Szkolenie

MENEDŻER COACHEM

O szkoleniu

Coaching to wspieranie w rozwoju i wykraczaniu ponad poziom, na jakim się obecnie znajdujemy. Akcent jest położony na zdobywanie wiedzy, umiejętności i zachowań albo na modyfikowanie tych, którymi się dysponuje w celu poprawienia funkcjonowania danej osoby. Szkolenie ukierunkowane jest na wzrost kompetencji w zakresie wpływania na rozwój pracowników, skutecznego motywowania, edukacji, a jednocześnie zwiększenie kompetencji na poziomie osobistym. Celem działań jest poprawa wyników i jakości współpracy zespołowej poprzez wzrost innowacyjności pracowników, lepsze wykorzystanie ich doświadczenia oraz wzmocnienie odpowiedzialności i samodzielności zespołu.
Korzyści z uczestnictwa:
• Identyfikacja własnych zasobów -poznanie siebie i swoich tendencji w roli menedżera
• Poznanie istoty coachingu i dostarczenie narzędzi do jego prowadzenia
• Kształcenie partnerskiej postawy wobec uczących się
• Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w procesie edukacyjnym oraz problemami i wyzwaniami w pracy z ludźmi
• Wzrost kompetencji w zakresie motywowania ludzi do rozwoju
Kto powinien wziąć udział?
- menedżerów, liderów zespołów, koordynatorów projektów,
- menedżerów odpowiedzialnych za wdrażanie zmian organizacyjnych,
- kierowników świeżo awansowanych lub przygotowujący się do objęcia nowego stanowiska,
- trenerów wewnętrznych firm,
- specjalistów, ekspertów pracujących w obszarze doradztwa, rozwoju personalnego i zawodowego,
- osób, które są zainteresowane rozwojem praktycznych umiejętności prowadzenia coachingów w biznesie.

Program szkolenia

I. NARZĘDZIA PSYCHOSPOŁECZNE COACHA WARUNKIEM EFEKTYWNEGO COACHINGU
• Kompetencje merytoryczne
• Znajomość prawidłowości rządzących procesem uczenia się
• Efektywne techniki komunikacyjne, czyli porozumiewanie się bez barier
• Inteligencja emocjonalna, jako narzędzie wspierające rozumienie siebie i innych
• Rozumienie procesu grupowego
• Metodyka nauczania dorosłych
II. ETAPY COACHINGU
• Określenie, dlaczego zachodzi potrzeba przeprowadzenia coachingu, oraz ustalenie jego celów
• Uzgodnienie konkretnych potrzeb rozwojowych
• Opracowanie szczegółowego planu coachingu
• Realizowanie zadania bądź określonego działania ujętego w planie
• Ocena wykonanych działań oraz planowanie efektywniejszego funkcjonowania
• Zakończenie coachingu
III. OBSZARY COACHINGU
• Coaching w doskonaleniu relacji z pracownikami i dyrektorami innych działów (właścicielem)
• Umacnianie wiary w swój potencjał kierowniczy, budowanie autorytetu na współpracy a nie używanie władzy
• Rozwijanie otwartości na wymianę w miejsce rywalizacji
• Przesuwanie akcentów z kierowania na przewodzenie
• Stawianie granic
• Radzenie sobie z napięciami
IV. ROLA SZEFA W ROZWIJANIU KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
• Dostrzeganie zasobów pracowników
• Krytyka pracownika - zasady udzielania informacji zwrotnych
• Polecenia i prośby - instrumenty koordynatora
• Zasady monitorowania
• Motywowanie, jako inspirowanie ludzi do rozwoju
• Sposoby wzbudzania motywacji wewnętrznej
V. ROZMOWY INTERWENCYJNE I DYSCYPLINARNE
• Sześć aspektów przygotowania do rozmowy
• Rozmowa oceniająca
• Trudności w prowadzeniu rozmowy dyscyplinarnej
• Analiza problemu i szukanie rozwiązań
• Otwarcie się na dialog podstawą partnerstwa między szefem i pracownikiem
VI. NOWOCZESNE SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
• Określenie celów szkolenia
• Zawieranie kontraktu
• Budowanie zaufania i sposoby integracji grupy
• Prezentacje w procesie uczenia się
• Metody aktywizujące intelekt i emocje
• Dostrajanie się do różnych typów uczestników szkolenia
• Ewaluacja
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

16 lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (rekomendacja Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) ewaluator aktywnych metod nauczania dorosłych i pracy innych trenerów, terapeuta programu psychoonkologicznego Simontona, trener Racjonalnej Terapii Zachowań, doradca rozwoju zawodowego, coach. Od kilkunastu lat zajmuje się kształceniem menadżerów i pracowników przedsiębiorstw różnej wielkości w tym znanych firm polskich i koncernów międzynarodowych. Specjalizuje się w tematyce związanej z psychospołecznymi umiejętnościami zarządzania ludźmi, komunikacją oraz rozwojem osobistego potencjału zawodowego. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu w specjalistycznych czasopismach oraz projektów doradczo - szkoleniowych. Jest stałym współpracownikiem i konsultantem CSB.

Gdzie i kiedy

Lublin 19 - 20 października 2015
Masters CSB

Lublin

Strażacka

woj. lubelskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 listopada 2012
hotel Belvedere ****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 8 - 10 października 2012
Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 26 listopada 2011
Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 listopada 2010
Hotel Belvedere****

34-500 Zakopane

Droga do Białego 3

woj. podkarpackie

Weź udział

Cena 1
(1107.00 zł brutto)
900 PLN
Cena zawiera:
  • • Materiały szkoleniowe • Certyfikat ukończenia szkolenia • Serwis kawowy • Lunch
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!