Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/menadzer-spolecznej-odpowiedzialnosci-biznesu-35781-id8229

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie Menadżer Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Cel: zapoznanie z zasadami Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w celu wykorzystania założeń CSR do wzmocnienia pozycji firmy na rynku oraz do poprawy wizerunku w oczach wszystkich interesariuszy firmy.

Szkolenie skierowane jest do:

ADRESATEM Projektu są osoby dorosłe pracujące w przedsiębiorstwach mających swoje siedziby, filie, oddziały na terenie województwa śląskiego w oparciu o umowę o pracę, samozatrudnienie, które są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji

Program szkolenia:

Harmonogram szkolenia
Menadżer Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Dzień 1
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedstawienie prowadzących oraz uczestników
1.2 Omówienie przebiegu i zakresu tematyki szkoleni
1.3 Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe
2. Założenia teoretyczne Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
2.1 Historia rozwoju CSR
2.2 Definicja CSR
3. Koncepcja CSR
3.1. Systemy, poziomy i obszary CSR
3.2. Zasady CSR
3.3.Korzyści z CSR
4. Komunikacja z otoczeniem – społeczne zaangażowanie przedsiębiorstw

Dzień 2
1. ECSR, SA 8000, AA1000
2. Menadżer – odpowiedzialny przewódca
3. Praktyczne aspekty wdrażania Społecznej Odpowiedzialności Biznesu
Test / ankieta ewaluacyjna

Informacje o prelegentach:

dr Adam Jabłoński
dr Marek Jabłoński

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 78.76 w 80% dofinansowane z Ue

Cena zawiera:

catering+ materiały szkoleniowe + certyfikat/ zaświadczenie o ukończeniu UE

Dofinansowanie z UE:

Tak. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zapraszamy do udziału w szkoleniach dofinansowanych skierowanych do pracowników i kadry zarządzającej małych i mikroprzedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego – posiadających na jego terenie siedzibę, oddział czy filię.

Wydarzenie: Menadżer Społecznej Odpowiedzialności Biznesu