Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/menadzer-jakosci-10659-id127

Informacje o szkoleniu

 • Menadżer jakości


  ID szkolenia: 10659
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 x 6 godzin,

  TERMINY SZKOLEŃ:
  19-20.06.2017
  17-18.08.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Koncepcje dalszego funkcjonalnego rozwoju jakości po wdrożeniu systemu zarządzania jakością opartego na rodzinie norm ISO 9000 i ISO/TS: TQM (filozofia, zasady, metody), koncepcje doskonalenia procesów (Reengineering, Benchmarking), jakość w zarządzaniu strategicznym – Hoshin Kanri oraz Balanced Scorecard, rozwiązywanie problemów jakościowych (G8D, PDCA).

Szkolenie skierowane jest do:

Pracownicy odpowiedzialni w przedsiębiorstwie za stałe poprawianie jakości i związanego z nią systemu zarządzania jakością, ze szczególnym uwzględnieniem kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za jakość. Pracownicy odpowiedzialni za jakość produktu i jej rozwijanie.

Program szkolenia:

Program szkolenia:I dzień:

Moduł A (QUALITY) – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe

1. Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja

2. Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM

3. Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji

4. System zarządzania jakością - podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku

5. Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości

6. Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie i narzędziaModuł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes

7. Kształtowanie jakości w strategii organizacji

a. Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach

b. Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji

c. Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne

8. Cele biznesu w praktyce

a. Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju

9. Otoczenie organizacji

a. Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.

b. Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z dostawcą.

II dzień:

Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie

1. Zarządzanie (Management)
a. Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia.
b. Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań
2. Proces zmian (Change management)
a. Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności,
b. Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji
3. Rola kierownika w organizacji (Leadership)
a. Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół


Ćwiczenia:

· Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management.

· Zdefiniowanie procesów w dziale jakości

· Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości

· Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej

· Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości

· Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych - zawodowych i personalnych

· Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta

· Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1950 PLN netto / 1 os

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia -W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Menadżer jakości