Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/marketing-internetowy-warsztaty-2-dniowe-23239-id127

Informacje o szkoleniu

 • Marketing internetowy - warsztaty 2 dniowe


  ID szkolenia: 23239
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  23-24.02.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

•Nabycie wiedzy przez uczestników na temat możliwości samodzielnego przystosowania organizacji do wymagań nowej normy ISO 14001:2015. •Zdobycie i zachowanie wiedzy organizacji w zakresie wymagań nowego standardu ISO 14001:2015. •Zdobycie i zachowanie podstawowej wiedzy organizacji w zakresie normy ISO 31000 do zarządzania ryzykiem. •Poznanie różnic pomiędzy ISO 14001:2015 vs. ISO 14001:2004 •Poznanie systemowego podejścia do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu •Ukończenie szkolenia i otrzymanie certyfikatu potwierdzającego udział

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci:
 Pełnomocnicy ds. systemu zarządzania środowiskowego
 Osoby posiadające przydzielone odpowiedzialności w ramach funkcjonowania systemy zarządzania środowiskowego
 Osoby dedykowane do pracy na stanowiska objęte funkcjonowaniem systemu zarządzania środowiskowego
 Specjaliści ds. środowiska
 Liderzy projektów
 Audytorzy wewnętrzni systemów zarządzania środowiskowego
 Audytorzy zintegrowanych systemów zarządzania
 Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji)
 Kadra zarządzająca wyższego szczebla

Program szkolenia:

Znowelizowane zasady zarządzania
High Level Structure – nowa koncepcja tworzenia norm w obszarze systemów zarządzania środowiskowego
Wprowadzenie:
0.1 – Tło
0.2 – Cel systemu zarządzania środowiskowego
0.3 – Czynniki sukcesu
0.4 – Model P-D-C-A
0.5 – Zawartość normy
System zarządzania środowiskowego – wymagania z wytycznymi stosowania
1 – Zakres
2 – Terminy i definicje
3 – Kontekst organizacji
3.1 Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
3.2 Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
3.3 Określenie zakresu systemu zarządzania środowiskowego
3.4 System zarządzania środowiskowego
4 – Przywództwo
5 – Planowanie, w tym między innymi:
5.1 Działania dotyczące zagrożeń i możliwości z wykorzystaniem normy ISO 31000:2009
6 – Wsparcie, w tym między innymi:
6.1 Zasoby
6.2 Kompetencje
6.3 Świadomość
6.4 Komunikowanie się
6.5 Udokumentowane informacje
7 – Funkcjonowanie
8 – Ocena efektów działania
9 – Doskonalenie, w tym między innymi:
9.2 Niezgodności i działania korygujące
Norma ISO 14001:2015 vs ISO 14001:2004 – porównanie
Systemowe podejście do certyfikacji / recertyfikacji systemu wg wymagań nowego standardu

Ćwiczenia:


Ćwiczenia mają na celu: poszerzenie kompetencji, poznanie nowych wymagań, poznanie zmian, poznanie interpretacji wybranych elementów systemu, przećwiczenie konstruowania wybranych elementów systemu

• Zasady zarządzania jakością
• Terminologia - terminy odnoszące się do organizacji i przywództwa, planowania, wsparcia i funkcjonowania, oceny efektów działania i doskonalenia
• Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
• Zrozumienie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron
• Zarządzanie ryzykiem
• Aspekty środowiskowe
• Komunikowanie się
• Udokumentowane informacje
• Niezgodności i działania korygujące

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1291,50 PLN/ brutto os.

Cena zawiera:

Cena warsztatu obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dostępne zniżki:

 • 20% zniżki dla drugiej i każdej następnej zgłoszonej osoby

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Marketing internetowy - warsztaty 2 dniowe