Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/mapowanie-procesow-w-organizacji-51635-id1217

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele szkolenia:
- uporządkowanie wiadomości z zakresu zasad budowy struktury procesowej w organizacji, poznanie zasad analizy struktury procesowej z punktu widzenia: współzależności, wartości dodanej, kaskady celów, skuteczności wykorzystywania powierzonych zasobów, struktury odpowiedzialności i uprawnień,

- nabycie umiejętności mapowania procesów organizacji w zależności od potrzeb związanych z prowadzonymi przedsięwzięciami,

- doskonalenie umiejętności pomiarowania procesów oraz doskonalenia analizy wskaźnikowej w oparciu o analizę zagrożeń realizacji celów.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierownictwo firmy, specjaliści, operacyjny szczebel zarządzania, koordynatorzy ds. systemu zarządzania.

Program szkolenia:

1. Procesowy model zarządzania organizacją: 

 • Procesowy model zarządzania – opis 
 • Pojęcie strumienia wartości – czynności VA i NVA 
 • Mapowanie procesów z wykorzystaniem metod BPMN i VSM – analiza przykładowych map 
 • Six Sigma – eliminowanie wariacji i poprawa sprawności (capability) procesów (mapowanie procesów metodą SIPOC, wykorzystywanie narzędzi statystycznej kontroli procesu SPC) 
 • TOC - podstawy zarządzania operacyjnego – optymalizacja systemów, zasady priorytetyzacji i kolejkowania zadań, identyfikowanie tzw. „bottlenecks” w procesach 

2. Analiza przykładowych map procesów biznesowych: 

 • Znaczenie symboli wykorzystywanych do tworzenia map procesów w różnych metodach – BPMN i VSM 
 • Diagramy procesów i workflow: 

            - diagramy przepływowe top-down 
            - diagramy blokowe 
            - activity charts 
            - diagramy workflow 
            - diagramy przepływowe cross-functional 

 • Wyjaśnienie głównych elementów struktury diagramów procesów: 

           - Przepływ produktów i usług 
           - Przepływ informacji 
           - Przepływ decyzji 
           - Punkty pomiaru efektywności 

 • Analiza map inwentaryzujących procesy (present state) i map doskonalących procesy (future state) dla przykładowych procesów biznesowych. 

 
Zastosowane metody: case studies, dyskusja, ćwiczenia indywidualne – warsztaty, symulacje, mini-wykład. 
 
3. Tworzenie map inwentaryzujących dla przykładowych procesów z organizacji uczestników - warsztaty: 

 • Wybór procesów do ewaluacji 
 • Identyfikacja głównych elementów struktury procesów – diagram Żółwia: 

           - Przepływu produktów i usług 
           - Zasobów 
           - Sposobów i punktów pomiaru efektywności 

 • Identyfikowanie zasobów procesów i podprocesów: 

           - Osobowych 
           - Technicznych/sprzętowych 
           - Informacyjnych 
           - Materiałowych 

 • Obliczanie czasów cykli dla procesów i podprocesów 
 • Analiza czasu dostępnego w poszczególnych procesach i podprocesach 
 • Rysowanie map wybranych procesów 

4. Doskonalenie przykładowego procesu: 

 • Wybór sposobów i punktów pomiaru efektywności i ustanowienie celów dla wybranych mierników – benchmarking i scorecards 
 • Ustanowienie sposobów zbierania informacji o realizowanych wskaźnikach efektywności i ich dokumentowania – stosowanie narzędzi SPC 
 • Stosowanie technik rozwiązywania problemów – diagramy Pareto-Lorenza, Ishikawy, metody ABC, Root Cause Analysis, 5Why, technika A3 
 • Wdrażanie i podtrzymanie zmian, audyty procesów i Continous Improvement 

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1290 zł + 23% VAT za osobę
 • 1190 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Mapowanie procesów w organizacji