Menadżer jakości

O szkoleniu

Spotkanie będzie dotyczyło przedstawienia roli Menedżera Jakości w organizacji jako osoby łączącej w sobie obszary związane z wiedzą techniczną, wiedzą branżową i procesową, ale również obszary dotyczące funkcjonowania przedsiębiorstwa, zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii.
Podstawowym celem szkolenia jest przedstawienie wszystkich wymienionych obszarów przez pryzmat Zarządzania Jakością i jego wpływu na biznes wraz z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w codziennej pracy. Szkolenie opiera się na przedstawieniu praktycznych aspektów wykorzystania tej wiedzy popartych dotychczasowymi osiągnieciami naukowymi.
Dlaczego warto wziąć udział?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Uczestnik nauczy się:

 • Jak transferować strategię i cele organizacji na pracowników i procesu w dziale jakości.
 • Wykorzystywać metodę SWOT do oceny ryzyka procesów.
 • Wykorzystywać model żółwia do opisu procesu.
 • Jak wykorzystywać metody SMART, GROW, Strategiczna karta wyników – Balanced Scorecard.

Uczestnik dowie się:

 • Jakie są naczelne zasady zarządzania jakością wykorzystywane w większości dzisiejszych koncepcji z wiązanych
  z problematyką jakości.
 • Na czym polegają koncepcje takie jak: TQM, Six Sigma i Lean Manufacturing.
 • Jak kształtować dobre relacje z klientem i dostawcą oraz dlaczego są one tak istotne.

 KORZYŚCI DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Wzrost efektywności i skuteczności menedżerów jakości.
2. Znajomość narzędzi kształtowania jakości w sferze strategicznej.
3. Znajomość narzędzi kształtowania jakości w różnych obszarach zarządzania.

Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • menedżerowie jakości,
 • kierownictwo wszystkich szczebli zarządzania (ze szczególnym naciskiem na kierownictwo szczebla średniego i bezpośredni dozór) przedsiębiorstw zainteresowanych rozwijaniem jakości.

Program szkolenia

I dzień:
Moduł A (QUALITY) – Rozwój Jakości – Aspekty techniczne i branżowe.
1. Istota i ewolucja jakości - na jakim etapie jest moja organizacja.
2. Zarządzanie jakością – od kontroli jakości do TQM.
3. Wpływ 14 zasad Zarządzania Deminga na zasady zarządzania jakością mojej organizacji.
4. System zarządzania jakością- podejście procesowe i podejście oparte na ryzyku.
5. Planowanie jakości z uwzględnieniem kosztów jakości.
6. Istota problemu i cele rozwiązywania problemów - metodologie i narzędzia. Moduł B (BUSINESS) – Funkcjonowanie przedsiębiorstwa – wpływ na biznes.
7. Kształtowanie jakości w strategii organizacji.

 • Różnica pomiędzy wizją a misją – poziomy strategii na przykładach.
 • Umiejscowienie jakości w celach strategicznych organizacji.
 • Polityka jakości – istota, różnice w podejściu oraz wynikające z niej cele strategiczne i operacyjne.

8. Cele biznesu w praktyce.

 • Praktyczne definiowanie celów biznesowych w kontekście zarządzania jakością oraz własnej ścieżki rozwoju.

9.Otoczenie organizacji.

 • Jak współpracować z różnymi typami klientów uwzględniając wzajemne relacje, poziom satysfakcji, zarządzanie reklamacjami.
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw od rozwoju do zakończenia współpracy z dostawcą.

 

II dzień:
Moduł C (MANAGEMENT) – Zarządzanie.
1. Zarządzanie (Management).

 • Skuteczne zarządzanie zespołem z elementami wywierania wpływu i przekonywania do projakościowego podejścia.
 • Proces rozwoju umiejętności, zasady rozwoju pracowników i ich dobór do odpowiednich zadań.

2. Proces zmian (Change management).

 • Jak przygotować się na niebezpieczeństwa i wykorzystać możliwości w procesie zmian: działu, procesu, sposobu postępowania, odpowiedzialności.
 • Efektywna komunikacja w projekcie, dziale, organizacji.

3. Rola kierownika w organizacji (Leadership).

 • Kim jest dobry kierownik, w jaki sposób zarządza i motywuje zespół.

Ćwiczenia:

 • Określenie wpływów obszarów Jakości, produkcji i Lean Management.
 • Zdefiniowanie procesów w dziale jakości.
 • Opracowanie modelu żółwia dla wybranego procesu w dziale jakości.
 • Wykonanie Analizy SWOT dla sytuacji działu jakości w chwili obecnej.
 • Opracowanie strategii firmy w obszarze rozwoju, personalnym, konkurencji i jakości.
 • Opracowanie celów dla firmy, SBU, Działu, celów własnych - zawodowych i personalnych.
 • Opracowanie wskaźników oceny satysfakcji klienta.
 • Kaskadowanie celów funkcjonalnych w ramach procesów działu jakości.

Czas trwania

2 dni po 8 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk

Gdzie i kiedy

Kraków 31 maj-1 czerwiec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 31 maj-1 czerwiec 2022

Gdzie i kiedy

Kraków 2-3 marzec 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 2-3 marzec 2022

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
2 250
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!