Szkolenie: Menedżer zakupów

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/menedzer-zakupow-70156

Informacje o szkoleniu

 • Menedżer zakupów

  ID szkolenia: 70156
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Sprzedaż i obsługa klienta
 • Adres szkolenia:

  Conference Center at The Tides
  ul. Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 24-25.05.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  12
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, podczas której dowiedzą się Państwo jak doskonalić i usprawniać organizację oraz prowadzić procesy zakupowe.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Kierowników Zaopatrzenia
Kierowników Organizacji i Logistyki
Kierowników działów logistyki
Kierowników produkcji chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie procesu zakupów

Program szkolenia:

Dzień I

DŹWIGNIE OPTYMALIZACYJNE, OFERTOWANIE, UMOWY Z DOSTAWCAMI

8.30- 9.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Agata Kulikowska

DŹWIGNIE OPTYMALIZACYJNE PROCESÓW ZAKUPOWYCH W PRAKTYCE - WARSZTATY

Elementy procesu zakupowego: od planowania po zaawansowany procurement. Jak optymalizować proces zakupowy?
Wybrane przykłady praktyczne optymalizacji procesowych w zakupach
Strategia zakupu - jak przeprowadzić skuteczny sourcing?
Rola badania rynku dostawców w sourcingu
Rola komunikacji wewnętrznej na linii Zakupy – Biznes
Co może mieć wpływ na cenę, jak optymalizować zakup – wybrane przykłady praktyczne
Dobre praktyki w zakresie odpowiednich zapisów w umowach zakupowych – wybrane przykłady
Rola ciągłej optymalizacji zakupów (punkty kontrolne w procesie, rekomendacje, wnioski)
Ekspert: Romana Pietruk

OFERTOWANIE
Jak przygotować proces ofertowania?

Konstrukcja treści zapytania ofertowego
Prawne kryteria konstrukcji zapytania ofertowego
Treść oferty oraz przyjęcie oferty - skutki prawne dla kupujących
Obowiązki sprzedającego i kupującego
Negocjacje w drodze elektronicznej: jak uniknąć błędów negocjowania z osobą nieupoważnioną, jak się uchronić przed zawarciem umowy w trybie negocjacji/oferty z osobą nieupoważnioną - ryzyko dla firmy, ryzyko dla pracownika, sposoby zabezpieczenia strategii zakupowej, uzgadnianie mierników efektywności (tzw. Key Performance Indicators)
USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY I REALIZACJI UMÓW Z DOSTAWCAMI
Jak negocjować i określać wymogi kontraktowe wobec dostawców?

Regulaminy wewnętrzne dotyczące procesu zakupów
Ogólne warunki handlowe
Ogólne warunki zakupów
Negocjowanie warunków umowy kupna – sprzedaży
Prawne aspekty negocjacji, informacje ujawnione podczas negocjacji, zawarcie umowy przez negocjacje
Jak unikać błędów prawnych na etapie negocjacji warunków umowy sprzedaży?
ZAWIERANIE UMÓW Z DOSTAWCAMI
Jak zabezpieczyć kontrakty zakupowe pod kątem prawno-formalnym?

Obligatoryjne elementy umów
Specyfika i praktyka zastosowania różnego rodzaju umów - wskazanie podstawowego ryzyka, zagrożeń oraz zalet każdej z umów: Umowy ramowe, umowy na jednorazową dostawę, umowy na wyłączność, umowy sprzedaży, umowy partnerskie, warunki dostawy i zakupu, transport, ubezpieczenie, klauzule umowne
Obowiązki sprzedawcy i nabywcy według Międzynarodowych formuł handlowych Incoterms
15.45 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II

MIĘKKIE UMIEJĘTNOŚCI DLA DZIAŁÓW ZAKUPÓW

8.30- 9.00 Rejestracja, powitalna kawa i herbata
9.00 Rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Arkadiusz Żurek

USTALENIE WARUNKÓW WSPÓŁPRACY I REALIZACJI UMÓW Z DOSTAWCAMI

Jak pozyskiwać życzliwość i sympatię oraz budować pozytywne relacje z dostawcami?
Budowanie otwartości w relacjach z dostawcami
Empatia – klucz do zawodowego sukcesu
Narzędzia budowania długoterminowych relacji z dostawcami
Jak umiejętnie komunikować oczekiwania, wpływać na ludzi i kreować potrzeby - z zachowaniem zasady win-win?
Jak zwiększyć lojalność dostawców?
Jak osiągnąć wzajemną synergię?
Nawyki budowania relacji
ROZMOWA Z DOSTAWCĄ - BUDOWANIE EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI

Rola i znaczenie prowadzenia rozmów z dostawcami
Struktura spotkania
Przezwyciężanie blokad komunikacyjnych - szukanie skutecznego porozumienia
Co można zobaczyć bez czekania na słowa?
Kto jest odpowiedzialny za proces komunikacji - nadawca czy odbiorca?
Praktyczne narzędzia komunikacyjne
Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie rozmowy z dostawcą
Uważna obserwacja dostawcy i wykorzystywanie zdobytych informacji
Świadomość swojego ciała i „granie” emocjami
PERSWAZJA JAKO NARZĘDZIE ZMIANY POSTAW W PROCESIE DOKONYWANIA ZAKUPU

Budowanie świadomości oddziaływania w celu zmiany myślenia i zachowania dostawcy
Jednorazowa zmiana zachowania – czyli tzw. wyzwalacze uległości
Techniki perswazji jako drugi stopień wtajemniczenia
Kiedy oddziaływanie jest skuteczne, a kiedy nie jest?
Kiedy perswazja staje się manipulacją i dlaczego warto tego unikać?
Wzmacnianie sprawności w stosowaniu technik perswazyjnych
Dlaczego tak wiele zależy od „typu” dostawcy? Jak go rozpoznać, by wiedzieć, w jaki sposób do niego móc się dopasować?
NEGOCJACJE ZAKUPOWE

W jaki sposób przygotować się do negocjacji i jak wypracować odpowiednią strategię wobec kontrahenta?
Kiedy zaczynają się negocjacje między kupcem, a dostawcą?
Kto kieruje rozmową, a kto kieruje negocjacjami?
Czy istnieją magiczne techniki negocjacji?
Rodzaje sytuacji negocjacyjnych – strategia matrycy szachowej
Wymiary negocjacji – techniki zwiększające skuteczność
Jak zarządzać przebiegiem negocjacji i kontrolować ich przebieg?
W jaki sposób negocjować warunki finansowe zakupów?
Jak domykać proces zakupów?
STRATEGIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W NEGOCJACJACH Z DOSTAWCAMI ORAZ ZNAJDOWANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ

W jaki sposób reagujemy, a jak reagują inni na sytuacje konfliktowe?
Jak wpływać na zmianę sposobu postrzegania sytuacji konfliktowej?
Moja rola w rozwiązywaniu trudnych sytuacji
Sposoby minimalizowania sytuacji konfliktowych
Taktyki działania i komunikowania w sytuacji konfliktu
Budowanie algorytmów najlepszych rozwiązań dla analizowanych trudnych sytuacji
Trening zastosowania zaprojektowanych algorytmów
15.30 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Arkadiusz Żurek
Agata Kulikowska

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 - 1970

Cena zawiera:

uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 08.05.2018 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 09.05.2018 - 1 970 PLN + 23% VAT

Tytuł wydarzenia: Menedżer zakupów