Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/marketing-strategiczny-metodyka-i-narzedzia-budowy-sukcesu-rynkowego-24229-id3

Informacje o szkoleniu

 • Marketing strategiczny. Metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego


  ID szkolenia: 24229
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Marketing, reklama, PR
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Golden Tulip
  Towarowa 2
  00-811 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni, w godzinach 9.00 - 17.00
 • Organizator szkolenia:

  Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cele

* Opanowanie nowego modelu segmentacji klientów według ich potrzeb, zachowań i wartości.
* Poznanie modelu zarządzania wartością dla klientów, w tym pomiaru wartości dodanej oferowanej klientom (CVA).
* Rozwój umiejętności w zakresie konstrukcji konkurencyjnych propozycji wartości oferowanych poszczególnym grupom klientów.
* Poznanie technik optymalizacji portfela klientów dla firmy.
* Poznanie mierników monitorowania wartości oferowanych klientom.

Szkolenie skierowane jest do:

Członkowie rad nadzorczych, prezesi zarządów, członkowie zarządów, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy strategiczni, dyrektorzy ds. marketingu, sprzedaży, handlu, produkcji i logistyki,
a także kierownicy i specjaliści działów marketingu i sprzedaży.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień (9:00-17:00)

1. Wprowadzenie, cele seminarium, test wprowadzający.
2. Kiedy wartości dostarczane klientom stają się źródłem wartości przedsiębiorstwa? Dyskusja moderowana przez trenera
3. Marketing strategiczny a marketing operacyjny. Miejsce strategii marketingowej w strategii przedsiębiorstwa.
4. Proces budowy strategii przez pryzmat wartości oferowanych klientom w 4 etapach.
5. Czy klienci kupują to samo, co sprzedają dostawcy? Opis ofert "widzianych" oczami klientów i oczami dostawców. Warsztat
6. Czy dobrze znamy klientów, ich oczekiwana i potrzeby? Badania i zrozumienie potrzeb klientów. Ćwiczenie
7. Segmentacja jako narzędzia doboru najwartościowszych klientów z rynków działania.
1. Jak dokonać wyboru właściwych kryteriów segmentacji?
2. Wybór grup docelowych klientów i ich ranking. Case study
8. Strategia produktowa. Które produkty zagwarantują długotrwałą rentowność firmy?
1. Analizy portfolio produktów z perspektywy klientów i wybór portfela.
9. Strategie pozycjonowania ofert a wartość postrzegana przez klientów. Przykłady i dyskusja
10. Jak identyfikować i opisać czynniki tworzące wartość dla klientów? Ćwiczenie
11. W jakim stopniu wartości oferowane klientom przez naszą firmę różnią się od wartości dostarczanych im przez konkurentów?
1. Analiza wartości dodanej dla klienta wg Model Customer Value Added. Case study

Drugi dzień (9:00-17:00)

1. Powtórzenie.
2. Wykorzystanie map wartości w procesie zarządzania wartością.
3. Czynniki tworzące wartości dla klientów a decyzje strategiczne. Ćwiczenie
4. Jak wyróżnić naszą ofertę na tle ofert konkurentów? Konstrukcja unikalnej propozycji wartości opartej na strategicznych wyróżnikach. Warsztat
5. Strategię spółki a propozycje wartości dla klientów. Wpływ całej organizacji na zadowolenie klientów. Warsztat
6. Marka i jej atrybuty w procesie kreacji wartości dla Klienta. Ćwiczenie
7. Cena a wartość - wpływ ceny na wartość postrzeganą przez klientów.
1. Pozycjonowanie firmy i jej produktów przez cenę. Przykłady i dyskusja
8. Czy istnieją jeszcze lojalni klienci? Powody współpracy z firmą.
9. Analiza wartości portfela klientów dla firmy. Jak dobierać grupy klientów mające najwyższą wartość dla przedsiębiorstwa?
1. Analiza ekonomiczna portfela klientów. Ćwiczenie
2. Analiza RFM. Ćwiczenie
3. Analiza Customer life time value (CLTV). Ćwiczenie
10. Czy firma chce budować relacje ze wszystkimi klientami? Zasady zarządzania relacjami z klientami. Ćwiczenie
11. Narzędzie wdrożenia i monitoringu strategii marketingowej oparte na systemie mierników strategicznych i operacyjnych. Przykład
12. Podsumowanie.

Informacje o prelegentach:

Tadeusz Woźniak - ekspert w zakresie zarządzania finansowego, marketingowego i strategicznego, zarówno w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, ekspert w zakresie zarządzania przez cele strategiczne (MBO), metodyki Balanced Scorecard i Value Based Management. Dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska i prezes spółki doradczej SODECO w Paryżu.

Opracował i nadzorował wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz zrealizował liczne projekty restrukturyzacyjne i rozwojowe w firmach polskich, francuskich i belgijskich. Opracował liczne analizy finansowe dla polskich przedsiębiorstw.

Doradca zarządów ds. strategii m.in. w Ambra S.A. (spółka giełdowa), APS Energia, Arena Distribution (Szwajcaria), Boryszew (spółka giełdowa), Ciech (spółka giełdowa), DHL Express, Europejski Fundusz Leasingowy (spółka giełdowa), Pekaes (spółka giełdowa), Perła Browary Lubelskie, Pol Oil Company, Pilkington Automotive Poland (spółka giełdowa), Ortis S.A., PKN Orlen (spółka giełdowa), Ruch (spółka giełdowa), Scandinavian Tobacco, Yawal S.A., United Cash Back Holding (Szwecja), Unitrail, Work Service, Zakłady Mięsne Koło itd.

Szef projektów doradczych w zakresie budowy i wdrażania strategii z wykorzystaniem Balanced Scorecard i Value Based Management w takich firmach jak, m.in.: Ambra S.A. (branża winiarska), Europejskim Funduszu Leasingowym (branża leasingowa), Pafana (branża narzędziowa), Pilkington (branża motoryzacyjna), Perła Browary Lubelskie (branża piwna), Rockwool (branża materiałów budowlanych), Ruch S.A. (kolportaż prasy), Scandinavian Tobacco (branża tytoniowa), Yawal S.A., (branża systemów aluminiowych), Work Service (praca tymczasowa). Doradca ds. wdrożenia Balanced Scorecard w PKN Orlen.

Były dyrektor finansowy Dimacel - Alcatel (Francja), menedżer w firmach doradczych Ernst & Young (Francja) oraz Interconseil (Francja) – doradca w m.in.: Alcatel, Dumez – Grupa Vinci, Genest - grupa Fayat, - grupa Nexans (Cablerie de Lens, Mars-Actel, Thomson), Urame, Babolat V.S. Były wykładowca w Institut Francais de Gestion (Francja i Polska), absolwent m.in.: Université de Paris – ASSAS, Institut de Droit des Affaires de Paris oraz Executive Master – HEC/SGH.

Animator, wykładowca i trener szkoleń z zakresu zarządzania strategicznego, finansami i marketingiem dla najwyższej kadry zarządzającej we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska. Wykładowca zewnętrzny (zaproszony) studiów podyplomowych „Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa”, „Efektywne Zarządzanie IT w przedsiębiorstwie”, „Podyplomowe Studium Business Intelligence – Systemy Wspomagania Decyzji Biznesowych” w Szkole Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie.

Otrzymał nagrodę Prelegenta Roku, wybrany spośród ponad 800 prelegentów przez uczestników konferencji organizowanych przez Institute for International Research. Autor licznych programów edukacyjnych dla kadry zarządzającej, publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, marketingowego i finansowego. Autor książek i publikacji w prasie ekonomicznej z zakresu strategii, finansów, Balanced Scorecard oraz Value Based Management.

Obecnie we Francuskim Instytucie Gospodarki prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pn: „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI” oraz „Marketing Strategiczny. Metodyka i narzędzia sukcesu rynkowego”.

Wydarzenia towarzyszące:

Pricing - jak zwiększyć zyski zarządzając cenami?
Metodyka budowy strategii firmy. Wybory strategiczne

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3 150 + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu jednej osoby
 • 2 950 + 23% VAT / os. przy zgłoszeniu min. 2-óch osób z firmy

Cena zawiera:

Uczestnictwo w zajęciach, tematyczne skrypty autorskie FIG Polska, wydruk oraz CD z nagraniem prezentacji multimedialnych, komplet materiałów z ćwiczeń praktycznych wraz z rozwiązaniami, case studies, analizy przypadków polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, konsultacje z trenerem w trakcie zajęć lub przerw, certyfikat ukończenia zajęć, posiłki w trakcie zajęć w restauracji hotelowej oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przesłanie niniejszego zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją warunków zgłoszenia. Płatności za uczestnictwo w seminarium należy dokonać na 21 dni przed jego rozpoczęciem na konto FIG Polska Sp. z o.o., ALIOR BANK S.A., Oddział w Warszawie (02-094), ul. Grójecka 59/63, nr rachunku: 33 2490 0005 0000 4520 5905 7293. Po otrzymaniu płatności prześlemy Państwu fakturę. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.
W przypadku nie wpłynięcia opłaty w wyznaczonym terminie, FIG Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się o przesłanie faksem potwierdzenia przelewu.

Uprzejmie informujemy, że przy odwołaniu zgłoszenia później niż na 21 dni przed datą rozpoczęcia seminarium opłata za uczestnictwo nie podlega zwrotowi. Możliwe jest natomiast zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Uczestnik ma prawo do przeniesienia swego zgłoszenia na następny termin o ile istnieje taka możliwość, ale nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Nie odwołanie zgłoszenia i nie wzięcie udziału w seminarium spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia i zmiana jego terminu wymaga formy pisemnej.

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania zajęć, zmiany trenera lub zmiany miejsca zajęć przed ich planowanym rozpoczęciem z przyczyn niezależnych od organizatora.

Wydarzenie: Marketing strategiczny. Metodyka i narzędzia budowy sukcesu rynkowego