWALIFIKOWANI TRENERZY ISO 27001

Nasi trenerzy muszą otrzymać powołanie, aby prowadzić szkolenie akredytowane. Z tego względu są weryfikowani i sprawdzani przez jednostkę akredytacyjną pod kątem wiedzy i doświadczenia. To dlatego oceniani są przez uczestników szkoleń na poziomie 9,5 i 10 na skali 10-ciostopniowej.

3) MIĘDZYNARODOWY CERTYFIKAT ISO 27001

Certyfikat akredytowany CIS - Information Security Manager spełnia kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z 12.10.2018 r. w sprawie wykazu certyfikatów  uprawniających do przeprowadzenia audytu. Jest dokumentem potwierdzającym kwalifikacje i umożliwiającym udział w szkoleniu akredytowanym Auditor Bezpieczeństwa Informacji wg ISO 27001 kończącym się wydaniem akredytowanego certyfikatu CIS - Information Security Auditor (po spełnieniu warunku, jakim jest posiadanie określonego doświadczenia).

Na całym świecie wydawane są identyczne certyfikaty akredytowane potwierdzające udział w szkoleniu i zdanie egzaminu. To zwiększa ich globalną wartość. Międzynarodowy certyfikat Managera Bezpieczeństwa Informacji w portfolio to cenny dokument potwierdzający kompetencje i stanowiący istotny krok w stronę spełnienia wymagań zawartych w wyżej wspomnianym rozporządzeniu.


4) ŚWIATOWY STANDARD SZKOLENIA ISO 27001

Akredytacja BMWFW zapewnia udział w szkoleniu prowadzonym wg najwyższych światowych standardów. Akredytacja oznacza przyznanie i potwierdzenie przez niezależną jednostkę akredytacyjną znaku jakości szkolenia. Wynika z tego, że szkolenie musi być prowadzone tak samo i na takim samym wysokim poziomie jakości na całym świecie. Różni się tylko ceną dostosowaną do rynku każdego kraju. To samo szkolenie w Austrii kosztuje obecnie 3 060,00 euro od osoby.

5) KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY

Oszczędności wynikające z podejmowania działań profilaktycznych w obszarze bezpieczeństwa informacji

Budowanie bezpieczeństwa informacji w oparciu o międzynarodowy standard ISO 27001

Większa świadomość zagrożeń

Lepsze postrzeganie przez partnerów biznesowych

Poprawa atmosfery i relacji międzyludzkich

Świadomość aktualnych wymagań prawnych.
Kto powinien wziąć udział?

Osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu technologii informacyjnych i zagadnień informacyjnych

Program szkolenia

Moduł I - Normy ISO 27001 / ISO 27002

Opis:

Głównym tematem Modułu I jest omówienie Międzynarodowego Standardu ISO/IEC 27001, stanowiącego nie tylko podstawę systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, ale będącego także odpowiednim przewodnikiem dla wdrożenia standardu ISO/IEC 27002, we wszystkich ważnych obszarach przedsiębiorstwa (m.in. w polityce bezpieczeństwa, zarządzaniu ryzykiem, planowaniu ciągłości biznesowej i audycie wewnętrznym).

W ciągu 2 dni uczestnicy kursu poznają najważniejsze podstawy systemu bezpieczeństwa informacji. Zostaną również zapoznani z ogólnymi aspektami dotyczącymi organizacji, technologii i zarządzania procesami.

Praktyczne przykłady przytaczane przez trenera pomogą uczestnikom samodzielnie wdrożyć w firmie to, czego nauczyli się podczas szkolenia.

Moduł II - Podstawy psychologii

Opis:

Podczas tej części szkolenia dowiesz się jak wdrażać w firmie zdobytą wiedzę techniczną. 

Moduł II obejmuje również naukę takich umiejętności jak: zdolność do pracy w zespole, zdolność do rozwiązywania konfliktów, zdolność do współpracy interdyscyplinarnej oraz zaznajamia z modelami relacyjnymi, procesami dynamiki grupy i technikami motywacyjnymi.

Moduł III - Podstawy prawne

W ostatnim dniu szkolenia omawiane są zagadnienia związane z systemem utworzonym przez przepisy regulujące ochronę danych osobowych, które stanowią jeden z najistotniejszych elementów w zakresie bezpieczeństwa informacji. Podczas kursu Uczestnicy zostaną zaznajomieni z czterema priorytetami z tego zakresu:

  • Ochrona i bezpieczeństwo danych

Blok ten zawiera informacje na temat danych podlegających ochronie, sposobu korzystania z danych, tajemnicy danych, praw osób zainteresowanych, kar i odszkodowań.

  • Ustawy o konkurencji i konkurencyjności

Ta część udziela podstawowych informacji na temat reklam przesyłanych drogą elektroniczną, ochrony i zakazów dotyczących reklam, łączy internetowych i znaków towarowych.

  • Handel elektroniczny

Ten rozdział poświęcony został dyrektywom o handlu elektronicznym, sprzedaży zdalnej oraz ustawie o podpisie elektronicznym.

  • Prawa autorskie i nazwy domen

Ostatnia część tego modułu dotyczy ochrony znaków towarowych oraz ochrony nazw i znaków identyfikacyjnych.

Egzamin pisemny – trwa godzinę i  jest przeprowadzany w formie testu jednokrotnego wyboru (30 pytań: 7 pytań z prawa, 7 pytań z psychologii i 16 pytań z norm ISO 27001 i 27002).

Czas trwania

32 godziny (4 dni)

Prelegenci

Trener Quality Austria

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Mikołów

woj. śląskie

Rejestracja

Cena 1
netto
2 800
Cena zawiera:
  • Przeprowadzenie szkolenia, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i drobne poczęstunki, wyżywienie w dniach szkolenia, wydanie certyfikatu
Zapisz się

Organizator

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów
Żwirki i wigury 14
woj. śląskie
Quality Austria, międzynarodowa jednostka zajmująca się certyfikacją, kształceniem i ekspertyzami, powstała w wyniku zgrupowania czterech samodzielnych organizacji działających od kilkudziesięciu lat na rynku europejskim. Są nimi ÖQS jednostka c...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Quality Austria - Polska
43-190 Mikołów Żwirki i wigury 14
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!