MANDATY KARNE KREDYTOWANE Księgowość, ulgi w spłacie mandatów oraz egzekucja mandatów w praktyce urzędów gmin - najnowsze interpretacje MSWiA

O szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
MANDATY KARNE KREDYTOWANE
Księgowość, ulgi w spłacie mandatów oraz egzekucja mandatów w praktyce urzędów gmin - najnowsze interpretacje MSWiA
Data: 23 maja 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, Plac Inwalidów 10
Cena: 350 zł z VAT
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest głównie do pracowników urzędów zajmujących się księgowaniem
i windykacją należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych. Niektóre z fragmentów szkolenia mogą być interesujące również dla przedstawicieli straży gminnych/miejskich, zwłaszcza tych, którzy odpowiedzialni są w strukturze straży za zaopatrzenie w bloczki mandatowe, ewidencjonowanie i rozliczanie bloczków w księdze druków ścisłego zarachowania, przekazywanie informacji do urzędu gminy o nałożonych mandatach, i wreszcie tych, którzy monitorują proces ściągalności mandatów.

Program szkolenia

1. Ogólna charakterystyka należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych przez strażników straży gminnych/miejskich.
1.1. W jaki sposób powstaje zobowiązanie?
1.2. Czy można odmówić przyjęcia mandatu?
1.3. Miejsce i termin płatności mandatu.
1.4. Czy można odwołać się od ukarania mandatem i do kogo?
2. Zasady i tryb współpracy pomiędzy urzędami gmin a strażami gminnymi w zakresie poboru i windykacji grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych.
2.1. Realizacja zamówienia na bloczki mandatowe.
2.2. W jaki sposób powinny być ostemplowane bloczki mandatowe?
2.3. Jak należy prowadzić ewidencję bloczków mandatowych w księdze druków ścisłego zarachowania?
2.4. Czy i na jakich zasadach urząd gminy powinien przekazywać informacje do straży gminnej/miejskiej o efektach realizacji dochodów z tytułu mandatów?
3. Zasady prowadzenia ewidencji księgowej w urzędzie gminy w zakresie mandatów karnych kredytowanych.
3.1. Czy straż gminna/miejska może prowadzić ewidencję księgową wpływów należności z tytułu mandatów czy też jest to zadanie wyłącznie urzędu gminy?
Uwaga! Omówienie najnowszej interpretacji MSWiA w zakresie ewidencjonowania, rozliczania i egzekwowania grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych przez strażników gminnych/miejskich.
3.1. W jakich terminach straż gminna/miejska powinna przekazywać do urzędu gminy informacje o nałożonych mandatach stanowiące podstawę ujęcia w ewidencji księgowej urzędu?
3.2. Jakie dokumenty powinny być przekazywane przez straż gminną/miejską do urzędu gminy celem zaksięgowania należności z tytułu mandatu?
3.3. Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej i syntetycznej należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych.
4.Procedury postępowania w przypadku braku wpłat grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego kredytowanego.
4.1. Czy istnieje obowiązek wystawienia upomnienia przed wystawieniem tytułu wykonawczego?
4.2. W jakim terminie po upływie terminu płatności mandatu powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?
4.3. Jak prawidłowo – zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – powinien być wystawiony tytuł wykonawczy?
4.4. Jakie są terminy przedawnienie należności z tytułu mandatu karnego kredytowanego?
Uwaga! W trakcie szkolenia część warsztatowa poświęcona poprawnemu wystawianiu tytułu wykonawczego.
4.5. Jakie działania powinien podejmować urząd gminy w zakresie monitorowania realizacji tytułów wykonawczych przez właściwe urzędy skarbowe?
5. Stosowanie ulg w spłacie należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych kredytowanych?
5.1. W oparciu o jakie formalnoprawne podstawy można stosować ulgi w spłacie mandatów?
5.2. Czy mandat można umorzyć?
5.3. Zasady prowadzenia postępowania o ulgę w spłacie mandatu.
5.4. W jakiej formie rozstrzygnięty powinien być wniosek o zastosowanie ulgi w spłacie mandatu?
6. Dyskusja, pytania, wyjaśnienia, indywidualne konsultacje.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Informacja dostępna pod numerem tel. 22 322 84 25

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala Konferencyjna FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
w tym VAT 23%
350
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 16 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!