Szkolenie

Marketing pośrednictwa pracy, sprzedaż usług i pozyskiwanie ofert

O szkoleniu

Głównym celem szkolenia jest pełna integracja procesu marketingu usług w Powiatowym Urzędzie Pracy. Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji wybranej grupy pracowników w zakresie umiejętności sprzedaży usług oraz profesjonalnego przygotowywania oferty „handlowej”. Skuteczny pośrednik pracy to nie tylko osoba o postawie otwartej i umiejętnościach komunikacyjnych, ale też sprzedawca, w tym także usług mniej atrakcyjnych, czasami mało dostępnych. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić rozmowy z pracodawcami, jak kształtować potrzeby pracodawców oraz jak negocjować warunki współpracy.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane do pracowników Powiatowego Urzędu Pracy wydelegowanych przez Dyrekcję Urzędu do podniesienia swoich kompetencji sprzedażowych.

Program szkolenia

KLIENT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY

 • klient wewnętrzny a Klient zewnętrzny: Podobieństwa i różnice
 • kto jest moim Klientem wewnętrznym?: Analiza struktury i procesów w Firmie
 • waga Klienta - priorytety działań i sposoby ich wyodrębniania – wzajemne relacje korzyści Klient - Instytucja
 • trójkąt potrzeb Klienta w zakresie jakości. Analiza czynników kształtujących zachowania klienta wewnętrznego i zewnętrznego


NAWIĄZYWANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

 • znaczenie pierwszego wrażenia
 • rola indywidualnego podejścia do klienta
 • strategie otwarcia rozmowy i przełamywanie lodów
 • nawiązywanie kontaktu i podtrzymywanie relacji
 • określenie i zrozumienie potrzeb klienta


TYPY KLIENTA – SPOSÓB SKUTECZNEJ OBSŁUGI

 • rozpoznanie charakterystyki klienta
 • dopasowanie stylu do typu klienta
 • wpływ poprzez wartości klienta


ZASPOKAJANIE PSYCHOLOGICZNYCH POTRZEB KLIENTA

 • badanie potrzeb klienta
 • jak sprawić, aby klient poczuł się ważny?
 • jak wpływać na pozytywne emocje klienta?
 • budowanie lojalności i zadowolenia
 • opłacalność tworzenia dobrych relacji z klientem


MARKETING MIX W URZĘDZIE PRACY

 • 4P Produkt, Price, Place, Promotion i 7C/7P - ludzie, procesy, obsługa klienta
 • skuteczny marketing usług urzędu pracy
 • e-marketing - fanaberia czy konieczność


SKUTECZNA KOMUNIKACJA WERBALNA W ADMINISTRACJI

 • siła tego co mówimy - słowa
 • siła tego jak mówimy - głos
 • zasady skutecznej argumentacji i przekazywania informacji
 • klarowność i przejrzystość wypowiedzi
 • techniki nawiązywania i potwierdzania kontaktu, umiejętność stawiania pytań, techniki uzyskiwania odpowiedzi twierdzącej, argumentowanie, komunikaty budujące zaufanie
 • pułapki w komunikacji werbalnej
 • sztuka Kwalifikowania Klientów - Business Development
 • rozmowa typu Business Development (uruchamiająca procesy zakupowe u klienta)


AKTYWNE SŁUCHANIE

 • poziomy jakości słuchania
 • selektywne słuchanie klienta
 • sztuka wychwytywania istotnych elementów


SZTUKA GESTU – KOMUNIKACJA NIEWERBALNA

 • strefy odległości w kontaktach interpersonalnych
 • typy uścisków dłoni i ich znaczenie
 • jak uniknąć gafy – cmok nonsens i gesty kulturowe
 • skuteczne budowanie wizerunku a mowa ciała
 • gesty wzmacniające wypowiedź
 • znaczenie wyglądu i ubioru w obsłudze klient


SPECYFIKA TELEFONICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA W ADMINISTRACJI

 • struktura rozmowy telefonicznej
 • słowa klucze
 • jak zbudować zaufanie na początku rozmowy?
 • budowanie atmosfery w rozmowie telefonicznej
 • ograniczenia telefonu i ich wpływ na postawę rozmówców


NEGOCJACJE I TECHNIKI WYWIERANIA WPŁYWU NA LUDZI

 • strategia motywacyjna i Strategia decyzyjna czyli badanie tzw. Potrzeb Pracodawcy
 • budowanie tzw. Matrycy Potrzeb Pracodawcy
 • wzbudzanie sympatii
 • atrybuty profesjonalisty i budowania swojej wiarygodności
 • metody wpływania na decyzje innych
 • manipulacja a perswazja
 • wybrane relacyjne techniki wywierania wpływu
 • negocjowanie kryteriów decyzyjnych Pracodawcy


JAK ZACHOWAĆ POSTAWĘ ASERTYWNĄ W KONTAKCIE Z KLIENTEM?

 • asertywne odmawianie i proszenie
 • kiedy można, a kiedy nawet trzeba powiedzieć „Nie”?
 • kulturalne upominanie klienta
 • przekazywanie klientowi złych wiadomości
 • korzyści i ryzyko związane z przyjęciem postawy asertywnej, agresywnej lub uległej
 • zestawy technik postępowania w trudnych, konfliktowych sytuacjach


JAK SOBIE RADZIĆ Z TRUDNYMI KLIENTAMI?

 • przyczyny niezadowolenia klientów
 • radzenie sobie z ewentualnymi obiekcjami Pracodawcy
 • profesjonalizm w radzeniu sobie z obiekcjami i sprzeciwem
 • radzenie sobie z manipulacją i krytyką
 • wyjaśnianie obiekcji klienta
 • umiejętność zachowania się w sytuacjach konfliktowych ( w jaki sposób doprowadzić do eskalacji konfliktu z klientem? Jak wygasić emocje gdy już konflikt wybuchł/ jak i kiedy przyznać klientowi rację)


PERSONAL BRANDING PRZEDSTAWICIELI PUP

 • świadome budowanie własnego wizerunku spójnego z marką urzędu
 • personal branding w sieci
 • ubiór w biznesie – sztuka autoprezentacji
 • prawidłowy dobór stroju i dodatków,
 • fryzura, makijaż, biżuteria
 • podstawowe uchybienia w wyglądzie kobiety i mężczyzny.
 • typy strojów i zasady ich doboru, wskazania elegancji
 • dobór typu stroju: business dress, business casual, casual; dodatki
 • idealny ubiór na spotkania z klientami
 • wskazówki dotyczące doboru stroju


RADZENIE SOBIE Z KLIENTAMI O RÓŻNYCH TYPACH OSOBOWOŚCI

 • rozpoznawanie typów osobowościowych Klientów
 • świadomość przewagi ograniczeń własnego typu osobowości w procesie sprzedaży
 • motywowanie i dobór reakcji czterostrefowy model zachowań
 • samopostrzeganie i ocena innych w zależności od typu osobowości
 • cele, diagnoza, dostrojenie do rozmówcy, wpływ, nastawienia
 • efektywne wywieranie wpływu na osoby o różnych typach osobowości
 • osobowość przedstawiciela handlowego w kontakcie z klientem
 • silne i słabe strony poszczególnych stylów społecznych w procesie sprzedaży
 • profil idealnego przedstawiciela handlowego
 • test na styl społeczny


Analiza osobowości uczestników w oparciu o test osobowości TTI Ltd. INSIGHTS Analysen bySCHEELEN Instutut fur Managementberatug und Bildungsmarketing.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Trener SGP

Gdzie i kiedy

Wrocław 15 - 16 września 2021
brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • poszkoleniowe konsultacje z trenerem
 • Rozwiń
Dostępne zniżki:
 • 7.75% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa
Legionów 90/100
woj. śląskie
Nasze szkolenia dają możliwość wdrożenia w praktyce omawianych rozwiązań.Szkolenia prowadzą Trenerzy z ogromnym doświadczeniem, dzięki którym Państwa pracownicy staną się kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów organizacji. Jakość i zadowolenie uczest...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
42-202 Częstochowa Legionów 90/100
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!