Szkolenie

Mapowanie procesów w organizacji

O szkoleniu

Cele szkolenia:
- uporządkowanie wiadomości z zakresu zasad budowy struktury procesowej w organizacji, poznanie zasad analizy struktury procesowej z punktu widzenia: współzależności, wartości dodanej, kaskady celów, skuteczności wykorzystywania powierzonych zasobów, struktury odpowiedzialności i uprawnień,

- nabycie umiejętności mapowania procesów organizacji w zależności od potrzeb związanych z prowadzonymi przedsięwzięciami,

- doskonalenie umiejętności pomiarowania procesów oraz doskonalenia analizy wskaźnikowej w oparciu o analizę zagrożeń realizacji celów.
Kto powinien wziąć udział?

Kierownictwo firmy, specjaliści, operacyjny szczebel zarządzania, koordynatorzy ds. systemu zarządzania.

Program szkolenia

1. Procesowy model zarządzania organizacją: 

 • Procesowy model zarządzania – opis 
 • Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA 
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map 
 • Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC) 
 • TOC - podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach 

2. Analiza przykładowych map procesów biznesowych: 

 • Znaczenie symboli wykorzystywanych do tworzenia map procesów w różnych metodach – BPMN i VSM 
 • Diagramy procesów i workflow: 

            - diagramy przepływowe top-down 
            - diagramy blokowe 
            - activity charts 
            - diagramy workflow 
            - diagramy przepływowe cross-functional 

 • Wyjaśnienie głównych elementów struktury diagramów procesów: 

           - Przepływ produktów i usług 
           - Przepływ informacji 
           - Przepływ decyzji 
           - Punkty pomiaru efektywności 

 • Analiza map inwentaryzujących procesy (present state) i map doskonalących procesy (future state) dla przykładowych procesów biznesowych. 

 
Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład. 
 
3. Tworzenie map inwentaryzujących dla przykładowych procesów z organizacji uczestników - warsztaty: 

 • Wybór procesów do ewaluacji 
 • Identyfikacja głównych elementów struktury procesów – diagram Żółwia: 

           - Przepływu produktów i usług 
           - Zasobów 
           - Sposobów i punktów pomiaru efektywności 

 • Identyfikowanie zasobów procesów i podprocesów: 

           - Osobowych 
           - Technicznych/sprzętowych 
           - Informacyjnych 
           - Materiałowych 

 • Obliczanie czasów cykli dla procesów i podprocesów 
 • Analiza czasu dostępnego w poszczególnych procesach i podprocesach 
 • Rysowanie map wybranych procesów 

4. Doskonalenie przykładowego procesu: 

 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards 
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC 
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3 
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement 

Czas trwania

2 dni x 8 godzin

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Wrocław 15 - 16 września 2020
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
zł + 23% VAT za osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Weź udział
Cena 2
zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób
1190 PLN
Cena zawiera:
 • proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.
Weź udział

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!