Szkolenie

MDR (Mandatory Disclosure Rules) – raportowanie schematów podatkowych – warsztaty

O szkoleniu

W obowiązującym stanie prawnym podmioty powiązane zobowiązane są dołączać analizę porównawczą do każdej transakcji, dla której występuje obowiązek sporządzenia dokumentacji local file (z wyłączeniem safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz safe harbour dla usług o niskiej wartości dodanej).

Wytyczne OECD wskazują, iż analiza danych porównawczych powinna być aktualizowana nie rzadziej niż co trzy lata, chyba że zmiana warunków ekonomicznych znacznie wypływa na analizę danych porównawczych uzasadniając dokonanie przeglądu w roku zaistnienia tej zmiany. Powyższy przepis znajduje odzwierciedlenie w art. 11r ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego omówione zostaną kroki, które należy podjąć w celu prawidłowego sporządzenia analizy porównawczej. Zaprezentowane zostaną również praktyczne przykłady sporządzenia analizy porównawczej w przypadku braku dostępu do baz danych.

Szkolenie uwzględnia zarówno polskie przepisy, jak i przepisy OECD.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się rozliczaniem transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane: do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych,  audytorów wewnętrznych, osób zainteresowanych tematyką.

Program szkolenia

MDR (Mandatory Disclosure Rules) – raportowanie schematów podatkowych w praktyce

1. Informacje o schematach podatkowych – informacje wstępne

1.1. Podstawy prawne uregulowań MDR

1.2. Cele regulacji MDR

1.3. Zakres czynności objętych obowiązkiem raportowania

2. Podmioty zobowiązane do przekazania informacji o schematach podatkowych

2.1. Promotor

2.2. Korzystający

2.3. Wspomagający

3. Rodzaje schematów podatkowych

3.1. Schemat podatkowy

3.2. Schemat podatkowy standaryzowany

3.3. Schemat podatkowy transgraniczny

4. Przesłanki występowania schematów podatkowych

4.1. Kryterium kwalifikowanego korzystającego

4.2. Kryterium transgraniczne

4.3. Kryterium głównej korzyści

5. Cechy rozpoznawcze

5.1. Ogólna cecha rozpoznawcza

5.2. Szczególna cecha rozpoznawcza

5.3. Inna szczególna cecha rozpoznawcza

6. Raportowanie schematów podatkowych od 1 lipca 2020 r.

6.1 Terminy raportowania MDR wynikające z tarczy antykryzysowej 4.0

6.2 Nowa struktura logiczna

6.3 Pozostałe zmiany w przepisach MDR

7. Ponowne raportowanie schematów transgranicznych od 1 lipca 2020

7.1 Terminy i zakres ponownego raportowania

7.2 Zasady ponownego raportowania

7.3 Raportowanie MDR -3

8. Przykłady działań, które nie rodzą obowiązku raportowania

9. Procedura wewnętrzna

9.1. Podmioty zobowiązane do posiadania procedury wewnętrznej

9.2. Elementy procedury wewnętrznej

10. Sankcje związane z niewypełnianiem obowiązków z zakresu MDR

10.1. Sankcje administracyjne

10.2. Sankcje karne skarbowe

11. Przykłady czynności/transakcji mogących stanowić schemat podatkowy

12. Instrukcja wypełniania informacji o schemacie podatkowym (MDR – 1/ MDR – 3)

Czas trwania

10:00 – 15:00

Prelegenci

Cytat

Dr Jarosław F. Mika

Doradca podatkowy. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie z zakresu prawa podatkowego – najpierw jako członek zarządów spółek kapitałowych polskich oraz z udziałem kapitału zagranicznego a następnie jako doradca podatkowy (numer wpisu 10 625).

Doświadczenie z zakresu podatków zdobywał m.in. w KPMG, CC&M. Autor kilkunastu publikacji dotyczących problematyki prawa podatkowego (Przegląd Podatkowy, Monitor Podatkowy) oraz książek: „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzeń. Metody szacowania i analizy cen transferowych. Obowiązki sprawozdawcze. Schematy podatkowe MDR. Przykłady.” (C.H. Beck, Warszawa 2019), „Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji” (Wolters Kluwer, Warszawa 2018), „Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady” (C.H. Beck, Warszawa 2014, wydanie 2 w 2017 roku), „Podatkowe aspekty działalności w specjalnych strefach ekonomicznych” (Unimex, Wrocław 2012), “Ceny transferowe. Dokumentacje podatkowe. Odpowiedzialność karna skarbowa” (C.H. Beck, Warszawa 2007).

Członek Komisji Konkursowej III Edycji (2016/2017) konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie prawa podatkowego organizowanego przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych.

Paweł Rosiński

Doradca podatkowy nr 13 408. Starszy konsultant podatkowy w Instytucie Cen Transferowych, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktyk prawa podatkowego zwłaszcza w zakresie podatków dochodowych, podatków międzynarodowych oraz podatku od nieruchomości; prelegent na szkoleniach z zakresu cen transferowych.

W Instytucie Cen Transferowych Sp. z o.o. w Warszawie zajmuje się m.in. sporządzaniem dokumentacji cen transferowych. Posiada doświadczenie w administracji skarbowej, gdzie prowadził postępowania podatkowe z zakresu podatków dochodowych.

Gdzie i kiedy

Online 29 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Online 15 października 2021

Gdzie i kiedy

Online 18 marca 2021

Gdzie i kiedy

Online 17 lutego 2021

Gdzie i kiedy

Online 21 stycznia 2021

Gdzie i kiedy

Online 16 grudnia 2020

Gdzie i kiedy

Online 26 listopada 2020

Zapisz się

Cena za osobę
550 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
Dostępne zniżki:
  • 10.91% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa
aleje jerozolimskie 181B
woj. mazowieckie
Instytut Cen Transferowych wspiera klientów w realizacji obowiązków podatkowych z zakresu cen transferowych, raportowania schematów podatkowych MDR oraz opodatkowania podatkiem u źródła. Oferujemy usługi w zakresie: sporządzenia dokumentacji ce...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wypełnij formularz zgłoszeniowy. Faktura jest płatna w terminie 14 dni od daty jej wystawienia.

Uczestnicy otrzymują link umożliwiający dołączenie do wydarzenia. Nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ICT Sp z o.o.
02-222 Warszawa aleje jerozolimskie 181B
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!